SIFO-barometer 1967-1997

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Sammanställning av flera SIFO-undersökningar

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0586

Beskrivning:

Sammanställning av flera SIFO-undersökningar

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hobolt, S. B., Klemmensen, R., & Hansen, M. E. (2006). Cabinet Stability and Coalition Dynamics in Scandinavia. Department of Political Science, University of Aarhus

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2006-04-28 doi:10.5878/001093

SIFO-barometer 1967-1997

Citeringsförslag:

Henrik Ekengren Oscarsson, SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2006). SIFO-barometer 1967-1997. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001093

Skapare/primärforskare:

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

66

Antal individer/objekt:

319

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06