Medievalundersökningen 1998

Den här studien är en del av samlingen Medievalundersökningarna

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

I samband med valet 1979 genomfördes vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet en större studie av det politiska innehållet i press, radio och TV. Syftet med studien var att besvara frågeställningar kring massmediernas innehåll och effekter. 1979 års undersökning har senare följts av studier av 1980 års folkomröstning i kärnkraftsfrågan liksom vid följande riksdagsval. Studierna genomförs inom ramen för forskningsprojektet Medievalundersökningar och bedrivs sedan 1990 vid den då av Avdelningen för masskommunikation vid statsvetenskapliga institutionen och journalisthögskolan skapade Institutionen för journalistik och masskommunikation.

Analysen av massmediernas innehåll i samband med 1998 års val bygger på en detaljerad kampanjstudie av nyhetsrapporteringen i press, radio och TV under de fyra sista veckorna före valdagen den 20 september. I kampanjstudien ingår även en analys av tidningarnas ledarmaterial. Kampanjstudien omfattar Sveriges Radios nyhetsredaktioner - Rapport, Aktuellt, A-ekonomi och Eko-redaktionens 17.45-sändningar - nyheterna i TV4 och TV3 Direkt, samt det p

... Visa mer..

Ämnesområde

Media, Val, Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0633

Beskrivning

I samband med valet 1979 genomfördes vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet en större studie av det politiska innehållet i press, radio och TV. Syftet med studien var att besvara frågeställningar kring massmediernas innehåll och effekter. 1979 års undersökning har senare följts av studier av 1980 års folkomröstning i kärnkraftsfrågan liksom vid följande riksdagsval. Studierna genomförs inom ramen för forskningsprojektet Medievalundersökningar och bedrivs sedan 1990 vid den då av Avdelningen för masskommunikation vid statsvetenskapliga institutionen och journalisthögskolan skapade Institutionen för journalistik och masskommunikation.

Analysen av massmediernas innehåll i samband med 1998 års val bygger på en detaljerad kampanjstudie av nyhetsrapporteringen i press, radio och TV under de fyra sista veckorna före valdagen den 20 september. I kampanjstudien ingår även en analys av tidningarnas ledarmaterial. Kampanjstudien omfattar Sveriges Radios nyhetsredaktioner - Rapport, Aktuellt, A-ekonomi och Eko-redaktionens 17.45-sändningar - nyheterna i TV4 och TV3 Direkt, samt det p

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-08-23 — 1998-09-20

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Population

Nyhetsanalysen: Artikel (storstadstidningar), inslag (radio/TV) Ledaranalysen: Ledarartikel (storstadstidningar)

Ämnesområde

Media, Val, Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johansson, Bengt, Asp, Kent & Nilsson, Åsa (2001). Medievalsundersökningen 1998. Göteborg University
Swepub Lärosätets databas

Asp, K., Johansson, B., & Nilsson, Å. (2000) Medievalsundersökningen 1998 : teknisk rapport. Work report. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Medievalundersökningen 1998

Citeringsförslag

Kent Asp. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2014). <em>Medievalundersökningen 1998</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002099">https://doi.org/10.5878/002099</a>

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-08-23 — 1998-09-20

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts

1998

Variabler

100

Antal individer/objekt

6256

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2017-10-30