Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet

SND-ID: SND 0634

Den här studien är en del av samlingen Medievalundersökningarna

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Medievalundersökningarna har genomförts sedan 1979 och omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och storstadspress, bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, de stora kvällstidningarna, Rapport och Aktuellt. 1994 genomfördes en specialstudie, då man studerade enbart Göteborgspostens bevakning av kommunvalet i en egen undersökning. Det genomfördes även en nationell undersökning, Medievalundersökningen 1994 (SND 0632) .

Syfte:

Att beskriva, kartlägga och analysera tidningen Göteborgspostens rapportering av valrörelsen 1994.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

2004

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer
Dataset
Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Kent Asp, Bengt Johansson. Göteborgs universitet (2014). Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002101

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Tidsperiod(er) som undersökts

1994

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-08–1994-09
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

98

Antal individer/objekt

407

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06