Mediebarometern 1995

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID:

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-02-15 — 1995-12-15

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet bestod av ett slumpmässigt individurval från DAFA/Spar omfattande namngivna svenskar i åldern 9-79 år.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom (1996) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1995. MedieNotiser, Nr. 1, 1996. Göteborg: Nordicom.

Om du har publicerat något baserat på denna studie, så maila gärna snd@snd.gu.se en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2000-08-01 doi:10.5878/001023

Tillgänglig dokumentation:

Mediebarometern 1995

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2000). Mediebarometern 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001023

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-02-15 — 1995-12-15

Datainsamlare: SIFO-Ronneby

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

252

Antal individer/objekt:

2369