Allmänhetens åsikter om miniminivåer och konsumtionsenhetsskala 2001

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Beskrivning:

En del av projektet "SCB frågar Sverige" utförd på uppdrag av Göteborgs universitet. Avser frågor om allmänhetens åsikter kring ekonomi och konsumtion.

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Identifierare:

SND-ID: SND 0777

Beskrivning:

En del av projektet "SCB frågar Sverige" utförd på uppdrag av Göteborgs universitet. Avser frågor om allmänhetens åsikter kring ekonomi och konsumtion.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001-11-22 — 2001-12-19

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-74 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension:

Ladda ner metadata:

Allmänhetens åsikter om miniminivåer och konsumtionsenhetsskala 2001

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11-22 — 2001-12-19

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

21

Antal individer/objekt:

1180

Publicerad: 2002-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06