SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Beskrivning:

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM. Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996 i Göteborgsstadsdelarna Angered, Centrum och Majorna samt i Mölndals kommun. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal. Frågeformuläret för Kom-SOM 1996 består av fyra sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle; Fritid och boende; samt bakgrundsfråg

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0742

Alternativ titel:

Kom-SOM 1996

Beskrivning:

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM. Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996 i Göteborgsstadsdelarna Angered, Centrum och Majorna samt i Mölndals kommun. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal. Frågeformuläret för Kom-SOM 1996 består av fyra sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle; Fritid och boende; samt bakgrundsfråg

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1996-09-01 — 1996-12-15

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-01 — 1996-12-15

Datakälla: Befolkningsgrupp

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Göteborg kommun, Mölndal kommun

Geografisk beskrivning: Göteborgsstadsdelarna Angered, Centrum och Majorna samt i Mölndals kommun.

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-80 bosatta i tre stadsdelar i Göteborg: Angered, Centrum and Majorna, samt i Mölndals kommun.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Majorna. Göteborg: SOM-insititutet.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Mölndal. Göteborg: SOM-insititutet.

Persson, Jonas (1999) Storstadsregionens kontraster : Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1998. Göteborg: SOM-insititutet.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Medborgarna och lokalsamhället : Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1997. Göteborg: SOM-institutet.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Centrum. Göteborg: SOM-insititutet.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Angered. Göteborg: SOM-insititutet.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2003-08-18 doi:10.5878/000946

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0742-001

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Angered

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Angered. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000946

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

432

Antal individer/objekt:

612

Version 1.0:

2003-08-19 doi:10.5878/000947

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0742-002

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Centrum

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Centrum. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000947

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

338

Antal individer/objekt:

720

Version 1.0:

2003-08-19 doi:10.5878/000948

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0742-003

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Majorna

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Majorna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000948

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

334

Antal individer/objekt:

691

Version 1.0:

2003-08-19 doi:10.5878/000949

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0742-004

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Mölndal

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Mölndal. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000949

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

361

Antal individer/objekt:

753