Familj och arbetsliv på 2000-talet

Skapare/primärforskare:

Eva Bernhardt - Stockholms universitet, Centrum för genusstudier

Beskrivning:

Projektet 'Familj och arbetsliv på 2000-talet' (YAPS) påbörjades 1998. Syftet var att bygga upp en longitudinell databas för studier av det ömsesidiga sambandet mellan värderingar och demografiskt beteende. De värderingar man har påverkar hur man fattar avgörande beslut om t ex att flytta ihop med en partner, skaffa barn eller byta jobb. I projektet analyseras dels värderingars betydelse för parbildning och barnafödande i den tidiga vuxenfasen (upp till 35 års ålder); dels hur värderingar avseende familj och arbete förändras över tiden beroende på en förändrad familjesituation. För att göra detta krävs paneldata, dvs att man har uppgifter för samma individer vid två eller flera tidpunkter. Därigenom kan man skilja mellan selektions- och adaptionseffekter.
Den första enkätundersökningen genomfördes våren 1999 och riktades till individer som var 22, 26 eller 30 år vid undersökningstillfället. Det fanns två olika urval, ett bestående av individer med två Sverige-födda föräldrar, och ett med individer med en eller båda föräldrarna födda i Polen eller Turkiet. En andra frågeomgång genomfördes våren

... Visa mer..

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, kön och könsroller, familjeliv och äktenskap, minoriteter (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Eva Bernhardt - Stockholms universitet, Centrum för genusstudier

Identifierare:

SND-ID: SND 0786

Alternativ titel:

YAPS - Young Adult Panel Study

Beskrivning:

Projektet 'Familj och arbetsliv på 2000-talet' (YAPS) påbörjades 1998. Syftet var att bygga upp en longitudinell databas för studier av det ömsesidiga sambandet mellan värderingar och demografiskt beteende. De värderingar man har påverkar hur man fattar avgörande beslut om t ex att flytta ihop med en partner, skaffa barn eller byta jobb. I projektet analyseras dels värderingars betydelse för parbildning och barnafödande i den tidiga vuxenfasen (upp till 35 års ålder); dels hur värderingar avseende familj och arbete förändras över tiden beroende på en förändrad familjesituation. För att göra detta krävs paneldata, dvs att man har uppgifter för samma individer vid två eller flera tidpunkter. Därigenom kan man skilja mellan selektions- och adaptionseffekter.
Den första enkätundersökningen genomfördes våren 1999 och riktades till individer som var 22, 26 eller 30 år vid undersökningstillfället. Det fanns två olika urval, ett bestående av individer med två Sverige-födda föräldrar, och ett med individer med en eller båda föräldrarna födda i Polen eller Turkiet. En andra frågeomgång genomfördes våren

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-04-01 — 1999-05-31

2003-05-01 — 2003-06-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Riksområde

Analysenhet:

Population:

Individer födda i Sverige åren 1968, 1972, 1976 och 1980.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter:

Ja

Finansiering:

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap — dnr 2001-1075

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap — dnr 2001-4022

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap — dnr 2002-0117

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap — dnr 2007-0154

Brown University

Vetenskapsrådet — dnr 2002-3727

Institutet för framtidsstudier

Riksbankens jubileumsfond — dnr J2000-0063

Ämnesområde:

arbetsförhållanden, kön och könsroller, familjeliv och äktenskap, minoriteter (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bernhardt, E., Gähler, M. & Goldscheider, F. (2005) Childhood family structure and routes out of the parental home in Sweden. Acta Sociologica 48(2):99-115.

