Svenska valmanifest

SND-ID: SND 0809

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

De svenska partiernas valmanifest från perioden 1887-2010.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sedan kompletterats och urvale

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Diarienummer hos finansiär: In2000-7029:1-E
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1887–2010

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val, Politisk ideologi, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
Valmanifest 1902, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valprogram 1902

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 2
Valmanifest 1902, Socialdemokraterna - Val-Manifest. Till Sverges arbetare!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 3
Valmanifest 1905, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valprogram 1905

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 4
Valmanifest 1905, Lantmannapartiet - Landtmannapartiet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 5
Valmanifest 1905, Liberala samlingspartiet - Liberala samlingspartiet och 1905 års riksdagsmannaval

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 6
Valmanifest 1905, Allmänna valmansförbundet - Till Sveriges valmän

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 7
Valmanifest 1905, Socialdemokraterna - Valupprop till Sverges arbetande folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 8
Valmanifest 1908, Frisinnade landsföreningen - Det frisinnade valprogrammet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 9
Valmanifest 1908, Lantmannapartiet - Landtmannapartiet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 10
Valmanifest 1908, Allmänna valmansförbundet - Allmänna Valmansförbundets uttalande och valprogram 1908

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 11
Valmanifest 1908, Nationella framstegspartiet - Nationella Framstegspartiets program

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 12
Valmanifest 1908, Socialdemokraterna - Valmanifest till Sverges arbetande folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 13
Valmanifest 1911 - Frisinnade landsföreningens valupprop

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 14
Valmanifest 1911 - De moderata partiernas valprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 15
Valmanifest 1911, Socialdemokraterna - Valmanifest! Till Sverges arbetande folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 16
Valmanifest 1914A, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valupprop våren 1914

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 17
Valmanifest 1914B, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valupprop till septembervalen 1914

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 18
Valmanifest 1914A - Till Sveriges folk

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 19
Valmanifest 1914A - Till Sveriges frisinnade medborgare

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 20
Valmanifest 1914B - Till Sveriges folk

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 21
Valmanifest 1914A, Socialdemokraterna - Manifest till Sveriges folk

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 22
Valmanifest 1914B, Socialdemokraterna - Till Sveriges valmän!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 23
Valmanifest 1917 - Bondeförbundets valprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 24
Valmanifest 1917 - Frisinnade landsföreningens valprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 25
Valmanifest 1917 - Till Sveriges jordbruksarbetare, torpare, småbrukare och bönder

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 26
Valmanifest 1917 - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 27
Valmanifest 1917, Socialdemokraterna - Till Sveriges arbetande folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 28
Valmanifest 1917 - Till Sverges valmän!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 29
Valmanifest 1920 - Till Sveriges jordbruksbefolkning

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 30
Valmanifest 1920 - Frisinnade landsföreningens valprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 31
Valmanifest 1920 - Valprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 32
Valmanifest 1920 - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 33
Valmanifest 1920, Socialdemokraterna - Socialdemokraternas valupprop. Till Sveriges arbetande folk

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 34
Valmanifest 1920 - Till Sverges proletariat

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 35
Valmanifest 1920 - Bondeförbundets valprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 36
FP1921V - Frisinnade landsföreningens valprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 37
M1921V - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 38
Valmanifest 1921, Socialdemokraterna - Socialdemokraternas valupprop

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 39
SVP1921V - Till Sverges arbetande folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 40
Valmanifest 1921, Sveriges kommunistiska parti - Till Sverges arbetareklass i stad och på land!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 41
C1924V - Till landsbygdens folk

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 42
FP1924V - Frisinnade folkpartiets valprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 43
K_H1924V - Till Sveriges arbetare- och bondeklass

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 44
LP1924V - Valprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 45
M1924V - Uttalanden av Högerpartiet inför valet 1924

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 46
Valmanifest 1924, Socialdemokraterna - Socialdemokratiska partiets valupprop. Till Sveriges arbetande folk

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 47
Valmanifest 1924, Sveriges kommunistiska parti - Till Sverges arbetar- och bondeklass

