Förändringar i inkomstfördelningen i 16 industrialiserade länder 1966-1994

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Beskrivning:

Information about GDP per capita; GDP growth; total public expenditure as percent of GDP; percent public consumption; gini coefficient for equivalent disposable income; percent imports from developing countries; inflation; percent social security transfers; percent unionized; percent unemployed; female labor force participation rate; percent employed in industry; percent employed in agriculture; percent employed in service sector; percent of population aged 0-14 years; percent of population aged 15-64 years; percent of population aged 65 years or more for 16 industrialized countries during the period 1966-1994.

Syfte:

Söka orsaken till att inkomstfördelningen förändras i industrialiserade länder.

Ämnesområde:

ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Identifierare:

SND-ID: SND 0802

Beskrivning:

Information about GDP per capita; GDP growth; total public expenditure as percent of GDP; percent public consumption; gini coefficient for equivalent disposable income; percent imports from developing countries; inflation; percent social security transfers; percent unionized; percent unemployed; female labor force participation rate; percent employed in industry; percent employed in agriculture; percent employed in service sector; percent of population aged 0-14 years; percent of population aged 15-64 years; percent of population aged 65 years or more for 16 industrialized countries during the period 1966-1994.

Syfte:

Söka orsaken till att inkomstfördelningen förändras i industrialiserade länder.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1966 — 1994

Lägsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Industrialiserade länder

Tidsdimension:

Finansiering:

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gustafsson, B. & Johansson, M. (1999) In search of Smoking Guns: What Makes Income Inequality Vary over Time in Different Countries?, American Sociological Review, Vol. 64, No. 4 (Aug., 1999), 585-605.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2012-07-13 doi:10.5878/001112

Förändringar i inkomstfördelningen i 16 industrialiserade länder 1966-1994

Citeringsförslag:

Björn Gustafsson, Mats Johansson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2012). Förändringar i inkomstfördelningen i 16 industrialiserade länder 1966-1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001112

Skapare/primärforskare:

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

24

Antal individer/objekt:

89

Publicerad: 2004-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06