Finsk valundersökning 1991

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Pertti Pesonen - University of Tampere, Department of Political Science

Risto Sänkiaho - University of Tampere, Department of Political Science

Sami Borg - University of Tampere, Department of Political Science

Beskrivning:

The 1991 general election in Finland took place on March 17. In connection with the election an election study was carried out, in which respondents were interviewed both before and after the election. The pre-election interview included questions on membership in trade unions, political parties and other organizations. Habits concerning newspapers were also scrutinized, as well as the respondents exposure to news programs on radio and television. Respondents were asked about their general interest in politics, their willingness to join different activities to get influence on certain issues, as well as their participation in different political activities. For a number of statements concerning politics and political parties the respondents had to state if they agreed or disagreed, they had to place seventeen different groups in society on a scale between -50 and +50 depending on if they felt negative or positive towards them, and for a number of power holder in society they had to indicate if they had too much, too little or the right amount of power. Knowledge about current situation in the

... Visa mer..

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

University of Tampere, Department of Political Science

Skapare/primärforskare:

Pertti Pesonen - University of Tampere, Department of Political Science

Risto Sänkiaho - University of Tampere, Department of Political Science

Sami Borg - University of Tampere, Department of Political Science

Identifierare:

SND-ID: SND 0583

Beskrivning:

The 1991 general election in Finland took place on March 17. In connection with the election an election study was carried out, in which respondents were interviewed both before and after the election. The pre-election interview included questions on membership in trade unions, political parties and other organizations. Habits concerning newspapers were also scrutinized, as well as the respondents exposure to news programs on radio and television. Respondents were asked about their general interest in politics, their willingness to join different activities to get influence on certain issues, as well as their participation in different political activities. For a number of statements concerning politics and political parties the respondents had to state if they agreed or disagreed, they had to place seventeen different groups in society on a scale between -50 and +50 depending on if they felt negative or positive towards them, and for a number of power holder in society they had to indicate if they had too much, too little or the right amount of power. Knowledge about current situation in the

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-01-07 — 1999-05-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Finland

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år och bosatta i Finland

Tidsdimension:

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Borg, S., & Sänkiaho, R. (eds.) (1995) The Finnish Voter. Helsinki: Finnish Political Science Association. ISBN: 951-96131-8-8.
Library of Congress Google Books Libris
ISBN: 9519613188

Borg, S., & Ruostetsaari, I. (2002) Suuret ikäluokat ja valta. Hyvinvointikatsaus 1/2002: 51-58.

Pesonen, P., Sänkiaho, R., & Borg, S. (1993) Vaalikansan äänivalta: tutkimus eduskuntavaaleista ja valitsijakunnasta Suomen poliittisessa järjestelmässä. Helsinki: WSOY.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1999-02-26 doi:10.5878/002403

Finsk valundersökning 1991

Citeringsförslag:

Pertti Pesonen, Risto Sänkiaho, Sami Borg. University of Tampere, Department of Political Science (1999). Finsk valundersökning 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002403

Skapare/primärforskare:

Pertti Pesonen - University of Tampere, Department of Political Science

Risto Sänkiaho - University of Tampere, Department of Political Science

Sami Borg - University of Tampere, Department of Political Science

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-01-07 — 1999-05-01

Datainsamlare: Statistikcentralen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

471

Antal individer/objekt:

1472

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05