Mediebarometern 1996

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Identifierare

SND-ID: SND 0622

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1996-01-31 — 1996-12-10

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Totalt urval från DAFA/Spar omfattande 4482 vuxna personer samt 499 minderåriga personer. Icke använt överurval exkluderas från detta samt naturligt bortfall bestående av sjuka, ej kommunicerbara, ej svensktalande, utlandsboende och långvarigt bortresta varefter det egentliga urvalet uppgick till 3055 personer.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Nordicom (1997) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1996. MedieNotiser, No. 1, 1997. Göteborg: Nordicom.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Mediebarometern 1996

Citering

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2000). <em>Mediebarometern 1996</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001024">https://doi.org/10.5878/001024</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-01-31 — 1996-12-10

Datainsamlare: Svenska Gallupinstitutet AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

285

Antal individer/objekt

2248

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06