Allmänhetens åsikter om miniminivåer och konsumtionsenhetsskala 2001

SND-ID: SND 0777

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Beskrivning

En del av projektet "SCB frågar Sverige" utförd på uppdrag av Göteborgs universitet. Avser frågor om allmänhetens åsikter kring ekonomi och konsumtion.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för socialt arbete

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-74 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

The sample is drawn from Statistic Sweden's register over the total population (RTB) and is stratified after gender and five different age groups. Random probability sample within each strata.

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-11-22 – 2001-12-19

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer
Dataset
Allmänhetens åsikter om miniminivåer och konsumtionsenhetsskala 2001

Version 1.0

Citering

Björn Gustafsson. Göteborgs universitet (2002). Allmänhetens åsikter om miniminivåer och konsumtionsenhetsskala 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/r9j5-r751

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11-22–2001-12-19
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

21

Antal individer/objekt

1180

Publicerad: 2002-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06