Läsvanestudien 1993 - Gästrikland

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

This survey forms part of a series of local readership studies undertaken within the research program ´Dagspresskollegiet´. The surveys deals with the relation toward dailies and media in general, and toward the local paper in particular. There are questions about the use of media, dailies read, and what kind of news paper content one reads. This survey is mainly a replication of surveys conducted in the same five municipalities in 1986 and 1989.

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare

SND-ID: SND 0644

Beskrivning

This survey forms part of a series of local readership studies undertaken within the research program ´Dagspresskollegiet´. The surveys deals with the relation toward dailies and media in general, and toward the local paper in particular. There are questions about the use of media, dailies read, and what kind of news paper content one reads. This survey is mainly a replication of surveys conducted in the same five municipalities in 1986 and 1989.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-01-01 — 1993-01-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Älvkarleby kommun, Ockelbo kommun, Hofors kommun, Gävle kommun, Sandviken kommun

Geografisk beskrivning: Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken and Älvkarleby.

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Publikationer

Björkqvist Hellingwerf, K. (1995) Tidningsläsning i Gästrikland. Report no. 46. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Läsvanestudien 1993 - Gästrikland

Citeringsförslag

Lennart Weibull. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (1999). <em>Läsvanestudien 1993 - Gästrikland</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002500">https://doi.org/10.5878/002500</a>

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-01-01 — 1993-01-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

500

Antal individer/objekt

641

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06