SIFO-barometer 1967-1997

SND-ID: SND 0586

Skapare/primärforskare

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Beskrivning

Sammanställning av flera SIFO-undersökningar

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Hobolt, S. B., Klemmensen, R., & Hansen, M. E. (2006). Cabinet Stability and Coalition Dynamics in Scandinavia. Department of Political Science, University of Aarhus

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SIFO-barometer 1967-1997

Version 1.0

Citering

Henrik Ekengren Oscarsson, SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar. Göteborgs universitet (2006). SIFO-barometer 1967-1997. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001093

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Variabler

66

Antal individer/objekt

319

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06