Den västsvenska SOM-undersökningen 2001

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning:

Detta är den tionde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Press, radio och TV; Politik och samhälle; Trafik och säkerhet; Hot och risker; EU:s toppmöte; Medier och Internet; Kyrkovalet; Fritid; och Bakgrund. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdena: Göteborgs politiker; samt Göteborg-Posten.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Identifierare:

SND-ID: SND 0798

Alternativ titel:

Väst-SOM 2001

Beskrivning:

Detta är den tionde studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningen genomfördes med två olika enkätformulär: ett riktat till invånarna i Göteborg med kranskommuner och ett till dem hemmahörande i resterande delar av Västra Götaland. Enkätformulären innehåller till största delen gemensamma frågor. Några frågor är dock enbart ställda i en av de två enkäterna; framför allt handlar det om frågor enbart ställda i formuläret till invånarna i Göteborgsregionen. Båda enkäterna innehåller frågeområdena: Press, radio och TV; Politik och samhälle; Trafik och säkerhet; Hot och risker; EU:s toppmöte; Medier och Internet; Kyrkovalet; Fritid; och Bakgrund. Göteborgsregionens enkät innehöll även frågeområdena: Göteborgs politiker; samt Göteborg-Posten.

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001-10 — 2002-02

Geografisk utbredning:

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Västra Götalands län eller i Kungsbacka kommun

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Studiens fullständighet:

Göteborgs-Posten medverkar med frågorna 6-7 (gul enkät), fråga 5VGEa-d (blå enkät) samt frågorna 75-80 (gul enkät). Dessa frågor finns inte med i datamängden.

Ämnesområde:

media, politiska beteenden och attityder, fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (ed.) (2003) Perspektiv på Västsverige : SOM-undersökningen Västsverige 2001. SOM report no. 31. Göteborg: SOM Institute. ISBN: 91-89673-01-8.
Libris SOM-institutets bokserie
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-01-8

Nilsson, Lennart (ed.) (2007) Det våras för regionen. Västsverige 1998-2005. SOM report no. 40. Göteborg: SOM Institute. ISBN 978-91-89673-10-6.
SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas Libris Swepub
ISSN: 0284-4788
ISBN: 978-91-89673-10-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2005-12-08 doi:10.5878/002523

Den västsvenska SOM-undersökningen 2001

Citeringsförslag:

Göteborgs universitet, SOM-institutet. Göteborgs universitet, SOM-institutet (2005). Den västsvenska SOM-undersökningen 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002523

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-10-01 — 2002-02-13

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3684

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

585

Antal individer/objekt:

3808

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

70%

Publicerad: 2003-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23