Mediapanel

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

En särskilt viktig grupp i massmediesammanhang är barn och ungdom. Man antar att de intryck barnen redan från tidig ålder mottar från massmedierna starkt påverkar hur de uppfattar sig själva, det svenska samhället och vår internationella omgivning. Forskningsprogrammet Mediapanel undersökte dessa frågor. Programmet var uppbyggt kring en så kallad panelstudie, där skolungdomar i Växjö och förskolebarn och skolungdomar i Malmö vid flera tillfällen intervjuades om sina massmedievanor.
Mediapanelens databas började byggas upp i mitten av 1970-talet och sträcker sig över närmare 25 år. Totalt innehåller den data om drygt 5 000 barns och ungdomars familjebakgrund och uppväxtmiljö, aktiviteter, medieanvändning och attityder till medierna.

Mediapanel-programmets design bygger på en kombination av longitudinella studier och tvärsnittsstudier viket gör det möjligt att jämföra jämnåriga kohorter av barn och ungdomar från olika tidsperioder, t ex ungdomar på 70-talet med ungdomar i samma ålder på 80- respektive 90-talet. Det är även möjligt att longitudinellt följa samma barn från förskole- och lågstadie

... Visa mer..

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Sociologi, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
barn, media, informationssamhället, ungdomar, socialt beteende och attityder, kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Linnéuniversitetet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Identifierare:

SND-ID: SND 0700

Beskrivning:

En särskilt viktig grupp i massmediesammanhang är barn och ungdom. Man antar att de intryck barnen redan från tidig ålder mottar från massmedierna starkt påverkar hur de uppfattar sig själva, det svenska samhället och vår internationella omgivning. Forskningsprogrammet Mediapanel undersökte dessa frågor. Programmet var uppbyggt kring en så kallad panelstudie, där skolungdomar i Växjö och förskolebarn och skolungdomar i Malmö vid flera tillfällen intervjuades om sina massmedievanor.
Mediapanelens databas började byggas upp i mitten av 1970-talet och sträcker sig över närmare 25 år. Totalt innehåller den data om drygt 5 000 barns och ungdomars familjebakgrund och uppväxtmiljö, aktiviteter, medieanvändning och attityder till medierna.

Mediapanel-programmets design bygger på en kombination av longitudinella studier och tvärsnittsstudier viket gör det möjligt att jämföra jämnåriga kohorter av barn och ungdomar från olika tidsperioder, t ex ungdomar på 70-talet med ungdomar i samma ålder på 80- respektive 90-talet. Det är även möjligt att longitudinellt följa samma barn från förskole- och lågstadie

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1975-01-01 — 1998-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Växjö, Malmö

Analysenhet:

Finansiering:

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Skolöverstyrelsen

Riksbankens jubileumsfond

Forskningsrådsnämnden

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Sociologi, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
barn, media, informationssamhället, ungdomar, socialt beteende och attityder, kulturaktiviteter och deltagande, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Arbetsrapport. Lund: Kommunikationssociologi.

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Work report. Lund: Kommunikationssociologi.

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Internal report. Lund: Kommunikationssociologi.

Rosengren, K.E., & Windahl, S. (1978) Media Panel. A Presentation of a Program. Lund: Kommunikationssociologi.
Google Books

Sonesson, I. (1979) Förskolebarn och TV. (Avhandling). Lund: Kommunikationssociologi.
Libris Library of Congress Google Books
ISBN: 9789124295844

Sonesson, I. (1979) TV-vanor och TV-relationer hos förskolebarn med sociala och personliga problem. Lund: Kommunikationssociologi.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Mediapanel 1976

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1961, årskurs 9, födda 1963, årskurs 7, födda 1965, årskurs 5

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

368

Antal individer/objekt:

1003

Dataset 2

Mediapanel 1978

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1963, årskurs 9, födda 1965, årskurs 7, födda 1967, årskurs 5

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

257

Antal individer/objekt:

1021

Version 1.0:

1992-06-01 doi:10.5878/003015

Dataset 3

Mediapanel 1980

Citeringsförslag:

Karl Erik Rosengren, Sven Windahl, Ulla Johnsson-Smaragdi, Ingrid Höjerback, Inga Sonesson. Linnéuniversitetet, Sociologiska institutionen (1992). Mediapanel 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003015

