Svenskt lantbruk under omställning - lantbrukshushållens villkor och strategier 1992

Skapare/primärforskare:

Göran Djurfeldt - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Ulrich Nitsch - Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Cecilia Waldenström - Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Beskrivning:

This is a survey of farming households in three different areas of Sweden. Swedish agriculture is presently undergoing a radical reorganization. Regulation systems are dismantled and free markets are established. The technical development, as well as the environmental problems, makes the future uncertain. The reorganization of agriculture brings about big changes for the individual farmer, and their work and living conditions are changed considerably. The project was financed by the Swedish Council for Forestry and Agricultural Research, the Swedish Council for Building Research, the Swedish Work and Environment Fund and the Swedish Farmers´ Foundation for Agricultural Research.

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
sysselsättning, arbetsförhållanden, kön och könsroller, lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv, jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Göran Djurfeldt - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Ulrich Nitsch - Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Cecilia Waldenström - Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Medverkande:

Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Identifierare:

SND-ID: SND 0600

Beskrivning:

This is a survey of farming households in three different areas of Sweden. Swedish agriculture is presently undergoing a radical reorganization. Regulation systems are dismantled and free markets are established. The technical development, as well as the environmental problems, makes the future uncertain. The reorganization of agriculture brings about big changes for the individual farmer, and their work and living conditions are changed considerably. The project was financed by the Swedish Council for Forestry and Agricultural Research, the Swedish Council for Building Research, the Swedish Work and Environment Fund and the Swedish Farmers´ Foundation for Agricultural Research.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-07-04 — 1993-02-05

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Trelleborg, Skurup, Skara, Skövde, Kramfors and Sollefteå

Analysenhet:

Population:

Farming households in six municipalities: Trelleborg, Skurup, Skara, Skövde, Kramfors and Sollefteå

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
sysselsättning, arbetsförhållanden, kön och könsroller, lokalsamhälle, stads- och landsbygdsliv, jordbruk och landsbygdsnäring (CESSDA Topic Classification)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Waldenström, C. (1996) Kvinnans roll i lantbruket - lantbrukare, bondmore, yrkeskvinna eller lantarbetare?. SLU-Fakta Ekonomi, nr 4 1996. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Djurfeldt, G. (1996) Familjejordbruket på väg ut?. SLU-Fakta Ekonomi, nr 1 1996. Uppsala: Sveriges Lantbruksuniversitet.

Djurfeldt, G., & Waldenström, C. (1998) Kvinnor i svenskt jordbruk - professionalisering och marginalisering'. Norsk Lantbruksökonomisk Tidskrift 1998.

Djurfeldt, G., & Waldenström, C. (1998) Exogenous development and the mobility patterns of Swedish farming households. Journal of Rural Studies 1998.

Djurfeldt, G. (1996) Defining and operationalizing family farming from a sociological perspective. Sociologia Ruralis, vol. 36, no. 3 (1996), pp. 340-351.

Djurfeldt, G., & Waldenström, C. (1996) Towards a theoretically grounded typology of farms - a Swedish case. Acta Sociologica, vol. 39 (1996), pp. 187-210.

Djurfeldt, G. (1998) Porträtt av den svenske bonden för EU-inträdet. Eller: familjebrukets sociologi. Sociologisk Forskning 1998.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1999-03-23 doi:10.5878/000888

Svenskt lantbruk under omställning - lantbrukshushållens villkor och strategier 1992

Citeringsförslag:

Göran Djurfeldt, Ulrich Nitsch, Cecilia Waldenström. Lunds universitet, Sociologiska institutionen (1999). Svenskt lantbruk under omställning - lantbrukshushållens villkor och strategier 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000888

Skapare/primärforskare:

Göran Djurfeldt - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Ulrich Nitsch - Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Cecilia Waldenström - Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-07-04 — 1993-02-05

Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för informationslära

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-07-04 — 1993-02-05

Variabler:

567

Antal individer/objekt:

435

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05