Svenska valmanifest

Beskrivning:

De svenska partiernas valmanifest från perioden 1887-2010.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sedan kompletterats och urvale

... Visa mer..

Identifierare:

SND-ID: SND 0809

Beskrivning:

De svenska partiernas valmanifest från perioden 1887-2010.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sedan kompletterats och urvale

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1887 — 2010

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond —In2000-7029:1-E

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Dataset SND 0809-001

Valmanifest 1902, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valprogram 1902

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-002

Valmanifest 1902, Socialdemokraterna - Val-Manifest. Till Sverges arbetare!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-003

Valmanifest 1905, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valprogram 1905

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-004

Valmanifest 1905, Lantmannapartiet - Landtmannapartiet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-005

Valmanifest 1905, Liberala samlingspartiet - Liberala samlingspartiet och 1905 års riksdagsmannaval

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-006

Valmanifest 1905, Allmänna valmansförbundet - Till Sveriges valmän

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-007

Valmanifest 1905, Socialdemokraterna - Valupprop till Sverges arbetande folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-008

Valmanifest 1908, Frisinnade landsföreningen - Det frisinnade valprogrammet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-009

Valmanifest 1908, Lantmannapartiet - Landtmannapartiet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-010

Valmanifest 1908, Allmänna valmansförbundet - Allmänna Valmansförbundets uttalande och valprogram 1908

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-011

Valmanifest 1908, Nationella framstegspartiet - Nationella Framstegspartiets program

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-012

Valmanifest 1908, Socialdemokraterna - Valmanifest till Sverges arbetande folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-013

Valmanifest 1911 - Frisinnade landsföreningens valupprop

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-014

Valmanifest 1911 - De moderata partiernas valprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-015

Valmanifest 1911, Socialdemokraterna - Valmanifest! Till Sverges arbetande folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-016

Valmanifest 1914A, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valupprop våren 1914

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-017

Valmanifest 1914B, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valupprop till septembervalen 1914

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-018

Valmanifest 1914A - Till Sveriges folk

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-019

Valmanifest 1914A - Till Sveriges frisinnade medborgare

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-020

Valmanifest 1914B - Till Sveriges folk

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-021

Valmanifest 1914A, Socialdemokraterna - Manifest till Sveriges folk

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-022

Valmanifest 1914B, Socialdemokraterna - Till Sveriges valmän!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-023

Valmanifest 1917 - Bondeförbundets valprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-024

Valmanifest 1917 - Frisinnade landsföreningens valprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-025

Valmanifest 1917 - Till Sveriges jordbruksarbetare, torpare, småbrukare och bönder

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-026

Valmanifest 1917 - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-027

Valmanifest 1917, Socialdemokraterna - Till Sveriges arbetande folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-028

Valmanifest 1917 - Till Sverges valmän!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-029

Valmanifest 1920 - Till Sveriges jordbruksbefolkning

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-030

Valmanifest 1920 - Frisinnade landsföreningens valprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-031

Valmanifest 1920 - Valprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-032

Valmanifest 1920 - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-033

Valmanifest 1920, Socialdemokraterna - Socialdemokraternas valupprop. Till Sveriges arbetande folk

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-034

Valmanifest 1920 - Till Sverges proletariat

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-035

Valmanifest 1920 - Bondeförbundets valprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-036

FP1921V - Frisinnade landsföreningens valprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-037

M1921V - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-038

Valmanifest 1921, Socialdemokraterna - Socialdemokraternas valupprop

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-039

SVP1921V - Till Sverges arbetande folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-040

Valmanifest 1921, Sveriges kommunistiska parti - Till Sverges arbetareklass i stad och på land!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-041

C1924V - Till landsbygdens folk

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-042

FP1924V - Frisinnade folkpartiets valprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-043

