Longitudinell studie av arbetssökande

SND-ID: SND 0794

Alternativ titel

LSA

Skapare/primärforskare

Sten-Åke Stenberg - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Beskrivning

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande;

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutet för social forskning

Finansiering 1

  • Finansiär: Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier

Finansiering 2

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 3

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 4

  • Finansiär: Arbetslöshetskassornas samorganisation

Finansiering 5

  • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet
... Visa mer..
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer som den sista februari 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen.

Urvalsmetod

Urvalsramen för studien var arbetsförmedlingens sökanderegister. Ur denna ram gjordes ett slumpmässigt urval bland personer inskrivna vid arbetsförmedlingen som uppfyllde följande kriterier: a) Sökandekategori: Utan arbete, b) Servicekod: Kan ta arbete direkt, c) Önskad arbetstid: Heltidsarbete, d) Ålder 25-54 år, e) Nationalitet: Nordiska medborgare, f) Ej arbetshandikapp.

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-03-06 – 1992-09-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Sysselsättning, Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
Longitudinell studie av arbetssökande 1992

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Sten-Åke Stenberg. Stockholms universitet (2014). Longitudinell studie av arbetssökande 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002228

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sten-Åke Stenberg - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-03-06–1992-09-01
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

976

Antal individer/objekt

651

Dataset 2
Longitudinell studie av arbetssökande 1993

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Sten-Åke Stenberg. Stockholms universitet (2014). Longitudinell studie av arbetssökande 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002229

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sten-Åke Stenberg - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Variabler

918

Antal individer/objekt

594

Dataset 3
Longitudinell studie av arbetssökande 2001

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Sten-Åke Stenberg. Stockholms universitet (2014). Longitudinell studie av arbetssökande 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002230

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sten-Åke Stenberg - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Variabler

1236

Antal individer/objekt

500

Publicerad: 2003-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23