Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet

Den här studien är en del av samlingen Medievalundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Medievalundersökningarna har genomförts sedan 1979 och omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och storstadspress, bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, de stora kvällstidningarna, Rapport och Aktuellt. 1994 genomfördes en specialstudie, då man studerade enbart Göteborgspostens bevakning av kommunvalet i en egen undersökning. Det genomfördes även en nationell undersökning, Medievalundersökningen 1994 (SND 0632) .

Syfte:

Att beskriva, kartlägga och analysera tidningen Göteborgspostens rapportering av valrörelsen 1994.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0634

Beskrivning:

Medievalundersökningarna har genomförts sedan 1979 och omfattar nyhetsrapporteringen i radio, tv och storstadspress, bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, de stora kvällstidningarna, Rapport och Aktuellt. 1994 genomfördes en specialstudie, då man studerade enbart Göteborgspostens bevakning av kommunvalet i en egen undersökning. Det genomfördes även en nationell undersökning, Medievalundersökningen 1994 (SND 0632) .

Syfte:

Att beskriva, kartlägga och analysera tidningen Göteborgspostens rapportering av valrörelsen 1994.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Ämnesområde:

Version 2.0:

2014-07-08 doi:10.5878/002101

Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet

Citeringsförslag:

Kent Asp, Bengt Johansson. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2014). Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002101

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Bengt Johansson - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kodning av innehåll

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-08 — 1994-09

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts:

1994

Variabler:

98

Antal individer/objekt:

407

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06