Allmänhetens åsikter om miniminivåer och konsumtionsenhetsskala 2001

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Beskrivning

En del av projektet "SCB frågar Sverige" utförd på uppdrag av Göteborgs universitet. Avser frågor om allmänhetens åsikter kring ekonomi och konsumtion.

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Identifierare

SND-ID: SND 0777

Beskrivning

En del av projektet "SCB frågar Sverige" utförd på uppdrag av Göteborgs universitet. Avser frågor om allmänhetens åsikter kring ekonomi och konsumtion.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-11-22 — 2001-12-19

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-74 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Ladda ner metadata

Allmänhetens åsikter om miniminivåer och konsumtionsenhetsskala 2001

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11-22 — 2001-12-19

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

21

Antal individer/objekt

1180

Publicerad: 2002-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06