Allmänhetens åsikter om miniminivåer och konsumtionsenhetsskala 2001

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Beskrivning:

En del av projektet "SCB frågar Sverige" utförd på uppdrag av Göteborgs universitet. Avser frågor om allmänhetens åsikter kring ekonomi och konsumtion.

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Identifierare:

SND-ID: SND 0777

Beskrivning:

En del av projektet "SCB frågar Sverige" utförd på uppdrag av Göteborgs universitet. Avser frågor om allmänhetens åsikter kring ekonomi och konsumtion.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001-11-22 — 2001-12-19

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-74 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

The sample is drawn from Statistic Sweden's register over the total population (RTB) and is stratified after gender and five different age groups. Random probability sample within each strata.

Allmänhetens åsikter om miniminivåer och konsumtionsenhetsskala 2001

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-11-22 — 2001-12-19

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

21

Antal individer/objekt:

1180