ISSP 1996 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare:

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 1996 är ”The Role of Government”. Detta är tredje gången studien genomförs på det här temat och har sedan genomförts ytterligare en gång på samma tema (SND 0849).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom

... Visa mer..

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0587

Beskrivning:

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 1996 är ”The Role of Government”. Detta är tredje gången studien genomförs på det här temat och har sedan genomförts ytterligare en gång på samma tema (SND 0849).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom

... Visa mer..

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1996-02-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Riksområde

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

politiska beteenden och attityder, regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hjerm, M., & Svallfors, S. (1997) Åsikter om politiken och den offentliga sektorn : kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.1:

2009-08-28 doi:10.5878/001600

Metadata tillagda

Version 1.0:

1997-11-25 doi:10.5878/001599

Ladda ner data:

ISSP 1996 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn

Citeringsförslag:

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (2009). ISSP 1996 - Åsikter om politik och den offentliga sektorn. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001600

Skapare/primärforskare:

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-02 — 1996-05

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

137

Antal individer/objekt:

1238

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

68,3%

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-18