Europaparlamentsvalundersökning 1999

SND-ID: SND 0759

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Europaparlamentsval

Alternativ titel

EUP99

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Det andra svenska valet till EU-parlamentet hölls den 13 juni 1999. Liksom vid alla allmänna val och folkomröstningar hållna i Sverige sedan 1956 genomfördes en valundersökning i samband med detta val. Det huvudsakliga ämnet för undersökningen var Europeiska unionen och respondenternas inställning till det svenska EU-medlemskapet, men undersökningen innehåller även ett antal frågor som ställts i en eller flera av de tidigare svenska valundersökningarna.

Bland de allmänna frågorna om politik ingick: läsvanor om nationell och lokal politik, politik i andra länder och EU-relaterade frågor, exponering för nyheter i olika medier, intresse för politik i allmänhet och för EU-relaterade frågor, EU-parlamentsvalets betydelse, och om det fanns frågor av särskild betydelse för beslutet hur man skulle rösta i valet, åsikt om de mest positiva och de mest negativa effekterna av EU, inställning till de politiska partierna och deras partiledare, förtroende för svenska politiker, EU-parlamentet, EU-kommissionen och den svenska riksdagen, inställning till den socialdemokratiska regeringen, de viktigaste frågor

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i EU-parlamentsvalet 1999

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1999

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, H., & Holmberg, S. (2006) Europaval. Göteborg : Department of Political Science, Univ. ISBN: 91-89246-27-6.
ISSN: 0347-9366
ISBN: 91-89246-27-6

Holmberg, Sören et al. (2001) EuropaOpinionen. Göteborg: Department of Political Science. ISBN: 91-89246-02-0.
Libris
ISSN: 0347-9366
ISBN: 91-89246-02-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Europaparlamentsvalundersökning 1999

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Sören Holmberg, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet (2014). Europaparlamentsvalundersökning 1999. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002082

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-06-14–1999-09-27
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: EuP1999 frågeformulär (Frågeformulär)
  • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Variabler

358

Antal individer/objekt

2678

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2022-09-27