Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region, 1999-2001

Beställ data

Skapare/primärforskare

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Beskrivning

This is the first survey conducted at the Södertörn University College by the project 'Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region'. To address peoples' perception on social and political changes, the research group selected a number of questions to be asked in the three Baltic countries, Estonia, Latvia and Lithuania. Major topics were: Political efficacy and political participation, political trust, evaluation of the electoral process, conceptions and evaluation of environmental issues, civil rights and duties, and an evaluation on household economy and economic situation. To acquire comparability with other Citizen Survey Studies conducted at Uppsala Universitey in Sweden and at six university institutes of European countries, the modules are similar to their questions in structure and wordings.

Ämnesområde

Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Val, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Skapare/primärforskare

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Identifierare

SND-ID: SND 0760

Beskrivning

This is the first survey conducted at the Södertörn University College by the project 'Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region'. To address peoples' perception on social and political changes, the research group selected a number of questions to be asked in the three Baltic countries, Estonia, Latvia and Lithuania. Major topics were: Political efficacy and political participation, political trust, evaluation of the electoral process, conceptions and evaluation of environmental issues, civil rights and duties, and an evaluation on household economy and economic situation. To acquire comparability with other Citizen Survey Studies conducted at Uppsala Universitey in Sweden and at six university institutes of European countries, the modules are similar to their questions in structure and wordings.

Språk

Engelska

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-06-01 — 1999-06-30

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Estland, Lettland, Litauen

Geografisk beskrivning: Estonia, Latvia and Lithuania

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18 år och äldre

Tidsdimension

Urvalsmetod

In Lithuania, the two-staged stratified sampling was used to extract the sample. First. Lithuania was divided geographically into 15 strata (10 counties and 5 cities). In Latvia, the entire nation was divided into 113 strata, of which 36 was from Riga, 41 from towns and 36 parishes. The size of the sample in each stratum was based on the proportion of inhabitants. Secondly, samples were extracted in each stratum. The primary sampling points were selected at random from the population registers of the Lithuanian Department of Statistics. Then the primary sampling units were selected using the route-sampling technique. Each seventh household was selected in urban areas and each fifth in rural areas. The secondary sampling units - individuals - were chosen using the next-birthday rule. Not more than 8 respondents were interviewed per one sampling point.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Val, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Loftsson, E., & Choe, Y. (eds.) (2003) Political representation and participation in transitional democracies: Estonia, Latvia and Lithuania. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Libris Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Estonia 1999

Citering

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2002). <em>Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Estonia 1999</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/maj6-fh02">https://doi.org/10.5878/maj6-fh02</a>

Skapare/primärforskare

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999 — 1999

Instrument: Frågeformulär Litauen 1999 (Strukturerat frågeformulär)

Instrument: Frågeformulär Estland 1999 (Strukturerat frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

432

Antal individer/objekt

1100

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Latvia 1999

Citering

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2002). <em>Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Latvia 1999</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/8t77-xy25">https://doi.org/10.5878/8t77-xy25</a>

Skapare/primärforskare

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999 — 1999

Instrument: Frågeformulär Estland 2001 (Strukturerat frågeformulär)

Instrument: Frågeformulär Litauen 1999 (Strukturerat frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

343

Antal individer/objekt

1116

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Lithuania 1999

Citering

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2002). <em>Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Lithuania 1999</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/bs9p-pv69">https://doi.org/10.5878/bs9p-pv69</a>

Skapare/primärforskare

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999 — 1999

Instrument: Frågeformulär Litauen 1999 (Strukturerat frågeformulär)

Instrument: Frågeformulär Lettland 1999 (Strukturerat frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

347

Antal individer/objekt

1103

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 4

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Estonia 2001

Citering

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2011). <em>Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Estonia 2001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/9eee-nv74">https://doi.org/10.5878/9eee-nv74</a>

Skapare/primärforskare

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001 — 2001

Instrument: Frågeformulär Litauen 1999 (Strukturerat frågeformulär)

Instrument: Frågeformulär Estland 2001 (Strukturerat frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

373

Antal individer/objekt

1143

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 5

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Latvia 2001

Citering

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2011). <em>Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Latvia 2001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/f19n-0y74">https://doi.org/10.5878/f19n-0y74</a>

Skapare/primärforskare

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001 — 2001

Instrument: Frågeformulär Litauen 1999 (Strukturerat frågeformulär)

Instrument: Frågeformulär Lettland 2001 (Strukturerat frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

362

Antal individer/objekt

1100

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 6

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Lithuania 2001

Citering

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2011). <em>Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Lithuania 2001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/cs6k-5d36">https://doi.org/10.5878/cs6k-5d36</a>

Skapare/primärforskare

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001 — 2001

Instrument: Frågeformulär Litauen 1999 (Strukturerat frågeformulär)

Instrument: Frågeformulär Litauen 2001 (Strukturerat frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

352

Antal individer/objekt

1130

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 7

Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Poland 2001

Citering

Elfar Loftsson, Yonhyok Choe. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper (2011). <em>Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Poland 2001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/9ff6-ha95">https://doi.org/10.5878/9ff6-ha95</a>

Skapare/primärforskare

Elfar Loftsson - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Yonhyok Choe - Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001 — 2001

Instrument: Frågeformulär Polen 2001 (Strukturerat frågeformulär)

Instrument: Frågeformulär Litauen 1999 (Strukturerat frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

348

Antal individer/objekt

1100

Publicerad: 2002-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-13