SOM-undersökningen till studenter 1998

SND-ID: SND 0741

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna till studenter

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Student-SOM 1998

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

SOM-institutet har sedan 1993, tillsammans med Göteborgs universitets samhällsvetenskapliga fakultet, genomfört en studentundersökning. Det huvudsakliga syftet med undersökningen har varit att skapa tidsserier där det går att följa hur fakultetens studenter uppfattar sina studier och sin studiesociala miljö. Ett annat syfte är att identifiera studenterna som grupp, med fokus på exempelvis social bakgrund, ålder och bakomliggande orsaker till att de påbörjat sina studier.
Genom dessa tidsserier kan man utläsa trender och trendbrott bland gruppen studenter.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Ämnesområde

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

cors

Publikationer

Pettersson, M. (2001) Från nittonhundranittiotal till tvåtusental. Work report no. 3. Göteborg: SOM Institute. ISSN 0284-4788.
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen till studenter 1998

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2007). <em>SOM-undersökningen till studenter 1998</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001119">https://doi.org/10.5878/001119</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Variabler

175

Antal individer/objekt

600

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06