SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998

SND-ID: SND 0795

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Alternativ titel

Kom-SOM 1998

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM.
Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996.
Hösten 1998 genomfördes en kom-SOM undersökning i Göteborgsstadsdelen Frölunda samt i kommunerna Ale och Tjörn. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal.
Frågeformuläret för Kom-SOM 1998 består av fem sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Uppdragsgivare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 bosatta i stadsdelen Frölunda i Göteborg och i två kommuner i Göteborgsregionen; Ale och Tjörn.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-09 – 1998-12

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tjörn kommun, Ale kommun, Västra Frölunda församling

Geografisk beskrivning: Stadsdelen Frölunda i Göteborg och två kommuner i Göteborgsregionen; Ale och Tjörn.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Persson, Jonas (1999) Storstadsregionens kontraster. Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1998. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 -:Tjörn. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 : Frölunda. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 : Ale. Göteborg: SOM Insititute.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Ale

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Ale. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001042

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09–1998-12
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär Ale (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

438

Antal individer/objekt

612

Dataset 2
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Frölunda

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Frölunda. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001043

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01–1998-12
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär Frölunda (Strukturerat frågeformulär)

Variabler

427

Antal individer/objekt

690

Dataset 3
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Tjörn

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Tjörn. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001044

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01–1998-12
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär Tjörn (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

472

Antal individer/objekt

779

Publicerad: 2003-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-13