Oskarshamnsungdomens inställning till kärnkrafts- och kärnavfallsfrågor 1996

SND-ID: SND 0598

Skapare/primärforskare

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Göran Sundquist - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Teknik- och vetenskapsstudier (STS)

Beskrivning

Oskarshamn is one of the municipalities being discussed as a possible site for disposal of nuclear waste from the Swedish nuclear power plants, and there has been inquiries made for a pilot study in the area. In view of this the local council of Oskarshamn appointed a 'Youth team', consisting of ten young politicians from all political parties represented in the local council. The aim of the team was to inform and create debate among adolescents about how to store the radioactive waste from nuclear power plants. The purpose of this survey, addressed to young people in Oskarshamn, was to shed light on their opinion towards a pilot study and possible disposal of nuclear waste in Oskarshamn. The respondents had to answer questions about their opinion on the use of nuclear power in Sweden, if they believed nuclear power to be abolished by year 2010, and about their general interest in issues concerning energy and nuclear power. Other questions concerned risks associated with nuclear power, the influence different groups have/ought to have when it comes to disposal of nuclear waste, and if the resp

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-30 år och bosatta i Oskarshamn kommun

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1996-04-01 – 1996-05-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Oskarshamn kommun

Geografisk beskrivning: Oskarshamn

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård, Energi och naturresurser, Ungdomar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Hedberg, P. & Sundqvist, G. (1998) Slutstation Oskarshamn. In Lidskog, R. (ed.) Kommunen och kärnavfallet. Stockholm: Carlssons.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Oskarshamnsungdomens inställning till kärnkrafts- och kärnavfallsfrågor 1996

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Per Hedberg, Göran Sundquist. Göteborgs universitet (1998). Oskarshamnsungdomens inställning till kärnkrafts- och kärnavfallsfrågor 1996. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000895

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Per Hedberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Göran Sundquist - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Teknik- och vetenskapsstudier (STS)

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-04-01–1996-05-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

81

Antal individer/objekt

1101

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17