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Year of data collection 1980/1981. Cohort: Växjö, born in 1965, grade 9, born in 1967, grade 7, born in 1969, grade 5.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

872

Antal individer/objekt:

1021

Dataset 4

Mediapanel 1976-1981

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1976/1977, 1978/1979 och 1980/1981. Kohort: Växjö, födda 1965, årskurserna 5, 7 och 9

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

932

Antal individer/objekt:

509

Dataset 5

Mediapanel 1983

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Year of data collection 1983/1984. Cohort: Växjö, born in 1969, grade 8.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Antal individer/objekt:

251

Dataset 6

Mediapanel 1984

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Year of data collection 1984/1985. Cohort: Växjö, born in 1969, grade 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

674

Antal individer/objekt:

247

Dataset 7

Mediapanel 1978-1985

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Year of data collection 1978/1979, 1980/1981, 1983/1984 and 1984/1985. Cohort: Växjö, born in 1969, grades 3, 5, 8 and 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

1500

Antal individer/objekt:

250

Dataset 8

Mediapanel 1975/76 - M69-6y

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1975/1976. Kohort: Malmö, födda 1969, sexåringar

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

301

Antal individer/objekt:

252

Dataset 9

Mediapanel 1976/77 - V61-9

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1961, årskurs 9

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Beskrivning av insamlingsmetod: Barnen hade att besvara två delformulär, vilka var och en beräknades ta en lektionstimme i anspråk. Insamlingen lades upp på så sätt att alla barnen i en första insamlingsomgång fick besvara del I. Denna del tog de två första veckorna i anspråk. Därefter började en ny insamlingsomgång med del II, vilken genomfördes under 3:e och 4:e insamlingsveckorna. Postenkäten till föräldrarna skickades ut i två omgångar. Tillsammans med formuläret fanns även ett informationsbrev om undersökningen och att de och deras barn skulle medverka. Formulären sändes så att föräldrarna skulle få dem på lördagen före den vecka då deras barn första gången deltog i enkätinsamlingen i skolan. Ungefär hälften av postenkäterna skickades ut i en första omgång. Under den följande veckan gjordes resterande enkäter klara och sändes iväg på fredagen. Föräldrarna fick på så vis informationsbrevet om enkäten och sitt formulär strax innan deras barn deltog i enkäten.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-10 — 1976-11

Datainsamlare: Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Barnen hade att besvara två delformulär, vilka var och en beräknades ta en lektionstimme i anspråk. Insamlingen lades upp på så sätt att alla barnen i en första insamlingsomgång fick besvara del I. Denna del tog de två första veckorna i anspråk. Därefter började en ny insamlingsomgång med del II, vilken genomfördes under 3:e och 4:e insamlingsveckorna. Postenkäten till föräldrarna skickades ut i två omgångar. Tillsammans med formuläret fanns även ett informationsbrev om undersökningen och att de och deras barn skulle medverka. Formulären sändes så att föräldrarna skulle få dem på lördagen före den vecka då deras barn första gången deltog i enkätinsamlingen i skolan. Ungefär hälften av postenkäterna skickades ut i en första omgång. Under den följande veckan gjordes resterande enkäter klara och sändes iväg på fredagen. Föräldrarna fick på så vis informationsbrevet om enkäten och sitt formulär strax innan deras barn deltog i enkäten.

Variabler:

485

Antal individer/objekt:

244

Dataset 10

Mediapanel 1976/77 - V63-7

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1963, årskurs 7.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

485

Antal individer/objekt:

250

Dataset 11

Mediapanel 1976/77 - V65-5

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1965, årskurs 5

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

485

Antal individer/objekt:

509

Dataset 12

Mediapanel 1978/79 - M69-3

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Malmö, födda 1969, årskurs 3

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

471

Antal individer/objekt:

252

Dataset 13

Mediapanel 1978/79 - V63-9

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1963, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

347

Antal individer/objekt:

250

Dataset 14

Mediapanel 1978/79 - V65-7

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1965, årskurs 7.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

347

Antal individer/objekt:

509

Dataset 15

Mediapanel 1978/79 - V67-5

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

År för datainsamling 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1967, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