K_H1924V - Till Sveriges arbetare- och bondeklass

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-044

LP1924V - Valprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-045

M1924V - Uttalanden av Högerpartiet inför valet 1924

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-046

Valmanifest 1924, Socialdemokraterna - Socialdemokratiska partiets valupprop. Till Sveriges arbetande folk

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-047

Valmanifest 1924, Sveriges kommunistiska parti - Till Sverges arbetar- och bondeklass

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-048

Valmanifest 1928, Bondeförbundet - Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-049

FP1928V - Det frisinnade folkpartiet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-050

LP1928V - Valprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-051

M1928V - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-052

Valmanifest 1928, Socialdemokraterna - Valmanifest till Sverges arbetande folk i stad och på land!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-053

Valmanifest 1928, Sveriges kommunistiska parti - Till arbetets män och kvinnor i stad och på land!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-054

Valmanifest 1932, Bondeförbundet - Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-055

FP1932V - Till Sverges folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-056

K_K1932V - Appell

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-057

Valmanifest 1932, Det liberala partiet - Valprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-058

M1932V - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-059

Valmanifest 1932, Socialdemokraterna - Andrakammarvalen

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-060

Valmanifest 1932, Sveriges kommunistiska parti - För arbete, bröd och frihet!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-061

Valmanifest 1936, Bondeförbundet - Till Sveriges folk, män och kvinnor, unga och gamla!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-062

Valmanifest 1936, Folkpartiet - Svenska Medborgare!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-063

M1936V - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-064

Valmanifest 1936, Socialdemokraterna - Andrakammarvalen

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-065

Valmanifest 1936, Sveriges kommunistiska parti - Mot reaktion och herremakt - för folkvälde - för ett fritt och lyckligt Sverge!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-066

Valmanifest 1940, Bondeförbundet - Till Sveriges folk, män och kvinnor, unga och gamla!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-067

Valmanifest 1940, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1940

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-068

M1940V - Maning till svenska män och kvinnor

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-069

Valmanifest 1940, Socialdemokraterna - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-070

Valmanifest 1940, Sveriges kommunistiska parti - Kommunistiska partiets valmanifest

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-071

Valmanifest 1944, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-072

Valmanifest 1944, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1944

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-073

M1944V - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-074

Valmanifest 1944, Socialdemokraterna - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-075

Valmanifest 1944, Sveriges kommunistiska parti - Rättning vänster i valet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-076

Valmanifest 1948, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Svenska män och kvinnor!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-077

Valmanifest 1948, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1948

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-078

M1948V - Högern säger ifrån

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-079

Valmanifest 1948, Socialdemokraterna - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-080

Valmanifest 1948, Sveriges kommunistiska parti - Till Sverges folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-081

Valmanifest 1952, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-082

Valmanifest 1952, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1952

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-083

Valmanifest 1952, Högerpartiet - Tid för Högern

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-084

Valmanifest 1952, Socialdemokraterna - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-085

Valmanifest 1952, Sveriges kommunistiska parti - Valmanifest

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-086

Valmanifest 1956, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-087

Valmanifest 1956, Folkpartiet - Folkpartiets handlingsprogram inför 1956 års val

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-088

Valmanifest 1956, Högerpartiet- Mer och mer åt fler och fler

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-089

Valmanifest 1956, Socialdemokraterna - Andrakammarvalen

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-090

Valmanifest 1956, Sveriges kommunistiska parti - För en fredsbefrämjande och demokratisk politik

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-091

Valmanifest 1958, Centerpartiet - Valprogram vid nyvalet till riksdagens andra kammare

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-092

Valmanifest 1958, Folkpartiet - Valmanifest

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-093

Valmanifest 1958, Högerpartiet- Utan att sväva på målet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-094

Valmanifest 1958, Socialdemokraterna - Rättvisa åt alla

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-095

Valmanifest 1958, Sveriges kommunistiska parti - Segern inom räckhåll

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-096

Valmanifest 1960, Centerpartiet - Centerpartiets valprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-097

