Den västsvenska SOM-undersökningen 1998

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den sjunde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Fritid och medieanvändning; samt Bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare

SND-ID: SND 0740

Alternativ titel

Väst-SOM 1998

Beskrivning

Detta är den sjunde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Fritid och medieanvändning; samt Bakgrundsfrågor.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-09 — 1999-01

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 1998 har genomförts som två parallella undersökningar. Den ena motsvarar tidigare års Väst-SOM och omfattar ett obundet slumpmässigt urval om 2900 personer i åldern 15-80 år bosatta i Göteborg eller någon av de tolv kranskommunerna. Den andra delen av Väst-SOM omfattar ett likadant urval av personer bosatta i de delar av Västra Götaland som ligger utanför göteborgsregionen.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (ed.) (1999) Region i omvandling : SOM-undersökningen Västsverige 1998. SOM report no 23. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-973670-2-8.
Libris SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-2-8

Nilsson, Lennart (ed.) (2007) Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005. SOM report no. 40. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-10-6.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-10-6
ISSN: 0284-4788

Nilsson, Lennart (ed.) (2004) Svensk samhällsorganisation i förändring : Västsverige vid millennieskiftet. SOM report no. 35. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-05-0.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89673-05-0
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Den västsvenska SOM-undersökningen 1998

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). <em>Den västsvenska SOM-undersökningen 1998</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002467">https://doi.org/10.5878/002467</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09-30 — 1999-01-28

Datainsamlare: SIFO-Ronneby

Instrument: Semistrukturerat frågeformulär

Urvalsstorlek: 5800

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

793

Antal individer/objekt

3487

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

65

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23