Mediebarometern 1994

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID: SND 0620

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1994-02-21 — 1994-12-13

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet drogs ur DAFA/SPAR och omfattade 3104 personer boende i Sverige.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkvist Hellingwerf, K. (1995) Mediebarometern 1979-1994. Rapport nr 48. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.
Libris

Nordicom (1995) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1994. MedieNotiser, Nr. 1, 1995. Göteborg: Nordicom.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2000-08-01 doi:10.5878/001022

Tillgänglig dokumentation:

Mediebarometern 1994

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2000). Mediebarometern 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001022

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-02-21 — 1994-12-13

Datainsamlare: Svenska Gallupinstitutet AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

134

Antal individer/objekt:

2264