Mediebarometern 1983

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID: SND 0609

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1983

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är riksomfattande och slumpmässigt, draget från registret över totalbefolkningen, och omfattar personer födda 1904-1974.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkvist Hellingwerf, K. (1992) Mediebarometern 1979-1991. Rapport nr 18. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.
Libris

Publik- och programforskning (PUB), Sveriges Radio (1983) PUB informerar December 1983. Mediebarometern 1983. Stockholm: Sveriges Radio.

Weibull, Lennart (1984) Dagspress & etermedier i Sverige 1979-1983. Rapport nr 1. Göteborg: Avdelningen för masskommunikation.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2000-05-01 doi:10.5878/001015

Tillgänglig dokumentation:

Mediebarometern 1983

Citering:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning (2000). Mediebarometern 1983. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001015

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-09-26 — 1983-10-02

Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

38

Antal individer/objekt:

1076