GP-studien 1985-1994

SND-ID: SND 0629

Skapare/primärforskare

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

The GP-survey is part of the MEDOFF-project (Media and the public sector) and an important issue for the project was the introduction of district committees (stadsdelsnämnder) in Göteborg and its effect on the local news coverage in media.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Tidningsartiklar

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-07-01 – 1986-06-30

1987-07-01 – 1988-06-30

1989-07-01 – 1990-06-30

1991-07-01 – 1992-06-30

1993-07-01 – 1994-06-30

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Asp, K., Johansson, B., & Larsson, L. (1997) Nära Nyheter. Studier om kommunaljournalistik. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication/CEFOS.
Google Books
ISBN: 9789188212177

Johansson, B. (1993) Nyheterna mitt ibland oss. Kommunala nyheter, personlig erfarenhet och lokal opinionsbildning. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Johansson, B. (1998) Nyheterna mitt ibland oss. Kommunala nyheter, personlig erfarenhet och lokal opinionsbildning. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.

Johansson, B. & Asp, K. (1995) 'Göteborgsposten och stadsdelsnämnderna', in Jönsson, S., Rubenowitz, S., & Westerståhl, J. (eds.) Decentraliserad kommun. Exemplet Göteborg. Stockholm: SNS Förlag.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
GP-studien 1985-1994

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Bengt Johansson. Göteborgs universitet (1999). GP-studien 1985-1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000904

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling 1

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-07-01–1986-06-30
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Datainsamling 2

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-07-01–1988-06-30
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Datainsamling 3

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-07-01–1990-06-30
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig
... Visa mer..

Variabler

51

Antal individer/objekt

5375

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06