Allmänhetens åsikter om miniminivåer och konsumtionsenhetsskala 2001

Beställ data

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Beskrivning

En del av projektet "SCB frågar Sverige" utförd på uppdrag av Göteborgs universitet. Avser frågor om allmänhetens åsikter kring ekonomi och konsumtion.

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Identifierare

SND-ID: SND 0777

Beskrivning

En del av projektet "SCB frågar Sverige" utförd på uppdrag av Göteborgs universitet. Avser frågor om allmänhetens åsikter kring ekonomi och konsumtion.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-11-22 — 2001-12-19

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-74 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

The sample is drawn from Statistic Sweden's register over the total population (RTB) and is stratified after gender and five different age groups. Random probability sample within each strata.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ladda ner metadata

Allmänhetens åsikter om miniminivåer och konsumtionsenhetsskala 2001

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11-22 — 2001-12-19

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

21

Antal individer/objekt

1180

Publicerad: 2002-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06