Den västsvenska SOM-undersökningen 1999

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den åttonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Medier och fritid; och Bakgrund. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdet Medieanvändning.

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0747

Alternativ titel:

Väst-SOM 1999

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Beskrivning:

Detta är den åttonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Medier och fritid; och Bakgrund. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdet Medieanvändning.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-10 — 2000-01

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 1999 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval, men med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner (motsvarande gamla Väst-SOM området) och ett annat till invånare boende i resterande delar av Västra Götaland.

Studiens fullständighet:

Göteborgs-Posten medverkar med fråga 8 (fråga 7 i gul enkät), fråga 10 (fråga 9 i grön enkät) samt frågorna 73-77 (frågorna 72-76 i grön enkät). Dessa frågor finns inte med i datamängden.

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (red.) (2000) Den nya regionen : SOM-undersökningen Västsverige 1999. SOM-rapport nr 25. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 91-973670-4-4.
Libris SOM-institutets bokserie

Nilsson, Lennart (red.) (2004) Svensk samhällsorganisation i förändring : Västsverige vid millennieskiftet. SOM-rapport nr 35. Göteborg: SOM-institutet. ISBN: 91-89673-05-0.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Nilsson, Lennart (red.) (2007) Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005. SOM-rapport nr 40. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 978-91-89673-10-6.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2006-07-17 doi:10.5878/002521

Den västsvenska SOM-undersökningen 1999

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2006). Den västsvenska SOM-undersökningen 1999. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002521

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-10-06 — 2000-01-18

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 5900

Antal svar: 3760

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

686

Antal individer/objekt:

3760

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

68%