Hemmet, barnen och makten 1996

SND-ID: SND 0638

Skapare/primärforskare

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Christine Roman - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Enkätundersökning utförd av SIFO år 1996 med syfte att identifiera könsskillnader i relation till hushållssysslor och ekonomi. Uppdelat på ett dataset för varje kön.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Ahrne, G., & Roman, C., (eds.) (1997) Hemmet, barnen och makten : förhandlingar om arbete och pengar i familjen. Rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. SOU 1997:139. Stockholm: Fritze. ISBN: 91-38-20714-1.
Swepub | Libris | Till lärosätets (oru) databas
ISBN: 91-38-20714-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Hemmet, barnen och makten 1996 - Kvinnor

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Göran Ahrne, Christine Roman. Uppsala universitet (1999). Hemmet, barnen och makten 1996 - Kvinnor. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/s430-jx75

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Christine Roman - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Dataset 2
Hemmet, barnen och makten 1996 - Män

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Göran Ahrne, Christine Roman. Uppsala universitet (1999). Hemmet, barnen och makten 1996 - Män. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/nder-a554

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Christine Roman - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21