Mediebarometern 1991

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID: SND 0617

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991-01-01 — 1991-12-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 3-99 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är slumpmässigt draget ur DAFA/SPAR:s register av totalbefolkningen. Från detta bruttourval har exkluderats icke svensktalande, avlidna, utflyttade ur riket, gravt hörsel- och synskadade, svårt sjuka och senila.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkvist Hellingwerf, K. (1992) Mediebarometern 1979-1991. Rapport nr 18. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.
Libris

Publik- och programforskning (PUB), Sveriges Radio (1991) Mediebarometern 1991. Stockholm: Sveriges Radio.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2006-07-17 doi:10.5878/002340

Tillgänglig dokumentation:

Mediebarometern 1991

Citering:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning (2006). Mediebarometern 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002340

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-01-01 — 1991-12-01

Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

75

Antal individer/objekt:

1776