Förändringar i inkomstfördelningen i 16 industrialiserade länder 1966-1994

SND-ID: SND 0802

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Beskrivning

Information about GDP per capita; GDP growth; total public expenditure as percent of GDP; percent public consumption; gini coefficient for equivalent disposable income; percent imports from developing countries; inflation; percent social security transfers; percent unionized; percent unemployed; female labor force participation rate; percent employed in industry; percent employed in agriculture; percent employed in service sector; percent of population aged 0-14 years; percent of population aged 15-64 years; percent of population aged 65 years or more for 16 industrialized countries during the period 1966-1994.

Syfte:

Söka orsaken till att inkomstfördelningen förändras i industrialiserade länder.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för socialt arbete

Finansiering

  • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Industrialiserade länder

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1966 – 1994

Geografisk täckning
Publikationer

Gustafsson, B. & Johansson, M. (1999) In search of Smoking Guns: What Makes Income Inequality Vary over Time in Different Countries?, American Sociological Review, Vol. 64, No. 4 (Aug., 1999), 585-605.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Förändringar i inkomstfördelningen i 16 industrialiserade länder 1966-1994

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Björn Gustafsson, Mats Johansson. Göteborgs universitet (2012). Förändringar i inkomstfördelningen i 16 industrialiserade länder 1966-1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001112

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Variabler

24

Antal individer/objekt

89

Publicerad: 2004-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06