Den västsvenska SOM-undersökningen 1997

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den sjätte studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Brevenkäten var indelad i sex frågeområden: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Fritid och medier; Tidningsläsande; samt Bakgrundsfrågor. Personer bosatta i Göteborgs kommun fick även ange inställning till åtta kommunala politiker samt om man känner till vilken stadsdelsnämnd man tillhör. De flesta frågorna är ställda i en eller flera tidigare Väst-SOM.

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0636

Alternativ titel:

Väst-SOM 1997

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Beskrivning:

Detta är den sjätte studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Brevenkäten var indelad i sex frågeområden: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Fritid och medier; Tidningsläsande; samt Bakgrundsfrågor. Personer bosatta i Göteborgs kommun fick även ange inställning till åtta kommunala politiker samt om man känner till vilken stadsdelsnämnd man tillhör. De flesta frågorna är ställda i en eller flera tidigare Väst-SOM.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-10 — 1998-01

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Göteborg eller i en av de tolv omkringliggande kommunerna: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Studiens fullständighet:

Frågorna 56-62 (Göteborgs-Posten) ingår ej.

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (red.) (1998) Mångfald - bilder av en storstadsregion : SOM-undersökningen Västsverige 1997. SOM-rapport nr 21. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 91-972694-9-2.
Libris SOM-institutets bokserie

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2001-03-21 doi:10.5878/002466

Den västsvenska SOM-undersökningen 1997

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2001). Den västsvenska SOM-undersökningen 1997. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002466

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-06 — 1998-01-29

Datainsamlare: Gallup

Urvalsstorlek: 2900

Antal svar: 1845

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

486

Antal individer/objekt:

1845

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

70%