Hemmet, barnen och makten 1996

Skapare/primärforskare:

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Christine Roman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

Enkätundersökning utförd av SIFO år 1996 med syfte att identifiera könsskillnader i relation till hushållssysslor och ekonomi. Uppdelat på ett dataset för varje kön.

Ämnesområde:

jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Skapare/primärforskare:

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Christine Roman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0638

Beskrivning:

Enkätundersökning utförd av SIFO år 1996 med syfte att identifiera könsskillnader i relation till hushållssysslor och ekonomi. Uppdelat på ett dataset för varje kön.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde:

jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ahrne, G., & Roman, C., (eds.) (1997) Hemmet, barnen och makten : förhandlingar om arbete och pengar i familjen. Rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. SOU 1997:139. Stockholm: Fritze. ISBN: 91-38-20714-1.
Swepub Libris Till lärosätets (oru) databas
ISBN: 91-38-20714-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Hemmet, barnen och makten 1996 - Kvinnor

Skapare/primärforskare:

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Christine Roman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset 2

Hemmet, barnen och makten 1996 - Män

Skapare/primärforskare:

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Christine Roman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06