Longitudinell studie av arbetssökande

Skapare/primärforskare:

Sten-Åke Stenberg - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Beskrivning:

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande;

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Sten-Åke Stenberg - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Identifierare:

SND-ID: SND 0794

Alternativ titel:

LSA

Beskrivning:

En longitudinell studie med ett urval av ursprungligen 800 personer i åldern 25-54 år, som 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen. Den första intervjuomgången genomfördes 1992, den andra 1993, och en tredje uppföljningsintervju genomfördes under 2001. Undersökningen berör följande områden: Uppväxtförhållanden; Familj och flyttning; Bostadsförhållanden; Utbildning; Fysisk och psykisk hälsa; Sysselsättning vid intervjutillfället, bl.a. AMU och eventuellt tillfälligt arbete; Sökprocessen, bland annat kontakter med arbetsförmedlingen och med arbetsgivare samt informationsvägar i sökprocessen; Strukturering och användning av tid under arbetslösheten; Ekonomisk ersättning via A-kassa och KAS samt ekonomiska resurser och problem; Upplevelse av arbetslöshet och framtidsutsikter; Sysselsättningsbiografi sedan det första arbetet på minst sex månader; Anställnings- och arbetsplatsförhållanden i det senaste arbetet; Utlösande orsak till arbetslöshet; Deltagande i hushållsarbete; Säkerhet till liv och egendom; Fritidsaktiviteter; Politiskt och fackligt deltagande, samt klassmedvetande;

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992-03-06 — 1992-09-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer som den sista februari 1992 var arbetslösa och sökte arbete via arbetsförmedlingen.

Urvalsmetod:

Urvalsramen för studien var arbetsförmedlingens sökanderegister. Ur denna ram gjordes ett slumpmässigt urval bland personer inskrivna vid arbetsförmedlingen som uppfyllde följande kriterier: a) Sökandekategori: Utan arbete, b) Servicekod: Kan ta arbete direkt, c) Önskad arbetstid: Heltidsarbete, d) Ålder 25-54 år, e) Nationalitet: Nordiska medborgare, f) Ej arbetshandikapp.

Studiens fullständighet:

En andra intervjuomgång utfördes 1993. Enl. brev 2003-07-18 från Sten-Åke Stenberg återkommer man i augusti 2003 med data från 1993 års omgång. Ej gjort! En tredje intervjuomgång genomfördes 2001. KONTAKTAS

Finansiering:

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Riksbankens jubileumsfond

Rådet för arbetslivsforskning

Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier

Arbetslöshetskassornas samorganisation

Version 2.0:

2014-10-17 doi:10.5878/002228

Version 1.0:

2010-12-06 doi:10.5878/001099

Dataset SND 0794-001

Longitudinell studie av arbetssökande 1992

Citering:

Sten-Åke Stenberg. Stockholms universitet, Institutet för social forskning (2014). Longitudinell studie av arbetssökande 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002228

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-03-06 — 1992-09-01

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

976

Antal individer/objekt:

651

Version 2.0:

2014-10-20 doi:10.5878/002229

Dataset SND 0794-002

Longitudinell studie av arbetssökande 1993

Citering:

Sten-Åke Stenberg. Stockholms universitet, Institutet för social forskning (2014). Longitudinell studie av arbetssökande 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002229

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

918

Antal individer/objekt:

594

Version 2.0:

2014-10-21 doi:10.5878/002230

Version 1.0:

2010-12-06 doi:10.5878/001100

Dataset SND 0794-003

Longitudinell studie av arbetssökande 2001

Citering:

Sten-Åke Stenberg. Stockholms universitet, Institutet för social forskning (2014). Longitudinell studie av arbetssökande 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002230

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

1236

Antal individer/objekt:

500