Finsk valundersökning 1991

SND-ID: SND 0583

Skapare/primärforskare

Pertti Pesonen - University of Tampere, Department of Political Science

Risto Sänkiaho - University of Tampere, Department of Political Science

Sami Borg - University of Tampere, Department of Political Science

Beskrivning

The 1991 general election in Finland took place on March 17. In connection with the election an election study was carried out, in which respondents were interviewed both before and after the election. The pre-election interview included questions on membership in trade unions, political parties and other organizations. Habits concerning newspapers were also scrutinized, as well as the respondents exposure to news programs on radio and television. Respondents were asked about their general interest in politics, their willingness to join different activities to get influence on certain issues, as well as their participation in different political activities. For a number of statements concerning politics and political parties the respondents had to state if they agreed or disagreed, they had to place seventeen different groups in society on a scale between -50 and +50 depending on if they felt negative or positive towards them, and for a number of power holder in society they had to indicate if they had too much, too little or the right amount of power. Knowledge about current situation in the

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

University of Tampere

Ansvarig institution/enhet

Department of Political Science

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år och bosatta i Finland

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-01-07 – 1999-05-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Finland

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Borg, S., & Sänkiaho, R. (eds.) (1995) The Finnish Voter. Helsinki: Finnish Political Science Association. ISBN: 951-96131-8-8.
Libris | Library of Congress | Google Books
ISBN: 9519613188

Borg, S., & Ruostetsaari, I. (2002) Suuret ikäluokat ja valta. Hyvinvointikatsaus 1/2002: 51-58.

Pesonen, P., Sänkiaho, R., & Borg, S. (1993) Vaalikansan äänivalta: tutkimus eduskuntavaaleista ja valitsijakunnasta Suomen poliittisessa järjestelmässä. Helsinki: WSOY.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Finsk valundersökning 1991

Version 1.0

Citering

Pertti Pesonen, Risto Sänkiaho, Sami Borg. University of Tampere (1999). Finsk valundersökning 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002403

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Pertti Pesonen - University of Tampere, Department of Political Science

Risto Sänkiaho - University of Tampere, Department of Political Science

Sami Borg - University of Tampere, Department of Political Science

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-01-07–1999-05-01
  • Datainsamlare: Statistikcentralen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

471

Antal individer/objekt

1472

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05