SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997

SND-ID: SND 0743

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Alternativ titel

Kom-SOM 1997

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM. Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996. Hösten därpå genomfördes motsvarande undersökningar i kommunerna Alingsås, Lerum och Stenungsund. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal. Frågeformuläret för Kom-SOM 1997 består av fem sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik, miljö oc

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 år och bosatta i Alingsås, Lerum eller Stenungsund

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-09-01 – 1997-12-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stenungsund kommun, Lerum kommun, Alingsås kommun

Geografisk beskrivning: Tre kommuner i Göteborgsreionen: Alingsås, Lerum och Stenungsund.

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Kommunundersökningen 1997 : Stenungsund. Göteborg: SOM Institute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Kommunundersökningen 1997 : Alingsås. Göteborg: SOM Institute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Medborgarna och lokalsamhället : Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1997. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Storstadsregionens kontraster. Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1997. Göteborg: SOM-insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1998) Kommunundersökningen 1997 : Lerum. Göteborg: SOM Institute.

Persson, Jonas (1999) Storstadsregionens kontraster. Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1998. Göteborg: SOM Insititute.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997: Alingsås

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997: Alingsås. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000870

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-09-01–1997-12-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

372

Antal individer/objekt

765

Dataset 2
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997: Lerum

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997: Lerum. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000980

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-09-01–1997-12-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

372

Antal individer/objekt

752

Dataset 3
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997: Stenungsund

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1997: Stenungsund. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000981

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-09-01–1997-12-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

363

Antal individer/objekt

726

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-15