TV4:s valdagsundersökning riksdagsvalet 1998

SND-ID: SND 0639

Skapare/primärforskare

Arne Modig - Demoskop

Göran Ellung - TV4

TV4

Beskrivning

Valdagsundersökningen 1998 genomfördes av Demoskop på uppdrag av TV4. Målgrupp för undersökningen var personer bland den röstberättigade allmänheten, dvs svenska medborgare 18 år eller äldre, som röstat i riksdagsvalet. I målgruppen ingår dels personer som röstat på valdagen söndagen den 20 september) och dels sådana som poströstat före valdagen.
För undersökningen intervjuades sammanlagt 1 952 personer som röstat i riksdagsvalet och uppger vilket parti de röstat på. För att nå dessa genomfördes intervjuer med sammanlagt 2 659 personer. I undersökningen ingår 211 intervjuer med röstberättigade som under veckan före valet (måndag 14 september - lördag 19 september) uppgav att de poströstat före valdagen. 188 av dessa uppgav vilket parti de röstat på.

Vidare ingår 2 448 intervjuer som genomfördes under valdagen. I intervjun ställdes först en fråga om man röstat. De som inte röstat fick frågan om de avsåg att rösta under söndagen. I de fall det var möjligt bokades tid för en fortsatt intervju efter det intervjupersonen varit och röstat. Med detta tillvägagångssätt resulterade valdagens intervju

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Demoskop

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Tidsdimension

Urvalsmetod

Slumpmässigt urval av telefonnummer samt slumpmässigt urval av ip i hushållet

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-09-14 – 1998-09-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
TV4/Demoskop valdagsundersökning riksdagsvalet 1998

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Arne Modig, Göran Ellung, TV4. Demoskop (1999). TV4/Demoskop valdagsundersökning riksdagsvalet 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002465

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arne Modig - Demoskop

Göran Ellung - TV4

TV4

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-14–1998-09-20
  • Datainsamlare: Demoskop
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

18

Antal individer/objekt

2659

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05