Mediebarometern 1996

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Identifierare:

SND-ID: SND 0622

Beskrivning:

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1996-01-31 — 1996-12-10

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Totalt urval från DAFA/Spar omfattande 4482 vuxna personer samt 499 minderåriga personer. Icke använt överurval exkluderas från detta samt naturligt bortfall bestående av sjuka, ej kommunicerbara, ej svensktalande, utlandsboende och långvarigt bortresta varefter det egentliga urvalet uppgick till 3055 personer.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nordicom (1997) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1996. MedieNotiser, Nr. 1, 1997. Göteborg: Nordicom.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2000-08-01 doi:10.5878/001024

Tillgänglig dokumentation:

Mediebarometern 1996

Citering:

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2000). Mediebarometern 1996. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001024

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-01-31 — 1996-12-10

Datainsamlare: Svenska Gallupinstitutet AB

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

285

Antal individer/objekt:

2248