SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998

SND-ID: SND 0795

Den här studien är en del av samlingen SOM - Specialundersökningar

Alternativ titel

Kom-SOM 1998

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Varje år sedan 1986 genomför SOM-institutet en riksrepresentativ frågeundersökning på temat Samhälle, Opinion och Massmedia. Sedan 1992 genomförs en motsvarande frågeundersökning i Göteborg med kranskommuner: Väst-SOM. År 1998 utvidgades denna till att omfatta hela Västra Götalandsregionen samt Kungsbacka kommun. Utöver dessa undersökningar har SOM-institutet vissa år genomfört undersökningar i ett antal västsvenska kommuner samt stadsdelar i Göteborg, Kom-SOM.
Kom-SOM utfördes för första gången under hösten 1996.
Hösten 1998 genomfördes en kom-SOM undersökning i Göteborgsstadsdelen Frölunda samt i kommunerna Ale och Tjörn. Kommunundersökningen är i huvudsak utformad på samma sätt som Riks- och Väst-SOM. Frågeformuläret är dock inte lika omfattande och urvalet är mindre. Många frågor är dock gemensamma för såväl de olika delarna av kommunundersökningen som för Riks- och Väst-SOM, vilket ger stora möjligheter till jämförelser mellan tre olika nivåer i samhället: nationell, regional och lokal.
Frågeformuläret för Kom-SOM 1998 består av fem sammanhållna delar: Massmedier; Politik och samhälle

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Uppdragsgivare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 bosatta i stadsdelen Frölunda i Göteborg och i två kommuner i Göteborgsregionen; Ale och Tjörn.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-09 – 1998-12

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tjörn kommun, Ale kommun, Västra Frölunda församling

Geografisk beskrivning: Stadsdelen Frölunda i Göteborg och två kommuner i Göteborgsregionen; Ale och Tjörn.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Persson, Jonas (1999) Storstadsregionens kontraster. Kommunundersökningarna i göteborgsregionen 1996-1998. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 -:Tjörn. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 : Frölunda. Göteborg: SOM Insititute.

Nilsson, Lennart & Persson, Jonas (1999) Kommunundersökningen 1998 : Ale. Göteborg: SOM Insititute.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Ale

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Ale. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001042

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-09–1998-12
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär Ale (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

438

Antal individer/objekt

612

Dataset 2
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Frölunda

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Frölunda. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001043

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01–1998-12
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär Frölunda (Strukturerat frågeformulär)

Variabler

427

Antal individer/objekt

690

Dataset 3
SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Tjörn

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2003). SOM-undersökningen Kommun-SOM 1998: Tjörn. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001044

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01–1998-12
 • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
 • Instrument: Frågeformulär Tjörn (Strukturerat frågeformulär)
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

472

Antal individer/objekt

779

Publicerad: 2003-01-01
Senast uppdaterad: 2019-05-13