Inkomst och ojämlikhet i Sverige 1951-2002

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Thomas Lindh - Institutet för framtidsstudier

Beskrivning

Materialet består av en databas över ojämlikhetsutvecklingen i Sverige byggd på taxerade inkomster under perioden 1951-2002. Databasen är framtagen som en del i projektet "Inkomstfördelning och tillväxt i det åldrande samhället", genomfört av Institutet för Framtidsstudier.

Syfte:

Syftet med datainsamlingen var att bygga upp en modell som kan utgöra ett verktyg för att bättre bedöma de valmöjligheter i socialpolitiken som vi står inför.

Ansvarig institution/enhet

Institutet för framtidsstudier

Skapare/primärforskare

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Thomas Lindh - Institutet för framtidsstudier

Identifierare

SND-ID: SND 0785

Beskrivning

Materialet består av en databas över ojämlikhetsutvecklingen i Sverige byggd på taxerade inkomster under perioden 1951-2002. Databasen är framtagen som en del i projektet "Inkomstfördelning och tillväxt i det åldrande samhället", genomfört av Institutet för Framtidsstudier.

Syfte:

Syftet med datainsamlingen var att bygga upp en modell som kan utgöra ett verktyg för att bättre bedöma de valmöjligheter i socialpolitiken som vi står inför.

Språk

Svenska

Finansiering

Vetenskapsrådet — dnr 2003-1563

Ladda ner metadata

Publikationer

Johansson, Mats (2006) Inkomst och ojämlikhet i Sverige 1951-2002. Institutet för Framtidsstudier
Libris Läs fulltext
ISBN: 978-91-89655-82-9
ISSN: 1652-120X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Inkomst och ojämlikhet i Sverige 1951-2002

Citeringsförslag

Mats Johansson, Thomas Lindh. Institutet för framtidsstudier (2009). <em>Inkomst och ojämlikhet i Sverige 1951-2002</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002735">https://doi.org/10.5878/002735</a>

Skapare/primärforskare

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Thomas Lindh - Institutet för framtidsstudier

Beskrivning

Datamaterialet är uppdelat på region, åldersgrupp och kön.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts

1951 — 2002

Publicerad: 2005-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06