Den västsvenska SOM-undersökningen 1999

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Detta är den åttonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Medier och fritid; och Bakgrund. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdet Medieanvändning.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0747

Alternativ titel:

Väst-SOM 1999

Beskrivning:

Detta är den åttonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Medier och fritid; och Bakgrund. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdet Medieanvändning.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-10 — 2000-01

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Studiens fullständighet:

Göteborgs-Posten medverkar med fråga 8 (fråga 7 i gul enkät), fråga 10 (fråga 9 i grön enkät) samt frågorna 73-77 (frågorna 72-76 i grön enkät). Dessa frågor finns inte med i datamängden.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (ed.) (2000) Den nya regionen : SOM-undersökningen Västsverige 1999. SOM report no. 25. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-973670-4-4.
Libris SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-4-4

Ott, M. (2009) Auswirkungen Wohlfahrtsstaatlicher Institutionen Auf Politischen Konsum. Studentuppsats, University of Mannheim

Nilsson, Lennart (ed.) (2004) Svensk samhällsorganisation i förändring : Västsverige vid millennieskiftet. SOM report no. 35. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-05-0.
Swepub SOM-institutets bokserie Libris Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89673-05-0
ISSN: 0284-4788

Nilsson, Lennart (ed.) (2007) Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005. SOM report no. 40. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-10-6.
Swepub SOM-institutets bokserie Libris Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-10-6
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2006-07-17 doi:10.5878/002521

Den västsvenska SOM-undersökningen 1999

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2006). Den västsvenska SOM-undersökningen 1999. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002521

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-10-06 — 2000-01-18

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 5900

Antal svar: 3760

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

686

Antal individer/objekt:

3760

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

68%

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23