Bernhardt, E. & Goldscheider, F. (2006) Gender equality, parenthood attitudes, and first births in Sweden. Vienna Yearbook of Population Studies 2006. Pp 19-39. www.oeaw.ac.at/vid/publications/VYPR2006/abstract_Bernhardt_Goldscheider.shtml

Lidén, E. (2009) Exploring the influence of children on the choice between cohabitation and marriage in Sweden. Studentarbete vid London School of Economics and Political Science

Bernhardt, E. (2000) Unga vuxnas syn på familj och arbete: rapport från en enkätundersökning. Centrum för kvinnoforsknings skriftserie, nr 20. Stockholm: Centrum för kvinnoforskning. ISBN: 91-87792-19-2.
ISBN: 91-87792-19-2
ISSN: 1100-3103

Bernhardt, E., Goldscheider, F. & Goldscheider, C. (2007) Integrating the Second Generation: gender and Family Attitudes in Early Adulthood in Sweden. Zeitschrift für Familienforschung. Pp 55-70.
Swepub Till lärosätets (su) databas

Bernhardt, E. (2002) Cohabitation and marriage among young adults in Sweden: Attitudes, expectations and Plans. In Carling, J. (ed.) Nordic Demography: trends and Differentials. Scandinavian Population Studies, Vol.13. Oslo: Unipub/Nordic Demographic Society, Pp. 157-170.

Bernhardt, E., Goldscheider, F., Goldscheider, C. & Bjerén (eds.) (2007) Immigration, Gender and Family Transitions to Adulthood in Sweden. Lanham, Md: University Press of America.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Familj och arbetsliv 1999

Skapare/primärforskare:

Eva Bernhardt - Stockholms universitet, Centrum för genusstudier

Beskrivning:

Svarsfrekvensen för 1999 års undersökning var 67% för Sverige-urvalet, 60% för respondenter med polsk bakgrund och 49% för respondenter med turkisk bakgrund. I 2003 års undersökning var svarsfrekvensen för Sverige-urvalet 72% - 78% för respondenter som också deltagit i 1999 års undersökning och 60% för det nya urvalet (födda 1980) - och för andragenerationsurvalet 67% (69% för de med polsk bakgrund och 65% för de med turkisk bakgrund).

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

440

Antal individer/objekt:

2820

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

67%

Dataset 2

Familj och arbetsliv 2003

Skapare/primärforskare:

Eva Bernhardt - Stockholms universitet, Centrum för genusstudier

Beskrivning:

Svarsfrekvensen för 1999 års undersökning var 67% för Sverige-urvalet, 60% för respondenter med polsk bakgrund och 49% för respondenter med turkisk bakgrund. I 2003 års undersökning var svarsfrekvensen för Sverige-urvalet 72% - 78% för respondenter som också deltagit i 1999 års undersökning och 60% för det nya urvalet (födda 1980) - och för andragenerationsurvalet 67% (69% för de med polsk bakgrund och 65% för de med turkisk bakgrund).

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

439

Antal individer/objekt:

2816

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

78%

Dataset 3

Familj och arbetsliv - Panel 1999-2003, respondenter med svensk bakgrund

Skapare/primärforskare:

Eva Bernhardt - Stockholms universitet, Centrum för genusstudier

Beskrivning:

Svarsfrekvensen för 1999 års undersökning var 67% för Sverige-urvalet, 60% för respondenter med polsk bakgrund och 49% för respondenter med turkisk bakgrund. I 2003 års undersökning var svarsfrekvensen för Sverige-urvalet 72% - 78% för respondenter som också deltagit i 1999 års undersökning och 60% för det nya urvalet (födda 1980) - och för andragenerationsurvalet 67% (69% för de med polsk bakgrund och 65% för de med turkisk bakgrund).

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-04-01 — 1999-05-31

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-05-01 — 2003-06-30

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

476

Antal individer/objekt:

1749

Dataset 4

Familj och arbetsliv - Panel 1999-2003, respondenter med polsk eller turkisk bakgrund

Skapare/primärforskare:

Eva Bernhardt - Stockholms universitet, Centrum för genusstudier

Beskrivning:

Svarsfrekvensen för 1999 års undersökning var 67% för Sverige-urvalet, 60% för respondenter med polsk bakgrund och 49% för respondenter med turkisk bakgrund. I 2003 års undersökning var svarsfrekvensen för Sverige-urvalet 72% - 78% för respondenter som också deltagit i 1999 års undersökning och 60% för det nya urvalet (födda 1980) - och för andragenerationsurvalet 67% (69% för de med polsk bakgrund och 65% för de med turkisk bakgrund).

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-04-01 — 1999-05-31

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-05-01 — 2003-06-30

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

430

Antal individer/objekt:

340

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2020-05-05