Skolradions sånger 1934-1969

Beställ data

Skapare/primärforskare

Boel Lindberg - Växjö universitet, Institutionen för pedagogik

Beskrivning

Ämnet för denna undersökning är utvecklingen och förändringen av skolradions sångprogram under perioden 1934-1969. Syftet var att förstå hur programformen växte fram och relatera den kvalitativa och kvantitativa utvecklingen den genomgår till de förändringar som under samma period äger rum i svenskt musikliv och, i ett vidare perspektiv, svenskt samhällsliv. Arbetet har bedrivits inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet 'Välfärdsstat, medier och modernisering', där utbildningsprogrammens historia i svensk radio och TV skärskådas. Inom projektet är det främst frågor om hur dessa mediers pedagogiska satsningar påverkat utvecklingen av det svenska välfärdssamhället och moderniseringens förlopp som undersökts.

Syfte:

Syftet var att förstå hur programformen växte fram och relatera den kvalitativa och kvantitativa utvecklingen den genomgår till de förändringar som under samma period äger rum i svenskt musikliv och, i ett vidare perspektiv, svenskt samhällsliv.

Ämnesområde

Obligatorisk utbildning och förskoleutbildning, Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)
Utbildningsvetenskap, Musik, Kulturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Boel Lindberg - Växjö universitet, Institutionen för pedagogik

Identifierare

SND-ID: SND 0701

Beskrivning

Ämnet för denna undersökning är utvecklingen och förändringen av skolradions sångprogram under perioden 1934-1969. Syftet var att förstå hur programformen växte fram och relatera den kvalitativa och kvantitativa utvecklingen den genomgår till de förändringar som under samma period äger rum i svenskt musikliv och, i ett vidare perspektiv, svenskt samhällsliv. Arbetet har bedrivits inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet 'Välfärdsstat, medier och modernisering', där utbildningsprogrammens historia i svensk radio och TV skärskådas. Inom projektet är det främst frågor om hur dessa mediers pedagogiska satsningar påverkat utvecklingen av det svenska välfärdssamhället och moderniseringens förlopp som undersökts.

Syfte:

Syftet var att förstå hur programformen växte fram och relatera den kvalitativa och kvantitativa utvecklingen den genomgår till de förändringar som under samma period äger rum i svenskt musikliv och, i ett vidare perspektiv, svenskt samhällsliv.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1934-09-01 — 1969-05-31

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde

Obligatorisk utbildning och förskoleutbildning, Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)
Utbildningsvetenskap, Musik, Kulturstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Publikationer

Lindberg, B. (2002) "Våra glada visor klinga" : skolradions sångstunder 1934-1969. Lund: Arkiv förlag; Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige.
Libris Google Books
ISBN: 9789188830104

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Skolradions sånger 1934-1969

Skapare/primärforskare

Boel Lindberg - Växjö universitet, Institutionen för pedagogik

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1934-09-01 — 1969-05-31

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

17

Antal individer/objekt

1680

Publicerad: 2008-01-01
Senast uppdaterad: 2018-11-21