SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den västsvenska SOM-undersökningen 1997

SND-ID: SND 0636

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Väst-SOM 1997

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den sjätte studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Brevenkäten var indelad i sex frågeområden: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Fritid och medier; Tidningsläsande; samt Bakgrundsfrågor. Personer bosatta i Göteborgs kommun fick även ange inställning till åtta kommunala politiker samt om man känner till vilken stadsdelsnämnd man tillhör. De flesta frågorna är ställda i en eller flera tidigare Väst-SOM.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Göteborg eller i en av de tolv omkringliggande kommunerna: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-10 – 1998-01

Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer

Nilsson Lennart (ed.) (1998) Mångfald - bilder av en storstadsregion : SOM-undersökningen Västsverige 1997. SOM report no. 21. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-972694-9-2.
Libris | SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-972694-9-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den västsvenska SOM-undersökningen 1997

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2001). Den västsvenska SOM-undersökningen 1997. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002466

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-06–1998-01-29
  • Datainsamlare: Gallup
  • Urvalsstorlek: 2900
  • Antal svar: 1845
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

486

Antal individer/objekt

1845

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

70%

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23