Anhörigvård 1993

Skapare/primärforskare:

Bengt Furåker - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ann-Britt Sand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Beskrivning:

I Sverige ansvarar kommunerna för att ge äldre, sjuka och handikappade det stöd som de behöver för att kunna göra det möjligt att bo i sitt eget hem. Mycket omvårdnad utförs dock fortfarande av anhöriga. I vissa fall kan en anhörig bli anställd och få lön av kommunen då de tar hand om en släkting. Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Skapare/primärforskare:

Bengt Furåker - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ann-Britt Sand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Identifierare:

SND-ID: SND 0745

Syfte:

Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Beskrivning:

I Sverige ansvarar kommunerna för att ge äldre, sjuka och handikappade det stöd som de behöver för att kunna göra det möjligt att bo i sitt eget hem. Mycket omvårdnad utförs dock fortfarande av anhöriga. I vissa fall kan en anhörig bli anställd och få lön av kommunen då de tar hand om en släkting. Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-04-01 — 1993-05-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Anhörigvårdare i 100 svenska kommuner.

Tidsdimension:

Finansiering:

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Furåker, B., & Mossberg, A-B. (1997) Arbetsglädje bland anställda anhörigvårdare. Socialvetenskaplig Tidskrift nr 4.

Furåker, B., & Mossberg, A-B. (1997) Vårdansvar och bundenhet. Socialvetenskaplig Tidskrift nr 1.

Mossberg Sand, A-B. (2000) Ansvar, kärlek och försörjning : om anställda anhörigvårdare i Sverige. Göteborg: Sociologiska institutionen. (With a summary in English). ISBN: 91-972940-6-3.

Mossberg, A-B (1994) De anhöriganställdas vardag. Äldreutvärderingen 1994:1. Socialstyrelsen.

Mossberg, A-B. (1994) Anhörigvårdare - informella vårdare i ett formellt vårdsystem. Socialvetenskaplig Tidskrift nr 2-3.

Mossberg, A-B. (1996) Jag tar en dag i sänder : om ålderspensionerade anhörigvårdare. I Eliasson, R. (red.) Omsorgens skiftningar - Begreppet, vardagen, politiken, foskningen. Lund: Studentlitteratur.

Mossberg, A-B. (1997) Mellan familj och välfärdsstat - om anställda anhörigvårdare i Sverige. Rapport nr 39 Människa Handikapp Livsvillkor. Psykiatri och habilitering. Örebro läns landsting.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2007-06-29 doi:10.5878/001118

Anhörigvård 1993

Citering:

Bengt Furåker, Ann-Britt Sand. Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (2007). Anhörigvård 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001118

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-04-01 — 1993-05-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

217

Antal individer/objekt:

1197