Läsvanestudien 1993 - Gästrikland

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

This survey forms part of a series of local readership studies undertaken within the research program ´Dagspresskollegiet´. The surveys deals with the relation toward dailies and media in general, and toward the local paper in particular. There are questions about the use of media, dailies read, and what kind of news paper content one reads. This survey is mainly a replication of surveys conducted in the same five municipalities in 1986 and 1989.

Nyckelord:

Karta:

Skapare/primärforskare:

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0644

Beskrivning:

This survey forms part of a series of local readership studies undertaken within the research program ´Dagspresskollegiet´. The surveys deals with the relation toward dailies and media in general, and toward the local paper in particular. There are questions about the use of media, dailies read, and what kind of news paper content one reads. This survey is mainly a replication of surveys conducted in the same five municipalities in 1986 and 1989.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-01-01 — 1993-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Gävle kommun, Hofors kommun, Ockelbo kommun, Sandviken kommun, Älvkarleby kommun

Geografisk beskrivning: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken and Älvkarleby.

Population:

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkqvist Hellingwerf, K. (1995) Tidningsläsning i Gästrikland. Rapport nr. 46. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation.
Libris Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1999-09-13 doi:10.5878/002500

Läsvanestudien 1993 - Gästrikland

Citering:

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (1999). Läsvanestudien 1993 - Gästrikland. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002500

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-01-01 — 1993-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

500

Antal individer/objekt:

641