Mediebarometern 1985/1986

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Identifierare

SND-ID: SND 0611

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1985 — 1986

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är riksomfattande och slumpmässigt, draget från registret över totalbefolkningen, och omfattar personer födda 1906-1976.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkvist Hellingwerf, K. (1992) Mediebarometern 1979-1991. Report no. 18. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris

Publik- och programforskning (PUB), Sveriges Radio (1985) PUB informerar December 1985. Mediebarometern 1985. Stockholm: Swedish Broadcasting Corporation.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Mediebarometern 1985/1986

Citering

Sveriges Radio, Publik- och programforskning (2000). <em>Mediebarometern 1985/1986</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001016">https://doi.org/10.5878/001016</a>

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-01-01 — 1986-01-01

Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

50

Antal individer/objekt

2951

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06