Mediapanel

Beställ data

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

En särskilt viktig grupp i massmediesammanhang är barn och ungdom. Man antar att de intryck barnen redan från tidig ålder mottar från massmedierna starkt påverkar hur de uppfattar sig själva, det svenska samhället och vår internationella omgivning. Forskningsprogrammet Mediapanel undersökte dessa frågor. Programmet var uppbyggt kring en så kallad panelstudie, där skolungdomar i Växjö och förskolebarn och skolungdomar i Malmö vid flera tillfällen intervjuades om sina massmedievanor.
Mediapanelens databas började byggas upp i mitten av 1970-talet och sträcker sig över närmare 25 år. Totalt innehåller den data om drygt 5 000 barns och ungdomars familjebakgrund och uppväxtmiljö, aktiviteter, medieanvändning och attityder till medierna.

Mediapanel-programmets design bygger på en kombination av longitudinella studier och tvärsnittsstudier viket gör det möjligt att jämföra jämnåriga kohorter av barn och ungdomar från olika tidsperioder, t ex ungdomar på 70-talet med ungdomar i samma ålder på 80- respektive 90-talet. Det är även möjligt att longitudinellt följa samma barn från förskole- och lågstadie

... Visa mer..

Ämnesområde

Barn, Ungdomar, Kulturaktiviteter och deltagande, Informationssamhället, Media, Fritid, turism och sport, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Identifierare

SND-ID: SND 0700

Beskrivning

En särskilt viktig grupp i massmediesammanhang är barn och ungdom. Man antar att de intryck barnen redan från tidig ålder mottar från massmedierna starkt påverkar hur de uppfattar sig själva, det svenska samhället och vår internationella omgivning. Forskningsprogrammet Mediapanel undersökte dessa frågor. Programmet var uppbyggt kring en så kallad panelstudie, där skolungdomar i Växjö och förskolebarn och skolungdomar i Malmö vid flera tillfällen intervjuades om sina massmedievanor.
Mediapanelens databas började byggas upp i mitten av 1970-talet och sträcker sig över närmare 25 år. Totalt innehåller den data om drygt 5 000 barns och ungdomars familjebakgrund och uppväxtmiljö, aktiviteter, medieanvändning och attityder till medierna.

Mediapanel-programmets design bygger på en kombination av longitudinella studier och tvärsnittsstudier viket gör det möjligt att jämföra jämnåriga kohorter av barn och ungdomar från olika tidsperioder, t ex ungdomar på 70-talet med ungdomar i samma ålder på 80- respektive 90-talet. Det är även möjligt att longitudinellt följa samma barn från förskole- och lågstadie

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-01-01 — 1998-01-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Växjö, Malmö

Analysenhet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiär: Skolöverstyrelsen

Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet

Finansiär: Forskningsrådsnämnden

Ämnesområde

Barn, Ungdomar, Kulturaktiviteter och deltagande, Informationssamhället, Media, Fritid, turism och sport, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Arbetsrapport. Lund: Kommunikationssociologi.

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Work report. Lund: Kommunikationssociologi.

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Internal report. Lund: Kommunikationssociologi.

Rosengren, K.E., & Windahl, S. (1978) Media Panel. A Presentation of a Program. Lund: Kommunikationssociologi.
Google Books

Sonesson, I. (1979) Förskolebarn och TV. (Avhandling). Lund: Kommunikationssociologi.
Libris Google Books Library of Congress
ISBN: 9789124295844

Sonesson, I. (1979) TV-vanor och TV-relationer hos förskolebarn med sociala och personliga problem. Lund: Kommunikationssociologi.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Mediapanel 1976

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1961, årskurs 9, födda 1963, årskurs 7, födda 1965, årskurs 5

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

368

Antal individer/objekt

1003

Dataset 2

Mediapanel 1978

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1963, årskurs 9, födda 1965, årskurs 7, födda 1967, årskurs 5

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

257

Antal individer/objekt

1021

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Mediapanel 1980

Citering

Karl Erik Rosengren, Sven Windahl, Ulla Johnsson-Smaragdi, Ingrid Höjerback, Inga Sonesson. Linnéuniversitetet, Sociologiska institutionen (1992). <em>Mediapanel 1980</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/003015">https://doi.org/10.5878/003015</a>