Valmanifest 1960, Folkpartiet - Möjligheternas årtionde

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-098

Valmanifest 1960, Högerpartiet- Högeralternativet - ett alternativ att tänka på

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-099

Valmanifest 1960, Socialdemokraterna - Avgörandet inför 60-talet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-100

Valmanifest 1964, Sveriges kommunistiska parti - Valmanifest

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-101

Valmanifest 1964, Centerpartiet - Centerns valprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-102

Valmanifest 1964, Folkpartiet - Maktfullkomligheten måste bekämpas

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-103

Valmanifest 1964, Högerpartiet- Konsten att fånga en miljon

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-104

Valmanifest 1964, Socialdemokraterna - Vi vill gå vidare...

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-105

Valmanifest 1964, Sveriges kommunistiska parti - Med folket - mot storfinansen

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-106

Valmanifest 1968, Centerpartiet - Valprogrammet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-107

Valmanifest 1968, Folkpartiet - Din röst på folkpartiet ger resultat

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-108

Valmanifest 1968, Högerpartiet- För en handlingskraftig 3-partiregering. Högerpartiet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-109

Valmanifest 1968, Socialdemokraterna - Erfarenhet och förnyelse

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-110

Valmanifest 1968, Vänsterpartiet kommunisterna - Huvudlinjer för vänsterpolitik

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-111

Valmanifest 1970, Centerpartiet - Målet är jämlikhet och decentralisering

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-112

Valmanifest 1970, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1970

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-113

Valmanifest 1970, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1970. Samverkan, rättvisa, ansvar

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-114

Valmanifest 1970, Socialdemokraterna - Valmanifest

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-115

Valmanifest 1970, Vänsterpartiet kommunisterna - Valappell

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-116

Valmanifest 1973, Centerpartiet - Framtidspolitik i 40 punkter

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-117

Valmanifest 1973, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1973

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-118

Valmanifest 1985, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1973. Samverkan, rättvisa, ansvar

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-119

Valmanifest 1973, Socialdemokraterna - Uttalande inför valet 1973

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-120

Valmanifest 1973, Vänsterpartiet kommunisterna - Vpk:s valmanifest

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-121

Valmanifest 1976, Centerpartiet - Centerns valprogram 1976

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-122

Valmanifest 1976, Folkpartiet - Sociala reformer utan socialism

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-123

Valmanifest 1976, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1976

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-124

Valmanifest 1976, Socialdemokraterna - Uttalande

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-125

Valmanifest 1976, Vänsterpartiet kommunisterna - Vpk:s valmanifest

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-126

Valmanifest 1979, Centerpartiet - 70 punkter inför valet den 16 september 1979

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-127

Valmanifest 1979, Folkpartiet - Ansvar och samförstånd

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-128

Valmanifest 1979, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1979. Framtid i frihet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-129

Valmanifest 1979, Socialdemokraterna - Valmanifest

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-130

Valmanifest 1979, Vänsterpartiet kommunisterna - Program för 80-talet: Radikal arbetarpolitik - vägen till socialism

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-131

Valmanifest 1982, Centerpartiet - Gemenskap där alla behövs

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-132

Valmanifest 1982, Folkpartiet - För frihet och rättvisa

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-133

Valmanifest 1982, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1982. Framtid i frihet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-134

Valmanifest 1982, Socialdemokraterna - Valmanifest. Fred och arbete

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-135

Valmanifest 1982, Vänsterpartiet kommunisterna - Valupprop

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-136

Valmanifest 1985, Centerpartiet - Med centern för framtiden

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-137

Valmanifest 1985, Folkpartiet - Ny kurs för Sverige

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-138

Valmanifest 1985, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1985. Framtid i frihet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-139

Valmanifest 1985, Socialdemokraterna - Valmanifest. En inbjudan till alla väljare

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-140

Valmanifest 1985, Vänsterpartiet kommunisterna - Politik för socialism på svenska

