Den västsvenska SOM-undersökningen 2000

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Detta är den nionde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland.
Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Press, radio och TV; Politik och samhälle; Internet och andra medier; Fritid och intressen; och Bakgrund. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdena: Göteborg; samt Göteborg-Posten.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0762

Alternativ titel:

Väst-SOM 2000

Beskrivning:

Detta är den nionde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland.
Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Press, radio och TV; Politik och samhälle; Internet och andra medier; Fritid och intressen; och Bakgrund. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdena: Göteborg; samt Göteborg-Posten.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000-10 — 2001-02

Instrument:

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Studiens fullständighet:

Göteborgs-Posten medverkar med fråga 5 (grön enkät), fråga 6 (grön enkät), fråga 4aVGE-4cVGE (fråga 4a-4c i orange enkät) samt frågorna 83-88 (grön enkät). Dessa frågor finns inte med i datamängden.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (ed.) (2007) Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005. SOM report no. 40. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-10-6.
Libris Swepub Till lärosätets (gu) databas SOM-institutets bokserie
ISBN: 978-91-89673-10-6
ISSN: 0284-4788

Nilsson, Lennart (ed.) (2002) Flernivådemokrati i förändring : SOM-undersökningen Västsverige 2000. SOM report no. 27. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-973670-7-9.
SOM-institutets bokserie Libris
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-973670-7-9

Nilsson, Lennart (ed.) (2004) Svensk samhällsorganisation i förändring : Västsverige vid millennieskiftet. SOM report no. 35. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-05-0.
SOM-institutets bokserie Swepub Till lärosätets (gu) databas Libris
ISBN: 91-89673-05-0
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2008-04-22 doi:10.5878/002522

Den västsvenska SOM-undersökningen 2000

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2008). Den västsvenska SOM-undersökningen 2000. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002522

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10-03 — 2001-02-15

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3684

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

644

Antal individer/objekt:

3684

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

66%

Publicerad: 2002-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23