SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996

SND-ID: SND 0742

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Alternativ titel

Kom-SOM 1996

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM. Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996 i Göteborgsstadsdelarna Angered, Centrum och Majorna samt i Mölndals kommun. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal. Frågeformuläret för Kom-SOM 1996 består av fyra sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle; Fritid och boende; samt bakgrundsfråg

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 bosatta i tre stadsdelar i Göteborg: Angered, Centrum and Majorna, samt i Mölndals kommun.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1996-09-01 – 1996-12-15

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun, Mölndal kommun

Geografisk beskrivning: Göteborgsstadsdelarna Angered, Centrum och Majorna samt i Mölndals kommun.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Angered. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Medborgarna och lokalsamhället : Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1997. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Mölndal. Göteborg: SOM Insititute.

Persson, Jonas (1999) Storstadsregionens kontraster. Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1998. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Centrum. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1997) Kommunundersökningen 1996 : Majorna. Göteborg: SOM Insititute.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Angered

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Angered. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000946

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-01–1996-12-15
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

432

Antal individer/objekt

612

Dataset 2
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Centrum

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Centrum. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000947

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-01–1996-12-15
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

338

Antal individer/objekt

720

Dataset 3
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Majorna

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Majorna. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000948

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-01–1996-12-15
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

334

Antal individer/objekt

691

Dataset 4
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Mölndal

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1996: Mölndal. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000949

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-01–1996-12-15
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

361

Antal individer/objekt

753

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-15