Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region, 1999-2001

Skapare/primärforskare:

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Beskrivning:

This is the first survey conducted at the Södertörn University College by the project 'Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region'. To address peoples' perception on social and political changes, the research group selected a number of questions to be asked in the three Baltic countries, Estonia, Latvia and Lithuania. Major topics were: Political efficacy and political participation, political trust, evaluation of the electoral process, conceptions and evaluation of environmental issues, civil rights and duties, and an evaluation on household economy and economic situation. To acquire comparability with other Citizen Survey Studies conducted at Uppsala Universitey in Sweden and at six university institutes of European countries, the modules are similar to their questions in structure and wordings.

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, val, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Skapare/primärforskare:

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Identifierare:

SND-ID: SND 0760

Beskrivning:

This is the first survey conducted at the Södertörn University College by the project 'Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region'. To address peoples' perception on social and political changes, the research group selected a number of questions to be asked in the three Baltic countries, Estonia, Latvia and Lithuania. Major topics were: Political efficacy and political participation, political trust, evaluation of the electoral process, conceptions and evaluation of environmental issues, civil rights and duties, and an evaluation on household economy and economic situation. To acquire comparability with other Citizen Survey Studies conducted at Uppsala Universitey in Sweden and at six university institutes of European countries, the modules are similar to their questions in structure and wordings.

Språk:

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-06-01 — 1999-06-30

Instrument:

Frågeformulär Estland 1999 (Strukturerat frågeformulär)

Frågeformulär Lettland 1999 (Strukturerat frågeformulär)

Frågeformulär Litauen 1999 (Strukturerat frågeformulär)

Frågeformulär Estland 2001 (Strukturerat frågeformulär)

Frågeformulär Lettland 2001 (Strukturerat frågeformulär)

Frågeformulär Litauen 2001 (Strukturerat frågeformulär)

Frågeformulär Polen 2001 (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Estland, Lettland, Litauen

Geografisk beskrivning: Estonia, Latvia and Lithuania

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18 år och äldre

Tidsdimension:

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, val, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Loftsson, E., & Choe, Y. (eds.) (2003) Political representation and participation in transitional democracies: Estonia, Latvia and Lithuania. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Google Books Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

Dataset 1

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Estonia 1999

Citeringsförslag:

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2002). Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Estonia 1999. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/maj6-fh02

Skapare/primärforskare:

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999 — 1999

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

432

Antal individer/objekt:

1100

Version 1.0:

Dataset 2

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Latvia 1999

Citeringsförslag:

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2002). Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Latvia 1999. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/8t77-xy25

Skapare/primärforskare:

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999 — 1999

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

343

Antal individer/objekt:

1116

Version 1.0:

Dataset 3

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Lithuania 1999

Citeringsförslag:

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2002). Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Lithuania 1999. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/bs9p-pv69

Skapare/primärforskare:

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999 — 1999

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

347

Antal individer/objekt:

1103

Version 1.0:

Dataset 4

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Estonia 2001

Citeringsförslag:

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2011). Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Estonia 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/9eee-nv74

Skapare/primärforskare:

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001 — 2001

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

373

Antal individer/objekt:

1143

Version 1.0:

Dataset 5

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Latvia 2001

Citeringsförslag:

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2011). Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Latvia 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/f19n-0y74

Skapare/primärforskare:

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001 — 2001

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

362

Antal individer/objekt:

1100

Version 1.0:

Dataset 6

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Lithuania 2001

Citeringsförslag:

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2011). Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Lithuania 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/cs6k-5d36

Skapare/primärforskare:

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001 — 2001

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

352

Antal individer/objekt:

1130

Version 1.0:

Dataset 7

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Poland 2001

Citeringsförslag:

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2011). Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Poland 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/9ff6-ha95

Skapare/primärforskare:

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001 — 2001

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

348

Antal individer/objekt:

1100

Publicerad: 2002-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-13