SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM. Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996. Hösten därpå genomfördes motsvarande undersökningar i kommunerna Alingsås, Lerum och Stenungsund. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal. Frågeformuläret för Kom-SOM 1997 består av fem sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik, miljö oc

... Visa mer..

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0743

Alternativ titel:

Kom-SOM 1997

Beskrivning:

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM. Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996. Hösten därpå genomfördes motsvarande undersökningar i kommunerna Alingsås, Lerum och Stenungsund. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal. Frågeformuläret för Kom-SOM 1997 består av fem sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik, miljö oc

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-09-01 — 1997-12-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Stenungsund kommun, Lerum kommun, Alingsås kommun

Geografisk beskrivning: Tre kommuner i Göteborgsreionen: Alingsås, Lerum och Stenungsund.

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-80 år och bosatta i Alingsås, Lerum eller Stenungsund

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Kommunundersökningen 1997 : Stenungsund. Göteborg: SOM Institute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Kommunundersökningen 1997 : Alingsås. Göteborg: SOM Institute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Medborgarna och lokalsamhället : Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1997. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Storstadsregionens kontraster. Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1997. Göteborg: SOM-insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Kommunundersökningen 1997 : Lerum. Göteborg: SOM Institute.

Persson, Jonas (1999) Storstadsregionens kontraster. Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1998. Göteborg: SOM Insititute.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2003-08-20 doi:10.5878/000870

Dataset 1

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997: Alingsås

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997: Alingsås. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000870

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-09-01 — 1997-12-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

372

Antal individer/objekt:

765

Version 1.0:

2003-08-20 doi:10.5878/000980

Dataset 2

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997: Lerum

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997: Lerum. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000980

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-09-01 — 1997-12-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

372

Antal individer/objekt:

752

Version 1.0:

2003-08-20 doi:10.5878/000981

Dataset 3

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997: Stenungsund

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997: Stenungsund. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000981

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-09-01 — 1997-12-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

363

Antal individer/objekt:

726

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-15