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Year of data collection 1980/1981. Cohort: Växjö, born in 1965, grade 9, born in 1967, grade 7, born in 1969, grade 5.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

872

Antal individer/objekt

1021

Dataset 4

Mediapanel 1976-1981

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1976/1977, 1978/1979 och 1980/1981. Kohort: Växjö, födda 1965, årskurserna 5, 7 och 9

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

932

Antal individer/objekt

509

Dataset 5

Mediapanel 1983

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Year of data collection 1983/1984. Cohort: Växjö, born in 1969, grade 8.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Antal individer/objekt

251

Dataset 6

Mediapanel 1984

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Year of data collection 1984/1985. Cohort: Växjö, born in 1969, grade 9.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

674

Antal individer/objekt

247

Dataset 7

Mediapanel 1978-1985

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Year of data collection 1978/1979, 1980/1981, 1983/1984 and 1984/1985. Cohort: Växjö, born in 1969, grades 3, 5, 8 and 9.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

1500

Antal individer/objekt

250

Dataset 8

Mediapanel 1975/76 - M69-6y

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1975/1976. Kohort: Malmö, födda 1969, sexåringar

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

301

Antal individer/objekt

252

Dataset 9

Mediapanel 1976/77 - V61-9

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1961, årskurs 9

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Beskrivning av insamlingsmetod: Barnen hade att besvara två delformulär, vilka var och en beräknades ta en lektionstimme i anspråk. Insamlingen lades upp på så sätt att alla barnen i en första insamlingsomgång fick besvara del I. Denna del tog de två första veckorna i anspråk. Därefter började en ny insamlingsomgång med del II, vilken genomfördes under 3:e och 4:e insamlingsveckorna. Postenkäten till föräldrarna skickades ut i två omgångar. Tillsammans med formuläret fanns även ett informationsbrev om undersökningen och att de och deras barn skulle medverka. Formulären sändes så att föräldrarna skulle få dem på lördagen före den vecka då deras barn första gången deltog i enkätinsamlingen i skolan. Ungefär hälften av postenkäterna skickades ut i en första omgång. Under den följande veckan gjordes resterande enkäter klara och sändes iväg på fredagen. Föräldrarna fick på så vis informationsbrevet om enkäten och sitt formulär strax innan deras barn deltog i enkäten.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-10 — 1976-11

Datainsamlare: Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod

Barnen hade att besvara två delformulär, vilka var och en beräknades ta en lektionstimme i anspråk. Insamlingen lades upp på så sätt att alla barnen i en första insamlingsomgång fick besvara del I. Denna del tog de två första veckorna i anspråk. Därefter började en ny insamlingsomgång med del II, vilken genomfördes under 3:e och 4:e insamlingsveckorna. Postenkäten till föräldrarna skickades ut i två omgångar. Tillsammans med formuläret fanns även ett informationsbrev om undersökningen och att de och deras barn skulle medverka. Formulären sändes så att föräldrarna skulle få dem på lördagen före den vecka då deras barn första gången deltog i enkätinsamlingen i skolan. Ungefär hälften av postenkäterna skickades ut i en första omgång. Under den följande veckan gjordes resterande enkäter klara och sändes iväg på fredagen. Föräldrarna fick på så vis informationsbrevet om enkäten och sitt formulär strax innan deras barn deltog i enkäten.

Variabler

485

Antal individer/objekt

244

Dataset 10

Mediapanel 1976/77 - V63-7

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1963, årskurs 7.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

485

Antal individer/objekt

250

Dataset 11

Mediapanel 1976/77 - V65-5

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1965, årskurs 5

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

485

Antal individer/objekt

509

Dataset 12

Mediapanel 1978/79 - M69-3

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Malmö, födda 1969, årskurs 3

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

471

Antal individer/objekt

252

Dataset 13

Mediapanel 1978/79 - V63-9

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1963, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

347

Antal individer/objekt

250

Dataset 14

Mediapanel 1978/79 - V65-7

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1965, årskurs 7.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

347

Antal individer/objekt

509

Dataset 15

Mediapanel 1978/79 - V67-5

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

År för datainsamling 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1967, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

