Den västsvenska SOM-undersökningen 1999

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Detta är den åttonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Medier och fritid; och Bakgrund. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdet Medieanvändning.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0747

Alternativ titel:

Väst-SOM 1999

Beskrivning:

Detta är den åttonde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Massmedier; Politik och samhälle; Trafik och miljö; Medier och fritid; och Bakgrund. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdet Medieanvändning.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-10 — 2000-01

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Studiens fullständighet:

Göteborgs-Posten medverkar med fråga 8 (fråga 7 i gul enkät), fråga 10 (fråga 9 i grön enkät) samt frågorna 73-77 (frågorna 72-76 i grön enkät). Dessa frågor finns inte med i datamängden.

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (ed.) (2000) Den nya regionen : SOM-undersökningen Västsverige 1999. SOM report no. 25. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-973670-4-4.
Libris SOM-institutets bokserie

Nilsson, Lennart (ed.) (2004) Svensk samhällsorganisation i förändring : Västsverige vid millennieskiftet. SOM report no. 35. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-05-0.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Nilsson, Lennart (ed.) (2007) Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005. SOM report no. 40. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-10-6.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Ott, M. (2009) Auswirkungen Wohlfahrtsstaatlicher Institutionen Auf Politischen Konsum. Studentuppsats, University of Mannheim

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2006-07-17 doi:10.5878/002521

Den västsvenska SOM-undersökningen 1999

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2006). Den västsvenska SOM-undersökningen 1999. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002521

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-10-06 — 2000-01-18

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 5900

Antal svar: 3760

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

686

Antal individer/objekt:

3760

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

68%

Publicerad: 2001-01-01