Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet

SND-ID: SND 0634

Den här studien är en del av samlingen Medievalundersökningarna

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Medievalundersökningarna har genomförts sedan 1979 och omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och storstadspress, bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, de stora kvällstidningarna, Rapport och Aktuellt. 1994 genomfördes en specialstudie, då man studerade enbart Göteborgspostens bevakning av kommunvalet i en egen undersökning. Det genomfördes även en nationell undersökning, Medievalundersökningen 1994 (SND 0632) .

Syfte:

Att beskriva, kartlägga och analysera tidningen Göteborgspostens rapportering av valrörelsen 1994.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2004

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer
Dataset
Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

Citering

Kent Asp, Bengt Johansson. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2014). Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002101

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Tidsperiod(er) som undersökts

1994

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-08–1994-09
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

98

Antal individer/objekt

407

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06