Medborgarundersökningen 1997

Den här studien är en del av samlingen Medborgarundersökningarna

order data remove data Beställ samling
order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Beskrivning

Liksom den tidigare undersökningen var 1997 års undersökning uppbyggd som en kartläggning av medborgarnas aktiviteter och möjligheter att påverka inom den 'lilla demokratin' såväl som inom den 'stora demokratin'. Den 'lilla demokratin' hänsyftar till medborgarens möjligheter att påverka sina egna levnadsvillkor inom ramen för ett antal viktiga roller, nämligen rollerna som: boende; patient (eller släkting till patient); make/maka; småbarnsförälder; skolbarnsförälder, arbetstagare; student; samt arbetslös. Den 'stora demokratin' syftar till möjligheterna att påverka mera omfattande beslut, att inte enbart påverka sin egen situation utan hela landet. Frågor ställdes om medlemskap och aktiviteter i olika organisationer och om olika försök att påverka beslut i frågor som rör hela samhället. I jämförelse med den tidigare medborgarundersökningen fokuserar 1997 års undersökning mera på medborgarens idealbild av den gode samhällsmedborgaren, samt hur man upplevde sin egen och andras möjlighet att uppfylla dessa ideal. I undersökningen studeras även åsiktsskillnaderna mellan de mest aktiva medborgarna

... Visa mer..

Ämnesområde

Bostäder, Arbetslöshet, Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Familjeliv och äktenskap, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Identifierare

SND-ID: SND 0796

Beskrivning

Liksom den tidigare undersökningen var 1997 års undersökning uppbyggd som en kartläggning av medborgarnas aktiviteter och möjligheter att påverka inom den 'lilla demokratin' såväl som inom den 'stora demokratin'. Den 'lilla demokratin' hänsyftar till medborgarens möjligheter att påverka sina egna levnadsvillkor inom ramen för ett antal viktiga roller, nämligen rollerna som: boende; patient (eller släkting till patient); make/maka; småbarnsförälder; skolbarnsförälder, arbetstagare; student; samt arbetslös. Den 'stora demokratin' syftar till möjligheterna att påverka mera omfattande beslut, att inte enbart påverka sin egen situation utan hela landet. Frågor ställdes om medlemskap och aktiviteter i olika organisationer och om olika försök att påverka beslut i frågor som rör hela samhället. I jämförelse med den tidigare medborgarundersökningen fokuserar 1997 års undersökning mera på medborgarens idealbild av den gode samhällsmedborgaren, samt hur man upplevde sin egen och andras möjlighet att uppfylla dessa ideal. I undersökningen studeras även åsiktsskillnaderna mellan de mest aktiva medborgarna

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-10-14 — 1998-04-29

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-80 år

Tidsdimension

Finansiering

Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde

Bostäder, Arbetslöshet, Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Familjeliv och äktenskap, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Teorell, J., & Westholm, A. (2000) Ett Europa i nationens skugga: Om det svenska valdeltagandet på europeisk och nationell nivå. In Valdeltagande och Eurpaparlamentsval: Slutbetänkande av Rådet för utvärdering av 1998 års val, SOU 2000:81, pp 71-120.

Teorell, J., & Westholm, A. (1999) Var det bättre förr? Politisk jämlikhet i Sverige under 30 år. In Medborgarnas erfarenheter: Demokratiutredningens forskarvolym V, SOU 1999:113, pp 13-52.

Petersson, Olof (ed.) (1998) Demokrati och medborgarskap. Demokratirådets rapport 1998. Stockholm: SNS förlag.
Libris Google Books Till lärosätets (su) databas Till lärosätets (su) databas
ISBN: 9789171507013

Teorell, J. (2003) Linking Social Capital to Political Participation: Voluntary Associations and Networks of Recruitment in Sweden. Scandinavian Political Studies 26(1):49-66, 2003.
Swepub Till lärosätets (lu) databas

Teorell, J., & Westholm, A. (1999) Att bestämma sig för att vara med och bestämma: Om varför vi röstar - allt mindre. In Valdeltagande i förändring: Demokratiutredningens forskarvolym XII, SOU 1999:132, pp 137-204.

Adman, P., & Strömblad, P. (2000) Utanför demokratin? Del 3. Resurser för politisk integration. Integrationsverkets rapportserie 2000:16.

Strömblad, P. (2003) Politik på stadens skuggsida. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 152. Acta Universitatis Upsaliensis.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Medborgarundersökningen 1997

Citeringsförslag

Anders Westholm, Jan Teorell. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2003). <em>Medborgarundersökningen 1997</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002903">https://doi.org/10.5878/002903</a>

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-14 — 1998-04-29

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

978

Antal individer/objekt

2000

Publicerad: 2003-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06