Anhörigvård 1993

Skapare/primärforskare:

Bengt Furåker - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ann-Britt Sand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Beskrivning:

I Sverige ansvarar kommunerna för att ge äldre, sjuka och handikappade det stöd som de behöver för att kunna göra det möjligt att bo i sitt eget hem. Mycket omvårdnad utförs dock fortfarande av anhöriga. I vissa fall kan en anhörig bli anställd och få lön av kommunen då de tar hand om en släkting. Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Syfte:

Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, äldre, sociala välfärdssystem/strukturer, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Skapare/primärforskare:

Bengt Furåker - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ann-Britt Sand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Identifierare:

SND-ID: SND 0745

Beskrivning:

I Sverige ansvarar kommunerna för att ge äldre, sjuka och handikappade det stöd som de behöver för att kunna göra det möjligt att bo i sitt eget hem. Mycket omvårdnad utförs dock fortfarande av anhöriga. I vissa fall kan en anhörig bli anställd och få lön av kommunen då de tar hand om en släkting. Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Syfte:

Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-04-01 — 1993-05-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Anhörigvårdare i 100 svenska kommuner.

Tidsdimension:

Finansiering:

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, äldre, sociala välfärdssystem/strukturer, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Mossberg, A-B. (1997) Mellan familj och välfärdsstat - om anställda anhörigvårdare i Sverige. Report no. 39 Människa Handikapp Livsvillkor. Psykiatri och habilitering. Örebro läns landsting.

Furåker, B., & Mossberg, A-B. (1997) Arbetsglädje bland anställda anhörigvårdare. Socialvetenskaplig Tidskrift no. 4.

Mossberg, A-B (1994) De anhöriganställdas vardag. Äldreutvärderingen 1994:1. Socialstyrelsen.

Mossberg, A-B. (1996) Jag tar en dag i sänder : om ålderspensionerade anhörigvårdare. I Eliasson, R. (ed.) Omsorgens skiftningar - Begreppet, vardagen, politiken, foskningen. Lund: Studentlitteratur.

Mossberg Sand, A-B. (2000) Ansvar, kärlek och försörjning : om anställda anhörigvårdare i Sverige. Göteborg: Department of Sociology. (With a summary in English). ISBN: 91-972940-6-3.
ISBN: 91-972940-6-3

Mossberg, A-B. (1994) Anhörigvårdare - informella vårdare i ett formellt vårdsystem. Socialvetenskaplig Tidskrift no. 2-3.

Furåker, B., & Mossberg, A-B. (1997) Vårdansvar och bundenhet. Socialvetenskaplig Tidskrift no. 1.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2007-06-29 doi:10.5878/001118

Anhörigvård 1993

Citeringsförslag:

Bengt Furåker, Ann-Britt Sand. Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (2007). Anhörigvård 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001118

Skapare/primärforskare:

Bengt Furåker - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Ann-Britt Sand - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-04-01 — 1993-05-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

217

Antal individer/objekt:

1197

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17