Hemmet, barnen och makten 1996

SND-ID: SND 0638

Skapare/primärforskare

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Christine Roman - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Enkätundersökning utförd av SIFO år 1996 med syfte att identifiera könsskillnader i relation till hushållssysslor och ekonomi. Uppdelat på ett dataset för varje kön.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Ahrne, G., & Roman, C., (eds.) (1997) Hemmet, barnen och makten : förhandlingar om arbete och pengar i familjen. Rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. SOU 1997:139. Stockholm: Fritze. ISBN: 91-38-20714-1.
Swepub | Libris | Till lärosätets (oru) databas
ISBN: 91-38-20714-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Hemmet, barnen och makten 1996 - Kvinnor

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Christine Roman - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Dataset 2
Hemmet, barnen och makten 1996 - Män

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Christine Roman - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21