Anhörigvård 1993

Beställ data

Skapare/primärforskare

Bengt Furåker - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ann-Britt Sand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Beskrivning

I Sverige ansvarar kommunerna för att ge äldre, sjuka och handikappade det stöd som de behöver för att kunna göra det möjligt att bo i sitt eget hem. Mycket omvårdnad utförs dock fortfarande av anhöriga. I vissa fall kan en anhörig bli anställd och få lön av kommunen då de tar hand om en släkting. Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Syfte:

Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Ämnesområde

Arbetsförhållanden, Äldre, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Bengt Furåker - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ann-Britt Sand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Identifierare

SND-ID: SND 0745

Beskrivning

I Sverige ansvarar kommunerna för att ge äldre, sjuka och handikappade det stöd som de behöver för att kunna göra det möjligt att bo i sitt eget hem. Mycket omvårdnad utförs dock fortfarande av anhöriga. I vissa fall kan en anhörig bli anställd och få lön av kommunen då de tar hand om en släkting. Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Syfte:

Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-04-01 — 1993-05-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Anhörigvårdare i 100 svenska kommuner.

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde

Arbetsförhållanden, Äldre, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Mossberg, A-B. (1997) Mellan familj och välfärdsstat - om anställda anhörigvårdare i Sverige. Report no. 39 Människa Handikapp Livsvillkor. Psykiatri och habilitering. Örebro läns landsting.

Furåker, B., & Mossberg, A-B. (1997) Arbetsglädje bland anställda anhörigvårdare. Socialvetenskaplig Tidskrift no. 4.

Mossberg, A-B (1994) De anhöriganställdas vardag. Äldreutvärderingen 1994:1. Socialstyrelsen.

Mossberg, A-B. (1996) Jag tar en dag i sänder : om ålderspensionerade anhörigvårdare. I Eliasson, R. (ed.) Omsorgens skiftningar - Begreppet, vardagen, politiken, foskningen. Lund: Studentlitteratur.

Mossberg Sand, A-B. (2000) Ansvar, kärlek och försörjning : om anställda anhörigvårdare i Sverige. Göteborg: Department of Sociology. (With a summary in English). ISBN: 91-972940-6-3.
ISBN: 91-972940-6-3

Mossberg, A-B. (1994) Anhörigvårdare - informella vårdare i ett formellt vårdsystem. Socialvetenskaplig Tidskrift no. 2-3.

Furåker, B., & Mossberg, A-B. (1997) Vårdansvar och bundenhet. Socialvetenskaplig Tidskrift no. 1.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Anhörigvård 1993

Citering

Bengt Furåker, Ann-Britt Sand. Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (2007). <em>Anhörigvård 1993</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001118">https://doi.org/10.5878/001118</a>

Skapare/primärforskare

Bengt Furåker - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ann-Britt Sand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-04-01 — 1993-05-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

217

Antal individer/objekt

1197

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17