Den västsvenska SOM-undersökningen 2000

SND-ID: SND 0762

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Väst-SOM 2000

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den nionde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland.
Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Press, radio och TV; Politik och samhälle; Internet och andra medier; Fritid och intressen; och Bakgrund. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdena: Göteborg; samt Göteborg-Posten.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 2000 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval, men med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner (motsvarande gamla Väst-SOM området) och ett annat till invånare boende i resterande delar av Västra Götaland.

Tidsperiod(er) som undersökts

2000-10–2001-02

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (ed.) (2007) Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005. SOM report no. 40. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-10-6.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 978-91-89673-10-6
ISSN: 0284-4788

Nilsson, Lennart (ed.) (2002) Flernivådemokrati i förändring : SOM-undersökningen Västsverige 2000. SOM report no. 27. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-973670-7-9.
Libris SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-7-9

Nilsson, Lennart (ed.) (2004) Svensk samhällsorganisation i förändring : Västsverige vid millennieskiftet. SOM report no. 35. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-05-0.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas
ISBN: 91-89673-05-0
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den västsvenska SOM-undersökningen 2000

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). <em>Den västsvenska SOM-undersökningen 2000</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002522">https://doi.org/10.5878/002522</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10-03–2001-02-15
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 3684
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

644

Antal individer/objekt

3684

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

66

Publicerad: 2002-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23