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-141

Valmanifest 1988, Centerpartiet - Centern. Valprogram 1989-1991

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-142

Valmanifest 1988, Folkpartiet - Det behövs både hjärta och hjärna i politiken

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-143

Valmanifest 1988, Kristdemokratiska samhällspartiet - Kristdemokraternas valmanifest 1988

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-144

Valmanifest 1988, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1988. 20 punkter för ett bättre Sverige

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-145

Valmanifest 1988, Miljöpartiet - Valmanifest

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-146

Valmanifest 1988, Socialdemokraterna - Valmanifest

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-147

Valmanifest 1988, Vänsterpartiet kommunisterna - Till Sverige 1988

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-148

Valmanifest 1991, Centerpartiet - I hela folkets intresse

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-149

Valmanifest 1991, Folkpartiet - Det nya Sverige. Ett liberalare Sverige

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-150

Valmanifest 1991, Kristdemokraterna - Gemenskap och människovärde

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-151

Valmanifest 1991, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1991. Det bästa för Sverige

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-152

Valmanifest 1991, Miljöpartiet - Valmanifest 91

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-153

Valmanifest 1991, Ny demokrati - Partiprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-154

Valmanifest 1991, Socialdemokraterna - Till väljarna i höstens val

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-155

Valmanifest 1991, Vänsterpartiet - Arbete, rättvisa, demokrati och grön miljö

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-156

Valmanifest 1994, Centerpartiet - På grön kvist

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-157

Valmanifest 1994, Folkpartiet - Liberalt valprogram 1994

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-158

Valmanifest 1994, Kristdemokraterna - Valmanifest från kristdemokraterna

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-159

Valmanifest 1994, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1994. Det bästa för Sverige

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-160

Valmanifest 1994, Miljöpartiet - Valmanifest augusti 1994

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-161

Valmanifest 1994, Socialdemokraterna - Socialdemokraternas valmanifest

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-162

Valmanifest 1994, Vänsterpartiet - Det är du som avgör

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-163

Valmanifest 1998, Centerpartiet - Nya mitten - tillsammans lyfter vi Sverige

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-164

Valmanifest 1998, Folkpartiet - Mänskligare Sverige

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-165

Valmanifest 1998, Kristdemokraterna - Valmanifest - för ett tryggare och friare Sverige

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-166

Valmanifest 1998, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1998

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-167

Valmanifest 1998, Miljöpartiet - Valmanifest 98

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-168

Valmanifest 1998, Socialdemokraterna - Med omtanke om framtiden

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-169

Valmanifest 1998, Vänsterpartiet - Vänsterpartiets valplattform 1998

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-170

Valmanifest 2002, Centerpartiet - På lika villkor!

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-171

Valmanifest 2002, Folkpartiet - Ett parti som vågar utmana

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-172

Valmanifest 2002, Kristdemokraterna - Tid för förändring. Tid för handling

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-173

Valmanifest 2002, Moderata samlingspartiet - Frihet för Sverige

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-174

Valmanifest 2002, Miljöpartiet - Grönt valmanifest 2002 - för en långsiktig hållbar utveckling

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-175

Valmanifest 2002, Socialdemokraterna - Tillsammans för trygghet och utveckling

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-176

Valmanifest 2002, Vänsterpartiet - Valplattform 2002

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-177

Valmanifest 2006, Alliansen - Fler i arbete - mer att dela på

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-178

Valmanifest 2006, Centern - Kontrakt för fler jobb, förnyad välfärd och god miljö

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-179

Valmanifest 2006, Folkpartiet - En socialliberal modell i globaliseringens tid

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-180

Valmanifest 2006, Kristdemokraterna - GARANTIBEVIS till Dig som väljare inför valet 2006

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-181

Valmanifest 2006, Miljöpartiet - Grönare Sverige! för ökad livskvalitet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-182

Valmanifest 2006, Socialdemokraterna - Alla ska med

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0809-183

Valmanifest 2006, Vänsterpartiet - Arbete Demokrati Rättvisa

Dataformat / datastruktur:

Text