GP-studien 1985-1994

Beställ data

Skapare/primärforskare

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

The GP-survey is part of the MEDOFF-project (Media and the public sector) and an important issue for the project was the introduction of district committees (stadsdelsnämnder) in Göteborg and its effect on the local news coverage in media.

Skapare/primärforskare

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0629

Beskrivning

The GP-survey is part of the MEDOFF-project (Media and the public sector) and an important issue for the project was the introduction of district committees (stadsdelsnämnder) in Göteborg and its effect on the local news coverage in media.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1985-07-01 — 1986-06-30

1987-07-01 — 1988-06-30

1989-07-01 — 1990-06-30

1991-07-01 — 1992-06-30

1993-07-01 — 1994-06-30

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Tidningsartiklar

Data innefattar personuppgifter

Nej

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Asp, K., Johansson, B., & Larsson, L. (1997) Nära Nyheter. Studier om kommunaljournalistik. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication/CEFOS.
Google Books
ISBN: 9789188212177

Johansson, B. (1993) Nyheterna mitt ibland oss. Kommunala nyheter, personlig erfarenhet och lokal opinionsbildning. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Johansson, B. (1998) Nyheterna mitt ibland oss. Kommunala nyheter, personlig erfarenhet och lokal opinionsbildning. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.

Johansson, B. & Asp, K. (1995) 'Göteborgsposten och stadsdelsnämnderna', in Jönsson, S., Rubenowitz, S., & Westerståhl, J. (eds.) Decentraliserad kommun. Exemplet Göteborg. Stockholm: SNS Förlag.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

GP-studien 1985-1994

Citering

Bengt Johansson. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (1999). <em>GP-studien 1985-1994</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000904">https://doi.org/10.5878/000904</a>

Skapare/primärforskare

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-07-01 — 1986-06-30

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-07-01 — 1988-06-30

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-07-01 — 1990-06-30

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-07-01 — 1992-06-30

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-07-01 — 1994-06-30

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

51

Antal individer/objekt

5375

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06