SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Beskrivning:

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM.
Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996.
Hösten 1998 genomfördes en kom-SOM undersökning i Göteborgsstadsdelen Frölunda samt i kommunerna Ale och Tjörn. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal.
Frågeformuläret för Kom-SOM 1998 består av fem sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle

... Visa mer..

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0795

Alternativ titel:

Kom-SOM 1998

Beskrivning:

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM.
Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996.
Hösten 1998 genomfördes en kom-SOM undersökning i Göteborgsstadsdelen Frölunda samt i kommunerna Ale och Tjörn. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal.
Frågeformuläret för Kom-SOM 1998 består av fem sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998-09 — 1998-12

Instrument:

Frågeformulär Ale (Strukturerat frågeformulär)

Frågeformulär Frölunda (Strukturerat frågeformulär)

Frågeformulär Tjörn (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Tjörn kommun, Ale kommun, Västra Frölunda församling

Geografisk beskrivning: Stadsdelen Frölunda i Göteborg och två kommuner i Göteborgsregionen; Ale och Tjörn.

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-80 bosatta i stadsdelen Frölunda i Göteborg och i två kommuner i Göteborgsregionen; Ale och Tjörn.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Uppdragsgivare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 : Ale. Göteborg: SOM-insititutet.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 : Frölunda. Göteborg: SOM-insititutet.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 : Tjörn. Göteborg: SOM-insititute.

Persson, Jonas (1999) Storstadsregionens kontraster : Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1998. Göteborg: SOM-insititutet.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2003-11-26 doi:10.5878/001042

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0795-001

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Ale

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Ale. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001042

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09 — 1998-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

438

Antal individer/objekt:

612

Version 1.0:

2003-11-26 doi:10.5878/001043

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0795-002

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Frölunda

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Frölunda. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001043

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01 — 1998-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Variabler:

427

Antal individer/objekt:

690

Version 1.0:

2003-11-26 doi:10.5878/001044

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0795-003

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Tjörn

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Tjörn. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001044

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01 — 1998-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

472

Antal individer/objekt:

779