Europaparlamentsvalundersökning 1995

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Europaparlamentsval

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i den Europeiska unionen och det första svenska valet till EU-parlamentet hölls den 17 september 1995. Liksom vid alla allmänna val och folkomröstningar hållna i Sverige sedan 1956 genomfördes en valundersökning i samband med detta val. Det huvudsakliga ämnet för undersökningen var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet, men undersökningen innehåller även ett antal frågor som ställts i en eller flera av de tidigare svenska valundersökningarna.

Bland de allmänna frågorna om politik ingick exponering för nyheter i olika medier, intresse för politik, inställning till politiska partier och deras partiledare, förtroende för svenska politiker, inställning till den socialdemokratiska regeringen, partipreferens, respondentens och de politiska partiernas placering på en politisk vänster-höger skala. Dessutom fick respondenterna yttra sig om ett antal aktuella frågor i den politiska debatten.

Bland de EU-relaterade frågorna ingick inställning till ett enat Europa, Sveriges relation till EU, förtroende för beslut fattad

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0599

Alternativ titel:

EuP95

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Beskrivning:

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i den Europeiska unionen och det första svenska valet till EU-parlamentet hölls den 17 september 1995. Liksom vid alla allmänna val och folkomröstningar hållna i Sverige sedan 1956 genomfördes en valundersökning i samband med detta val. Det huvudsakliga ämnet för undersökningen var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet, men undersökningen innehåller även ett antal frågor som ställts i en eller flera av de tidigare svenska valundersökningarna.

Bland de allmänna frågorna om politik ingick exponering för nyheter i olika medier, intresse för politik, inställning till politiska partier och deras partiledare, förtroende för svenska politiker, inställning till den socialdemokratiska regeringen, partipreferens, respondentens och de politiska partiernas placering på en politisk vänster-höger skala. Dessutom fick respondenterna yttra sig om ett antal aktuella frågor i den politiska debatten.

Bland de EU-relaterade frågorna ingick inställning till ett enat Europa, Sveriges relation till EU, förtroende för beslut fattad

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995

Instrument:

EuP1995 frågeformulär (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Län

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i EU-parlamentsvalet 1995

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gilljam, M., & Holmberg, S. (1998) Sveriges första Europaparlamentsval. Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 91-39-20116-3.
Libris

Oscarsson, H., & Holmberg, S. (2006) Europaval. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen, Univ. ISBN: 91-89246-27-6.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 2.0:

2014-05-13 doi:10.5878/002083

Europaparlamentsvalundersökning 1995

Citering:

Sören Holmberg, Mikael Gilljam, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2014). Europaparlamentsvalundersökning 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002083

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-09-18 — 1995-11

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Urvalsstorlek: 2676

Antal svar: 2237

Åtgärder för att minimera bortfall: Det stora flertalet intervjuer genomfördes vid hembesök, men 627 upptagna eller svåranträffade personer ställde endast upp för en förkortad telefonintervju. Av dessa 627 intervjuer var det 174 som endast omfattade frågor om partival.

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Variabler:

285

Antal individer/objekt:

2676