347

Antal individer/objekt

262

Dataset 16

Mediapanel 1978/79 - V69-3

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1969, årskurs 3.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

421

Antal individer/objekt

247

Dataset 17

Mediapanel 1980/81 - M69-5

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1980/1981. Kohort: Malmö, födda 1969, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

1222

Antal individer/objekt

252

Dataset 18

Mediapanel 1980/81 - V65-9

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1980/1981. Kohort: Växjö, födda 1965, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

559

Antal individer/objekt

509

Dataset 19

Mediapanel 1980/81 - V67-7

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1980/1981. Kohort: Växjö, födda 1967, årskurs 7.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

620

Antal individer/objekt

262

Dataset 20

Mediapanel 1980/81 - V69-5

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1980/1981. Kohort: Växjö, födda 1969, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

1152

Antal individer/objekt

247

Dataset 21

Mediapanel 1983/84 - M69-8

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1983/1984. Kohort: Malmö, födda 1969, årskurs 8.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

375

Antal individer/objekt

252

Dataset 22

Mediapanel 1983/84 - M70-7

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1983/1984. Kohort: Malmö, födda 1970, årskurs 7.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

182

Antal individer/objekt

529

Dataset 23

Mediapanel 1983/84 - S68-9

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1983/1984. Kohort: Skåne, födda 1968, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

325

Antal individer/objekt

1334

Dataset 24

Mediapanel 1983/84 - V69-8

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1983/1984. Kohort: Växjö, födda 1969, årskurs 8.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

359

Antal individer/objekt

247

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

359

Dataset 25

Mediapanel 1984/85 - M69-9

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1984/1985. Kohort: Malmö, födda 1969, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

739

Antal individer/objekt

252

Dataset 26

Mediapanel 1984/85 - V69-9

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1984/1985. Kohort: Växjö, födda 1969, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

668

Antal individer/objekt

247

Dataset 27

Mediapanel 1985/86 - M70-9

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1985/1986. Kohort: Malmö, födda 1970, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

185

Antal individer/objekt

529

Dataset 28

Mediapanel 1987/88 - M69-19y

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1987/1988. Kohort: Malmö, födda 1969, 19-åringar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

453

Antal individer/objekt

192

Dataset 29

Mediapanel 1987/88 - V63-25y

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1987/1988. Kohort: Växjö, födda 1963, 25-åringar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

453

Antal individer/objekt

141

Dataset 30

Mediapanel 1987/88 - V69-19y

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1987/1988. Kohort: Växjö, födda 1969, 19-åringar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

453

Antal individer/objekt

160

Dataset 31

Mediapanel 1989/90 - M69-21y

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Malmö, födda 1969, 21-åringar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

527

Antal individer/objekt

165

Dataset 32

Mediapanel 1989/90 - V63-27y

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Växjö, födda 1963, 27-åringar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

526

Antal individer/objekt

124

Dataset 33

Mediapanel 1989/90 - V69-21y

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Växjö, födda 1969, 21-åringar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

526

Antal individer/objekt

149

Dataset 34

Mediapanel 1989/90 - V74-9

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Växjö, födda 1974, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

377

Antal individer/objekt

513

Dataset 35

Mediapanel 1989/90 - V78-5

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Växjö, födda 1978, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

371

Antal individer/objekt

411

Dataset 36

Mediapanel 1993/94 - V78-9

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1993/1994. Kohort: Växjö, födda 1978, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

550

Antal individer/objekt

424

Dataset 37

Mediapanel 1993/94 - V82-5

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1993/1994. Kohort: Växjö, födda 1982, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

550

Antal individer/objekt

397

Dataset 38

Mediapanel 1995/96 - M69-27y

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1995/1996. Kohort: Malmö, födda 1969, 27-åringar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

441

Antal individer/objekt

230

Dataset 39

Mediapanel 1995/96 - V63-33y

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1995/1996. Kohort: Växjö, födda 1969, 33-åringar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

441

Antal individer/objekt

221

Dataset 40

Mediapanel 1995/96 - V69-27y

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

Datainsamlingsår 1995/1996. Kohort: Växjö, födda 1969, 27-åringar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

441

Antal individer/objekt

207

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05