Lokalt kampanjansvariga 2001

SND-ID: SND 0782

Skapare/primärforskare

Nicklas Håkansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

I juni 2000 gav Författningsutredningen ett forskarlag vid Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra forskning med anknytning till frågorna om att införa skilda valdagar och vårval i Sverige. Som ett led i denna satsning genomfördes en enkätundersökning av ett urval av partiernas val- och kampanjansvariga på kommunal nivå. Syftet med enkäten var att undersöka de lokala partifunktionärernas attityder till förändringar av det svenska valsystemet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-02-05 – 2001-04-04

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Oscarsson, Henrik (ed.) Skilda valdagar och vårval? SOU 2001:65. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. ISBN 91-38-21500-4.
Libris
ISBN: 91-38-21500-4

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Lokalt kampanjansvariga 2001

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Nicklas Håkansson, Henrik Ekengren Oscarsson. Göteborgs universitet (2002). Lokalt kampanjansvariga 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/zdz5-x555

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Nicklas Håkansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-02-05–2001-04-04
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

135

Antal individer/objekt

217

Publicerad: 2002-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06