Inkomst och ojämlikhet i Sverige 1951-2002

SND-ID: SND 0785

Skapare/primärforskare

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Thomas Lindh - Institutet för framtidsstudier

Beskrivning

Materialet består av en databas över ojämlikhetsutvecklingen i Sverige byggd på taxerade inkomster under perioden 1951-2002. Databasen är framtagen som en del i projektet "Inkomstfördelning och tillväxt i det åldrande samhället", genomfört av Institutet för Framtidsstudier.

Syfte:

Syftet med datainsamlingen var att bygga upp en modell som kan utgöra ett verktyg för att bättre bedöma de valmöjligheter i socialpolitiken som vi står inför.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Institutet för framtidsstudier

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Diarienummer hos finansiär: 2003-1563
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod
Geografisk täckning
Publikationer

Johansson, Mats (2006) Inkomst och ojämlikhet i Sverige 1951-2002. Institutet för Framtidsstudier
Libris | Läs fulltext
ISBN: 978-91-89655-82-9
ISSN: 1652-120X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Inkomst och ojämlikhet i Sverige 1951-2002

Beskrivning

Datamaterialet är uppdelat på region, åldersgrupp och kön.

Version 1.0

Citering

Mats Johansson, Thomas Lindh. Institutet för framtidsstudier (2009). Inkomst och ojämlikhet i Sverige 1951-2002. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002735

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Thomas Lindh - Institutet för framtidsstudier

Tidsperiod(er) som undersökts

1951 – 2002

Publicerad: 2005-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06