Svenskt lantbruk under omställning - lantbrukshushållens villkor och strategier 1992

SND-ID: SND 0600

Skapare/primärforskare

Göran Djurfeldt - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Ulrich Nitsch - Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Cecilia Waldenström - Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Beskrivning

This is a survey of farming households in three different areas of Sweden. Swedish agriculture is presently undergoing a radical reorganization. Regulation systems are dismantled and free markets are established. The technical development, as well as the environmental problems, makes the future uncertain. The reorganization of agriculture brings about big changes for the individual farmer, and their work and living conditions are changed considerably. The project was financed by the Swedish Council for Forestry and Agricultural Research, the Swedish Council for Building Research, the Swedish Work and Environment Fund and the Swedish Farmers´ Foundation for Agricultural Research.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Medverkande

Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Farming households in six municipalities: Trelleborg, Skurup, Skara, Skövde, Kramfors and Sollefteå

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-07-04 – 1993-02-05

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Trelleborg, Skurup, Skara, Skövde, Kramfors and Sollefteå

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Waldenström, C. (1996) Kvinnans roll i lantbruket - lantbrukare, bondmore, yrkeskvinna eller lantarbetare?. SLU-Fakta Ekonomi, nr 4 1996. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Djurfeldt, G. (1996) Familjejordbruket på väg ut?. SLU-Fakta Ekonomi, nr 1 1996. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Djurfeldt, G., & Waldenström, C. (1998) Kvinnor i svenskt jordbruk - professionalisering och marginalisering'. Norsk Lantbruksökonomisk Tidskrift 1998.

Djurfeldt, G., & Waldenström, C. (1998) Exogenous development and the mobility patterns of Swedish farming households. Journal of Rural Studies 1998.

Djurfeldt, G. (1996) Defining and operationalizing family farming from a sociological perspective. Sociologia Ruralis, vol. 36, no. 3 (1996), pp. 340-351.

Djurfeldt, G., & Waldenström, C. (1996) Towards a theoretically grounded typology of farms - a Swedish case. Acta Sociologica, vol. 39 (1996), pp. 187-210.

Djurfeldt, G. (1998) Porträtt av den svenske bonden för EU-inträdet. Eller: familjebrukets sociologi. Sociologisk Forskning 1998.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svenskt lantbruk under omställning - lantbrukshushållens villkor och strategier 1992

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Göran Djurfeldt, Ulrich Nitsch, Cecilia Waldenström. Lunds universitet (1999). Svenskt lantbruk under omställning - lantbrukshushållens villkor och strategier 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000888

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Djurfeldt - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Ulrich Nitsch - Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Cecilia Waldenström - Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-07-04 – 1993-02-05

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-07-04–1993-02-05
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

567

Antal individer/objekt

435

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-13