Mediebarometern 1992

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Skapare/primärforskare:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Ansvarig institution/enhet:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Skapare/primärforskare:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Identifierare:

SND-ID: SND 0618

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-01-01 — 1992-12-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 3-99 år

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkvist Hellingwerf, K. (1995) Mediebarometern 1979-1994. Report no. 48. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris

Publik- och programforskning (PUB), Sveriges Radio (1992) Mediebarometern 1992. Stockholm: Swedish Broadcasting Corporation.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2006-02-17 doi:10.5878/002339

Mediebarometern 1992

Citeringsförslag:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning. Sveriges Radio, Publik- och programforskning (2006). Mediebarometern 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002339

Skapare/primärforskare:

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-01-01 — 1992-12-01

Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

75

Antal individer/objekt:

2691

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06