Lokalt kampanjansvariga 2001

Skapare/primärforskare:

Nicklas Håkansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

I juni 2000 gav Författningsutredningen ett forskarlag vid Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra forskning med anknytning till frågorna om att införa skilda valdagar och vårval i Sverige. Som ett led i denna satsning genomfördes en enkätundersökning av ett urval av partiernas val- och kampanjansvariga på kommunal nivå. Syftet med enkäten var att undersöka de lokala partifunktionärernas attityder till förändringar av det svenska valsystemet.

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Nicklas Håkansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0782

Beskrivning:

I juni 2000 gav Författningsutredningen ett forskarlag vid Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra forskning med anknytning till frågorna om att införa skilda valdagar och vårval i Sverige. Som ett led i denna satsning genomfördes en enkätundersökning av ett urval av partiernas val- och kampanjansvariga på kommunal nivå. Syftet med enkäten var att undersöka de lokala partifunktionärernas attityder till förändringar av det svenska valsystemet.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001-02-05 — 2001-04-04

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Tidsdimension:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Oscarsson, Henrik (ed.) Skilda valdagar och vårval? SOU 2001:65. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. ISBN 91-38-21500-4.
Libris
ISBN: 91-38-21500-4

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Lokalt kampanjansvariga 2001

Skapare/primärforskare:

Nicklas Håkansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-02-05 — 2001-04-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

135

Antal individer/objekt:

217

Publicerad: 2002-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06