SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM.
Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996.
Hösten 1998 genomfördes en kom-SOM undersökning i Göteborgsstadsdelen Frölunda samt i kommunerna Ale och Tjörn. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal.
Frågeformuläret för Kom-SOM 1998 består av fem sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle

... Visa mer..

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0795

Alternativ titel:

Kom-SOM 1998

Beskrivning:

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM.
Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996.
Hösten 1998 genomfördes en kom-SOM undersökning i Göteborgsstadsdelen Frölunda samt i kommunerna Ale och Tjörn. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal.
Frågeformuläret för Kom-SOM 1998 består av fem sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998-09 — 1998-12

Instrument:

Frågeformulär Ale (Strukturerat frågeformulär)

Frågeformulär Frölunda (Strukturerat frågeformulär)

Frågeformulär Tjörn (Strukturerat frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Tjörn kommun, Ale kommun, Västra Frölunda församling

Geografisk beskrivning: Stadsdelen Frölunda i Göteborg och två kommuner i Göteborgsregionen; Ale och Tjörn.

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-80 bosatta i stadsdelen Frölunda i Göteborg och i två kommuner i Göteborgsregionen; Ale och Tjörn.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Uppdragsgivare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Persson, Jonas (1999) Storstadsregionens kontraster. Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1998. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 -:Tjörn. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 : Frölunda. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 : Ale. Göteborg: SOM Insititute.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2003-11-26 doi:10.5878/001042

Dataset 1

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Ale

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Ale. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001042

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09 — 1998-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

438

Antal individer/objekt:

612

Version 1.0:

2003-11-26 doi:10.5878/001043

Dataset 2

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Frölunda

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Frölunda. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001043

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01 — 1998-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Variabler:

427

Antal individer/objekt:

690

Version 1.0:

2003-11-26 doi:10.5878/001044

Dataset 3

SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Tjörn

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Tjörn. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001044

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01 — 1998-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

472

Antal individer/objekt:

779

Publicerad: 2003-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-13