Longitudinell studie av arbetssökande

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Sten-Åke Stenberg - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Beskrivning

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande;

... Visa mer..

Ämnesområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Sysselsättning, Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Sten-Åke Stenberg - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Identifierare

SND-ID: SND 0794

Alternativ titel

LSA

Beskrivning

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande;

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-03-06 — 1992-09-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer som den sista februari 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen.

Finansiering

Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet

Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiär: Rådet för arbetslivsforskning

Finansiär: Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier

Finansiär: Arbetslöshetskassornas samorganisation

Ämnesområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Sysselsättning, Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

Longitudinell studie av arbetssökande 1992

Citeringsförslag

Sten-Åke Stenberg. Stockholms universitet, Institutet för social forskning (2014). <em>Longitudinell studie av arbetssökande 1992</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002228">https://doi.org/10.5878/002228</a>

Skapare/primärforskare

Sten-Åke Stenberg - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-03-06 — 1992-09-01

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

976

Antal individer/objekt

651

Version 2.0

Ladda ner citering

Dataset 2

Longitudinell studie av arbetssökande 1993

Citeringsförslag

Sten-Åke Stenberg. Stockholms universitet, Institutet för social forskning (2014). <em>Longitudinell studie av arbetssökande 1993</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002229">https://doi.org/10.5878/002229</a>

Skapare/primärforskare

Sten-Åke Stenberg - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

918

Antal individer/objekt

594

Version 2.0

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

Longitudinell studie av arbetssökande 2001

Citeringsförslag

Sten-Åke Stenberg. Stockholms universitet, Institutet för social forskning (2014). <em>Longitudinell studie av arbetssökande 2001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002230">https://doi.org/10.5878/002230</a>

Skapare/primärforskare

Sten-Åke Stenberg - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

1236

Antal individer/objekt

500

Publicerad: 2003-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23