GP-studien 1985-1994

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

The GP-survey is part of the MEDOFF-project (Media and the public sector) and an important issue for the project was the introduction of district committees (stadsdelsnämnder) in Göteborg and its effect on the local news coverage in media.

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0629

Beskrivning:

The GP-survey is part of the MEDOFF-project (Media and the public sector) and an important issue for the project was the introduction of district committees (stadsdelsnämnder) in Göteborg and its effect on the local news coverage in media.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1985-07-01 — 1986-06-30

1987-07-01 — 1988-06-30

1989-07-01 — 1990-06-30

1991-07-01 — 1992-06-30

1993-07-01 — 1994-06-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Tidningsartiklar

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Asp, K., Johansson, B., & Larsson, L. (1997) Nära Nyheter. Studier om kommunaljournalistik. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication/CEFOS.
Google Books
ISBN: 9789188212177

Johansson, B. (1993) Nyheterna mitt ibland oss. Kommunala nyheter, personlig erfarenhet och lokal opinionsbildning. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Johansson, B. (1998) Nyheterna mitt ibland oss. Kommunala nyheter, personlig erfarenhet och lokal opinionsbildning. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.

Johansson, B. & Asp, K. (1995) 'Göteborgsposten och stadsdelsnämnderna', in Jönsson, S., Rubenowitz, S., & Westerståhl, J. (eds.) Decentraliserad kommun. Exemplet Göteborg. Stockholm: SNS Förlag.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1999-01-13 doi:10.5878/000904

GP-studien 1985-1994

Citeringsförslag:

Bengt Johansson. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (1999). GP-studien 1985-1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000904

Skapare/primärforskare:

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-07-01 — 1986-06-30

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-07-01 — 1988-06-30

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-07-01 — 1990-06-30

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-07-01 — 1992-06-30

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-07-01 — 1994-06-30

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler:

51

Antal individer/objekt:

5375

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06