Mediebarometern 1994

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Identifierare

SND-ID: SND 0620

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1994-02-21 — 1994-12-13

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom (1995) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1994. MedieNotiser, No. 1, 1995. Göteborg: Nordicom.

Björkvist Hellingwerf, K. (1995) Mediebarometern 1979-1994. Report no. 48. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Mediebarometern 1994

Citeringsförslag

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2000). <em>Mediebarometern 1994</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001022">https://doi.org/10.5878/001022</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-02-21 — 1994-12-13

Datainsamlare: Svenska Gallupinstitutet AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

134

Antal individer/objekt

2264

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06