Den västsvenska SOM-undersökningen 2001

SND-ID: SND 0798

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Väst-SOM 2001

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den tionde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Press, radio och TV; Politik och samhälle; Trafik och säkerhet; Hot och risker; EU:s toppmöte; Medier och Internet; Kyrkovalet; Fritid; och Bakgrund. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdena: Göteborgs politiker; samt Göteborg-Posten.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Väst-SOM 2001 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval, men med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner (motsvarande gamla Väst-SOM området) och ett annat till invånare boende i resterande delar av Västra Götaland.

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-10–2002-02

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsbacka kommun, Västra Götalands län

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (ed.) (2003) Perspektiv på Västsverige : SOM-undersökningen Västsverige 2001. SOM report no. 31. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-01-8.
Libris SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-01-8

Nilsson, Lennart (ed.) (2007) Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005. SOM report no. 40. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-10-6.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-10-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den västsvenska SOM-undersökningen 2001

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2005). <em>Den västsvenska SOM-undersökningen 2001</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002523">https://doi.org/10.5878/002523</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-10-01–2002-02-13
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 3684
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

585

Antal individer/objekt

3808

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

70

Publicerad: 2003-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23