Hemmet, barnen och makten 1996

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Christine Roman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

Enkätundersökning utförd av SIFO år 1996 med syfte att identifiera könsskillnader i relation till hushållssysslor och ekonomi. Uppdelat på ett dataset för varje kön.

Ämnesområde

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Christine Roman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare

SND-ID: SND 0638

Beskrivning

Enkätundersökning utförd av SIFO år 1996 med syfte att identifiera könsskillnader i relation till hushållssysslor och ekonomi. Uppdelat på ett dataset för varje kön.

Språk

Svenska

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Ahrne, G., & Roman, C., (eds.) (1997) Hemmet, barnen och makten : förhandlingar om arbete och pengar i familjen. Rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män. SOU 1997:139. Stockholm: Fritze. ISBN: 91-38-20714-1.
Libris Swepub Till lärosätets (oru) databas
ISBN: 91-38-20714-1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Hemmet, barnen och makten 1996 - Kvinnor

Skapare/primärforskare

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Christine Roman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Dataset 2

Hemmet, barnen och makten 1996 - Män

Skapare/primärforskare

Göran Ahrne - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Christine Roman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06