Förändringar i inkomstfördelningen i 16 industrialiserade länder 1966-1994

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Beskrivning

Information about GDP per capita; GDP growth; total public expenditure as percent of GDP; percent public consumption; gini coefficient for equivalent disposable income; percent imports from developing countries; inflation; percent social security transfers; percent unionized; percent unemployed; female labor force participation rate; percent employed in industry; percent employed in agriculture; percent employed in service sector; percent of population aged 0-14 years; percent of population aged 15-64 years; percent of population aged 65 years or more for 16 industrialized countries during the period 1966-1994.

Syfte:

Söka orsaken till att inkomstfördelningen förändras i industrialiserade länder.

Ämnesområde

ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Identifierare

SND-ID: SND 0802

Beskrivning

Information about GDP per capita; GDP growth; total public expenditure as percent of GDP; percent public consumption; gini coefficient for equivalent disposable income; percent imports from developing countries; inflation; percent social security transfers; percent unionized; percent unemployed; female labor force participation rate; percent employed in industry; percent employed in agriculture; percent employed in service sector; percent of population aged 0-14 years; percent of population aged 15-64 years; percent of population aged 65 years or more for 16 industrialized countries during the period 1966-1994.

Syfte:

Söka orsaken till att inkomstfördelningen förändras i industrialiserade länder.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1966 — 1994

Lägsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Industrialiserade länder

Tidsdimension

Finansiering

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde

ekonomiska förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Gustafsson, B. & Johansson, M. (1999) In search of Smoking Guns: What Makes Income Inequality Vary over Time in Different Countries?, American Sociological Review, Vol. 64, No. 4 (Aug., 1999), 585-605.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Förändringar i inkomstfördelningen i 16 industrialiserade länder 1966-1994

Citeringsförslag

Björn Gustafsson, Mats Johansson. Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete (2012). <em>Förändringar i inkomstfördelningen i 16 industrialiserade länder 1966-1994</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001112">https://doi.org/10.5878/001112</a>

Skapare/primärforskare

Björn Gustafsson - Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete

Mats Johansson - Institutet för framtidsstudier

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Variabler

24

Antal individer/objekt

89

Publicerad: 2004-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06