Eurobarometer 45.1: European Union rights, sun exposure, work safety, and privacy issues, April-May 1996

SND-ID: SND 0582

Den här studien är en del av samlingen Eurobarometer

Alternativ titel

EB45.1

Skapare/primärforskare

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Commission of the European Communities

Beskrivning

Denna omgång av Eurobarometern undersökte respondenternas inställning till typiska Eurobarometer-mått såsom allmänhetens medvetenhet om, och attityder till, Europeiska Unionen (EU). Därtill sattes fokus på EU-medborgarnas rättigheter, frågor om arbetssäkerhet, solexponering och personliga intervjuer. Respondenterna tillfrågades om deras kunskap om och vikten av sina rättigheter vad gäller resande, arbete, inköp, investeringar, studier, röstning och erhållande av sjukvård inom EU. Respondenterna gav ytterligare tolkningar gällande vissa rättigheter inom olika områden; om rätten att bosätta sig var som helst innebär rätt till permanent bosättning, arbete, röstning och pension, om rätten att arbeta var som helst innebär rätt att starta ett företag, att erhålla arbetslöshetsersättning och pension eller arbeta som statstjänsteman, om rätten att studera innebär lika tillgång till skolor, universitet, stipendier och utbytesprogram, om konsumenträtten innebär rätt att köpa en obegränsad mängd av varor för privat eller annat bruk. Frågor om arbetssäkerhet ställdes gällande deras tillfredsställelse om d

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Reif, K., & Inglehart, R. (eds.)(1991). Eurobarometer : the dynamics of European opinion : essays in honour of Jacques-René Rabier. London: MacMillan. ISBN: 0333527542
ISBN: 0333527542

INRA (Europe) European Coordination Office (1996). Les Europeens et la sante et la securite sur les lieux de travail. Rapport pour la Direction Generale V 'Emploi, Relations Industrielles, Affaires Sociales'. Brussels

European Commission (1996). Eurobarometer: Public Opinion in the European Union. Report Number 45. Brussels.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Eurobarometer 45.1: European Union rights, sun exposure, work safety, and privacy issues, April-May 1996

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Karlheinz Reif, Eric Marlier, Commission of the European Communities (2001). Eurobarometer 45.1: European Union rights, sun exposure, work safety, and privacy issues, April-May 1996. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001056

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karlheinz Reif - Commission of the European Communities

Eric Marlier - Commission of the European Communities

Commission of the European Communities

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06