ISSP 1998 - Åsikter om religion

SND-ID: SND 0716

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 1998 är ”Religion”. Detta är andra gången studien genomförs på det här temat och har sedan genomförts ytterligare en gång på samma tema (SND 0867).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket g

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-77 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-02-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kön och könsroller, Familjeliv och äktenskap, Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Särkimukka, J., Edlund, J., & Svallfors, S. (1999) ISSP 1998 - Moral, värderingar och religion II. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

Magnusson, M. (2007) Kontroll-lokus som indikator på religiositet och yrkesframgång. C-uppsats i psykologi, Göteborgs universitet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
ISSP 1998 - Åsikter om religion

Ladda ner data

Version 1.1

2009-08-28
https://doi.org/10.5878/001602

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet (2009). ISSP 1998 - Åsikter om religion. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001602

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-02–1998-05
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

99

Antal individer/objekt

1189

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60%

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-18