TV4:s valdagsundersökning riksdagsvalet 1998

Skapare/primärforskare:

TV4

Arne Modig - Demoskop

Göran Ellung - TV4

Beskrivning:

Valdagsundersökningen 1998 genomfördes av Demoskop på uppdrag av TV4. Målgrupp för undersökningen var personer bland den röstberättigade allmänheten, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre, som röstat i riksdagsvalet. I målgruppen ingår dels personer som röstat på valdagen söndagen den 20 september) och dels sådana som poströstat före valdagen.
För undersökningen intervjuades sammanlagt 1 952 personer som röstat i riksdagsvalet och uppger vilket parti de röstat på. För att nå dessa genomfördes intervjuer med sammanlagt 2 659 personer. I undersökningen ingår 211 intervjuer med röstberättigade som under veckan före valet (måndag 14 september - lördag 19 september) uppgav att de poströstat före valdagen. 188 av dessa uppgav vilket parti de röstat på.

Vidare ingår 2 448 intervjuer som genomfördes under valdagen. I intervjun ställdes först en fråga om man röstat. De som inte röstat fick frågan om de avsåg att rösta under söndagen. I de fall det var möjligt bokades tid för en fortsatt intervju efter det intervjupersonen varit och röstat. Med detta tillvägagångssätt resulterade valdagens intervju

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Demoskop

Skapare/primärforskare:

TV4

Arne Modig - Demoskop

Göran Ellung - TV4

Identifierare:

SND-ID: SND 0639

Beskrivning:

Valdagsundersökningen 1998 genomfördes av Demoskop på uppdrag av TV4. Målgrupp för undersökningen var personer bland den röstberättigade allmänheten, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre, som röstat i riksdagsvalet. I målgruppen ingår dels personer som röstat på valdagen söndagen den 20 september) och dels sådana som poströstat före valdagen.
För undersökningen intervjuades sammanlagt 1 952 personer som röstat i riksdagsvalet och uppger vilket parti de röstat på. För att nå dessa genomfördes intervjuer med sammanlagt 2 659 personer. I undersökningen ingår 211 intervjuer med röstberättigade som under veckan före valet (måndag 14 september - lördag 19 september) uppgav att de poströstat före valdagen. 188 av dessa uppgav vilket parti de röstat på.

Vidare ingår 2 448 intervjuer som genomfördes under valdagen. I intervjun ställdes först en fråga om man röstat. De som inte röstat fick frågan om de avsåg att rösta under söndagen. I de fall det var möjligt bokades tid för en fortsatt intervju efter det intervjupersonen varit och röstat. Med detta tillvägagångssätt resulterade valdagens intervju

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998-09-14 — 1998-09-20

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svenska valmanskåren

Tidsdimension:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Version 1.0:

1999-06-15 doi:10.5878/002465

TV4/Demoskop valdagsundersökning riksdagsvalet 1998

Citeringsförslag:

Arne Modig, Göran Ellung, TV4. Demoskop (1999). TV4/Demoskop valdagsundersökning riksdagsvalet 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002465

Skapare/primärforskare:

TV4

Arne Modig - Demoskop

Göran Ellung - TV4

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-14 — 1998-09-20

Datainsamlare: Demoskop

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

18

Antal individer/objekt:

2659

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05