Skolradions sånger 1934-1969

Skapare/primärforskare:

Boel Lindberg - Växjö universitet, Institutionen för pedagogik

Beskrivning:

Ämnet för denna undersökning är utvecklingen och förändringen av skolradions sångprogram under perioden 1934-1969. Syftet var att förstå hur programformen växte fram och relatera den kvalitativa och kvantitativa utvecklingen den genomgår till de förändringar som under samma period äger rum i svenskt musikliv och, i ett vidare perspektiv, svenskt samhällsliv. Arbetet har bedrivits inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet 'Välfärdsstat, medier och modernisering', där utbildningsprogrammens historia i svensk radio och TV skärskådas. Inom projektet är det främst frågor om hur dessa mediers pedagogiska satsningar påverkat utvecklingen av det svenska välfärdssamhället och moderniseringens förlopp som undersökts.

Syfte:

Syftet var att förstå hur programformen växte fram och relatera den kvalitativa och kvantitativa utvecklingen den genomgår till de förändringar som under samma period äger rum i svenskt musikliv och, i ett vidare perspektiv, svenskt samhällsliv.

Ämnesområde:

obligatorisk utbildning och förskoleutbildning, kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)
Utbildningsvetenskap, Musik, Kulturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik

Skapare/primärforskare:

Boel Lindberg - Växjö universitet, Institutionen för pedagogik

Identifierare:

SND-ID: SND 0701

Beskrivning:

Ämnet för denna undersökning är utvecklingen och förändringen av skolradions sångprogram under perioden 1934-1969. Syftet var att förstå hur programformen växte fram och relatera den kvalitativa och kvantitativa utvecklingen den genomgår till de förändringar som under samma period äger rum i svenskt musikliv och, i ett vidare perspektiv, svenskt samhällsliv. Arbetet har bedrivits inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet 'Välfärdsstat, medier och modernisering', där utbildningsprogrammens historia i svensk radio och TV skärskådas. Inom projektet är det främst frågor om hur dessa mediers pedagogiska satsningar påverkat utvecklingen av det svenska välfärdssamhället och moderniseringens förlopp som undersökts.

Syfte:

Syftet var att förstå hur programformen växte fram och relatera den kvalitativa och kvantitativa utvecklingen den genomgår till de förändringar som under samma period äger rum i svenskt musikliv och, i ett vidare perspektiv, svenskt samhällsliv.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1934-09-01 — 1969-05-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde:

obligatorisk utbildning och förskoleutbildning, kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)
Utbildningsvetenskap, Musik, Kulturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lindberg, B. (2002) "Våra glada visor klinga" : skolradions sångstunder 1934-1969. Lund: Arkiv förlag; Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige.
Google Books Libris
ISBN: 9789188830104

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Skolradions sånger 1934-1969

Skapare/primärforskare:

Boel Lindberg - Växjö universitet, Institutionen för pedagogik

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1934-09-01 — 1969-05-31

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler:

17

Antal individer/objekt:

1680

Publicerad: 2008-01-01
Senast uppdaterad: 2018-11-21