Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet

Den här studien är en del av samlingen Medievalundersökningarna

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Medievalundersökningarna har genomförts sedan 1979 och omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och storstadspress, bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, de stora kvällstidningarna, Rapport och Aktuellt. 1994 genomfördes en specialstudie, då man studerade enbart Göteborgspostens bevakning av kommunvalet i en egen undersökning. Det genomfördes även en nationell undersökning, Medievalundersökningen 1994 (SND 0632) .

Syfte:

Att beskriva, kartlägga och analysera tidningen Göteborgspostens rapportering av valrörelsen 1994.

Ämnesområde

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0634

Beskrivning

Medievalundersökningarna har genomförts sedan 1979 och omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och storstadspress, bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, de stora kvällstidningarna, Rapport och Aktuellt. 1994 genomfördes en specialstudie, då man studerade enbart Göteborgspostens bevakning av kommunvalet i en egen undersökning. Det genomfördes även en nationell undersökning, Medievalundersökningen 1994 (SND 0632) .

Syfte:

Att beskriva, kartlägga och analysera tidningen Göteborgspostens rapportering av valrörelsen 1994.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2004

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Version 2.0

Ladda ner citering

Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet

Citering

Kent Asp, Bengt Johansson. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2014). <em>Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002101">https://doi.org/10.5878/002101</a>

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-08 — 1994-09

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts

1994

Variabler

98

Antal individer/objekt

407

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06