SOM-undersökningen till studenter 2001

SND-ID: SND 0790

Den här studien är en del av samlingen SOM-undersökningarna till studenter

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Student-SOM 2001

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Student-SOM 2001 har genomförts som två undersökningar där det ena formuläret riktats till studenter på grundkursnivå eller första terminen på ett program och det andra formuläret riktats till studenter på fördjupningsnivå eller sista året på ett program, samtliga vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. De flesta frågorna är gemensamma i de båda formulären, men det finns också frågor som enbart är ställda i en av de två enkäterna. Frågeformuläret består av sju frågeområden: universitetsstudier; studiemotiv; studiemiljö och studiesituation; Göteborgs universitet och dess studentmiljö; massmedier, samhälle och politik; fritid; samt bakgrund.

Syfte:

Ta reda på hur studenterna uppfattar sin utbildning och den studiesociala miljön vid Göteborgs universitet

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Gymnasial och högre utbildning, Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

cors

Publikationer

Antoni, R. (2004) Samhällsvetenskapliga fakultetens studentundersökning : Om bakgrund, studier, livsstilar och opinioner bland studenter på samhällsvetenskapliga fakulteten 2000-2003. Göteborg: Social Science Faculty. ISSN 0284-4788.
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
SOM-undersökningen till studenter 2001

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Variabler

443

Antal individer/objekt

1235

Publicerad: 2003-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06