Mediebarometern 1983

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Ansvarig institution/enhet

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Identifierare

SND-ID: SND 0609

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1983

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Publik- och programforskning (PUB), Sveriges Radio (1983) PUB informerar December 1983. Mediebarometern 1983. Stockholm: Swedish Broadcasting Corporation.

Weibull, Lennart (1984) Dagspress & etermedier i Sverige 1979-1983. Rapport nr 1. Göteborg: Avdelningen för masskommunikation.

Björkvist Hellingwerf, K. (1992) Mediebarometern 1979-1991. Report no. 18. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Mediebarometern 1983

Citeringsförslag

Sveriges Radio, Publik- och programforskning (2000). <em>Mediebarometern 1983</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001015">https://doi.org/10.5878/001015</a>

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-09-26 — 1983-10-02

Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

38

Antal individer/objekt

1076

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06