347

Antal individer/objekt:

262

Dataset 16

Mediapanel 1978/79 - V69-3

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1969, årskurs 3.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

421

Antal individer/objekt:

247

Dataset 17

Mediapanel 1980/81 - M69-5

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1980/1981. Kohort: Malmö, födda 1969, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

1222

Antal individer/objekt:

252

Dataset 18

Mediapanel 1980/81 - V65-9

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1980/1981. Kohort: Växjö, födda 1965, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

559

Antal individer/objekt:

509

Dataset 19

Mediapanel 1980/81 - V67-7

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1980/1981. Kohort: Växjö, födda 1967, årskurs 7.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

620

Antal individer/objekt:

262

Dataset 20

Mediapanel 1980/81 - V69-5

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1980/1981. Kohort: Växjö, födda 1969, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

1152

Antal individer/objekt:

247

Dataset 21

Mediapanel 1983/84 - M69-8

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1983/1984. Kohort: Malmö, födda 1969, årskurs 8.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

375

Antal individer/objekt:

252

Dataset 22

Mediapanel 1983/84 - M70-7

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1983/1984. Kohort: Malmö, födda 1970, årskurs 7.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

182

Antal individer/objekt:

529

Dataset 23

Mediapanel 1983/84 - S68-9

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1983/1984. Kohort: Skåne, födda 1968, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

325

Antal individer/objekt:

1334

Dataset 24

Mediapanel 1983/84 - V69-8

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1983/1984. Kohort: Växjö, födda 1969, årskurs 8.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

359

Antal individer/objekt:

247

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

359

Dataset 25

Mediapanel 1984/85 - M69-9

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1984/1985. Kohort: Malmö, födda 1969, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

739

Antal individer/objekt:

252

Dataset 26

Mediapanel 1984/85 - V69-9

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1984/1985. Kohort: Växjö, födda 1969, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

668

Antal individer/objekt:

247

Dataset 27

Mediapanel 1985/86 - M70-9

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1985/1986. Kohort: Malmö, födda 1970, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

185

Antal individer/objekt:

529

Dataset 28

Mediapanel 1987/88 - M69-19y

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1987/1988. Kohort: Malmö, födda 1969, 19-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

453

Antal individer/objekt:

192

Dataset 29

Mediapanel 1987/88 - V63-25y

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1987/1988. Kohort: Växjö, födda 1963, 25-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

453

Antal individer/objekt:

141

Dataset 30

Mediapanel 1987/88 - V69-19y

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1987/1988. Kohort: Växjö, födda 1969, 19-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

453

Antal individer/objekt:

160

Dataset 31

Mediapanel 1989/90 - M69-21y

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Malmö, födda 1969, 21-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

527

Antal individer/objekt:

165

Dataset 32

Mediapanel 1989/90 - V63-27y

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Växjö, födda 1963, 27-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

526

Antal individer/objekt:

124

Dataset 33

Mediapanel 1989/90 - V69-21y

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Växjö, födda 1969, 21-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

526

Antal individer/objekt:

149

Dataset 34

Mediapanel 1989/90 - V74-9

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Växjö, födda 1974, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

377

Antal individer/objekt:

513

Dataset 35

Mediapanel 1989/90 - V78-5

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Växjö, födda 1978, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

371

Antal individer/objekt:

411

Dataset 36

Mediapanel 1993/94 - V78-9

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1993/1994. Kohort: Växjö, födda 1978, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

550

Antal individer/objekt:

424

Dataset 37

Mediapanel 1993/94 - V82-5

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1993/1994. Kohort: Växjö, födda 1982, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

550

Antal individer/objekt:

397

Dataset 38

Mediapanel 1995/96 - M69-27y

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1995/1996. Kohort: Malmö, födda 1969, 27-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

441

Antal individer/objekt:

230

Dataset 39

Mediapanel 1995/96 - V63-33y

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1995/1996. Kohort: Växjö, födda 1969, 33-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

441

Antal individer/objekt:

221

Dataset 40

Mediapanel 1995/96 - V69-27y

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1995/1996. Kohort: Växjö, födda 1969, 27-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

441

Antal individer/objekt:

207

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05