ISSP 2003 - Åsikter om nationell identitet

SND-ID: SND 0805

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 2003 är ”National Identity”. Detta är andra gången studien genomförs på det här temat (SND 0502).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vissa områden har återkommit genom åren, vilket gör det möjligt att även jämföra dem över tid. Föl

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-79 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2003-01 – 2003-03

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

A-region

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Minoriteter, Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Edlund, J., & Svallfors, S. (2003) ISSP 2003 - National Identity II. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
ISSP 2003 - Åsikter om nationell identitet

Version 1.1

2009-08-28
https://doi.org/10.5878/002400

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Jonas Edlund, Stefan Svallfors. Umeå universitet (2009). ISSP 2003 - Åsikter om nationell identitet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002400

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-02–2003-04
  • Datainsamlare: SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
  • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

114

Antal individer/objekt

1186

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

61.9%

Publicerad: 2004-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-18