SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Beställ samling
Beställ data

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM.
Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996.
Hösten 1998 genomfördes en kom-SOM undersökning i Göteborgsstadsdelen Frölunda samt i kommunerna Ale och Tjörn. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal.
Frågeformuläret för Kom-SOM 1998 består av fem sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle

... Visa mer..

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare

SND-ID: SND 0795

Alternativ titel

Kom-SOM 1998

Beskrivning

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM.
Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996.
Hösten 1998 genomfördes en kom-SOM undersökning i Göteborgsstadsdelen Frölunda samt i kommunerna Ale och Tjörn. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal.
Frågeformuläret för Kom-SOM 1998 består av fem sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-09 — 1998-12

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tjörn kommun, Ale kommun, Västra Frölunda församling

Geografisk beskrivning: Stadsdelen Frölunda i Göteborg och två kommuner i Göteborgsregionen; Ale och Tjörn.

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 bosatta i stadsdelen Frölunda i Göteborg och i två kommuner i Göteborgsregionen; Ale och Tjörn.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Uppdragsgivare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Ämnesområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Persson, Jonas (1999) Storstadsregionens kontraster. Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1998. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 -:Tjörn. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 : Frölunda. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 : Ale. Göteborg: SOM Insititute.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 1

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Ale

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). <em>SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Ale</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001042">https://doi.org/10.5878/001042</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09 — 1998-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Frågeformulär Ale (Strukturerat frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

438

Antal individer/objekt

612

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 2

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Frölunda

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). <em>SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Frölunda</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001043">https://doi.org/10.5878/001043</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01 — 1998-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Frågeformulär Frölunda (Strukturerat frågeformulär)

Variabler

427

Antal individer/objekt

690

Version 1.0

Ladda ner citering

Dataset 3

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Tjörn

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). <em>SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Tjörn</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001044">https://doi.org/10.5878/001044</a>

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01 — 1998-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Instrument: Frågeformulär Tjörn (Strukturerat frågeformulär)

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

472

Antal individer/objekt

779

Publicerad: 2003-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-13