Den västsvenska SOM-undersökningen 1998

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den sjunde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Fritid och medieanvändning; samt Bakgrundsfrågor.

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0740

Alternativ titel:

Väst-SOM 1998

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Beskrivning:

Detta är den sjunde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Fritid och medieanvändning; samt Bakgrundsfrågor.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998-09 — 1999-01

Instrument:

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 1998 har genomförts som två parallella undersökningar. Den ena motsvarar tidigare års Väst-SOM och omfattar ett obundet slumpmässigt urval om 2900 personer i åldern 15-80 år bosatta i Göteborg eller någon av de tolv kranskommunerna. Den andra delen av Väst-SOM omfattar ett likadant urval av personer bosatta i de delar av Västra Götaland som ligger utanför göteborgsregionen.

Studiens fullständighet:

I den gröna enkäten medverkar Göteborgs-Posten med frågorna 9 och 63-68. I gul enkät är fråga 8 Göteborgs-Postens fråga. Dessa frågor finns inte med i datamängden.

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (red.) (1999) Region i omvandling : SOM-undersökningen Västsverige 1998. SOM-rapport nr 23. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 91-973670-2-8.
Libris SOM-institutets bokserie

Nilsson, Lennart (red.) (2004) Svensk samhällsorganisation i förändring : Västsverige vid millennieskiftet. SOM-rapport nr 35. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 91-89673-05-0.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Nilsson, Lennart (red.) (2007) Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005. SOM-rapport nr 40. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-10-6.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2008-04-21 doi:10.5878/002467

Den västsvenska SOM-undersökningen 1998

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). Den västsvenska SOM-undersökningen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002467

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-30 — 1999-01-28

Datainsamlare: SIFO-Ronneby

Urvalsstorlek: 5800

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

793

Antal individer/objekt:

3487

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

65%