SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996

SND-ID: SND 0742

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Alternativ titel

Kom-SOM 1996

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM. Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996 i Göteborgsstadsdelarna Angered, Centrum och Majorna samt i Mölndals kommun. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal. Frågeformuläret för Kom-SOM 1996 består av fyra sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle; Fritid och boende; samt bakgrundsfråg

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 bosatta i tre stadsdelar i Göteborg: Angered, Centrum and Majorna, samt i Mölndals kommun.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1996-09-01 – 1996-12-15

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun, Mölndal kommun

Geografisk beskrivning: Göteborgsstadsdelarna Angered, Centrum och Majorna samt i Mölndals kommun.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Angered. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Medborgarna och lokalsamhället : Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1997. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Mölndal. Göteborg: SOM Insititute.

Persson, Jonas (1999) Storstadsregionens kontraster. Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1998. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Centrum. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Majorna. Göteborg: SOM Insititute.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Angered

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Angered. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000946

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-01–1996-12-15
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

432

Antal individer/objekt

612

Dataset 2
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Centrum

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Centrum. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000947

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-01–1996-12-15
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

338

Antal individer/objekt

720

Dataset 3
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Majorna

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Majorna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000948

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-01–1996-12-15
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

334

Antal individer/objekt

691

Dataset 4
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Mölndal

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Mölndal. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000949

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-01–1996-12-15
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

361

Antal individer/objekt

753

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-15