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 48
Valmanifest 1928, Bondeförbundet - Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 49
FP1928V - Det frisinnade folkpartiet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 50
LP1928V - Valprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 51
M1928V - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 52
Valmanifest 1928, Socialdemokraterna - Valmanifest till Sverges arbetande folk i stad och på land!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 53
Valmanifest 1928, Sveriges kommunistiska parti - Till arbetets män och kvinnor i stad och på land!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 54
Valmanifest 1932, Bondeförbundet - Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 55
FP1932V - Till Sverges folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 56
K_K1932V - Appell

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 57
Valmanifest 1932, Det liberala partiet - Valprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 58
M1932V - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 59
Valmanifest 1932, Socialdemokraterna - Andrakammarvalen

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 60
Valmanifest 1932, Sveriges kommunistiska parti - För arbete, bröd och frihet!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 61
Valmanifest 1936, Bondeförbundet - Till Sveriges folk, män och kvinnor, unga och gamla!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 62
Valmanifest 1936, Folkpartiet - Svenska Medborgare!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 63
M1936V - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 64
Valmanifest 1936, Socialdemokraterna - Andrakammarvalen

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 65
Valmanifest 1936, Sveriges kommunistiska parti - Mot reaktion och herremakt - för folkvälde - för ett fritt och lyckligt Sverge!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 66
Valmanifest 1940, Bondeförbundet - Till Sveriges folk, män och kvinnor, unga och gamla!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 67
Valmanifest 1940, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1940

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 68
M1940V - Maning till svenska män och kvinnor

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 69
Valmanifest 1940, Socialdemokraterna - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 70
Valmanifest 1940, Sveriges kommunistiska parti - Kommunistiska partiets valmanifest

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 71
Valmanifest 1944, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 72
Valmanifest 1944, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1944

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 73
M1944V - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 74
Valmanifest 1944, Socialdemokraterna - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 75
Valmanifest 1944, Sveriges kommunistiska parti - Rättning vänster i valet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 76
Valmanifest 1948, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Svenska män och kvinnor!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 77
Valmanifest 1948, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1948

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 78
M1948V - Högern säger ifrån

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 79
Valmanifest 1948, Socialdemokraterna - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 80
Valmanifest 1948, Sveriges kommunistiska parti - Till Sverges folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 81
Valmanifest 1952, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 82
Valmanifest 1952, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1952

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 83
Valmanifest 1952, Högerpartiet - Tid för Högern

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 84
Valmanifest 1952, Socialdemokraterna - Till Sveriges folk!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 85
Valmanifest 1952, Sveriges kommunistiska parti - Valmanifest

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 86
Valmanifest 1956, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 87
Valmanifest 1956, Folkpartiet - Folkpartiets handlingsprogram inför 1956 års val

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 88
Valmanifest 1956, Högerpartiet- Mer och mer åt fler och fler

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 89
Valmanifest 1956, Socialdemokraterna - Andrakammarvalen

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 90
Valmanifest 1956, Sveriges kommunistiska parti - För en fredsbefrämjande och demokratisk politik

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 91
Valmanifest 1958, Centerpartiet - Valprogram vid nyvalet till riksdagens andra kammare

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 92
Valmanifest 1958, Folkpartiet - Valmanifest

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 93
Valmanifest 1958, Högerpartiet- Utan att sväva på målet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 94
Valmanifest 1958, Socialdemokraterna - Rättvisa åt alla

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 95
Valmanifest 1958, Sveriges kommunistiska parti - Segern inom räckhåll

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 96
Valmanifest 1960, Centerpartiet - Centerpartiets valprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 97
Valmanifest 1960, Folkpartiet - Möjligheternas årtionde

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 98
Valmanifest 1960, Högerpartiet- Högeralternativet - ett alternativ att tänka på

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 99
Valmanifest 1960, Socialdemokraterna - Avgörandet inför 60-talet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 100
Valmanifest 1964, Sveriges kommunistiska parti - Valmanifest

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 101
Valmanifest 1964, Centerpartiet - Centerns valprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 102
Valmanifest 1964, Folkpartiet - Maktfullkomligheten måste bekämpas

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 103
Valmanifest 1964, Högerpartiet- Konsten att fånga en miljon

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 104
Valmanifest 1964, Socialdemokraterna - Vi vill gå vidare...

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 105
Valmanifest 1964, Sveriges kommunistiska parti - Med folket - mot storfinansen

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 106
Valmanifest 1968, Centerpartiet - Valprogrammet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 107
Valmanifest 1968, Folkpartiet - Din röst på folkpartiet ger resultat

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 108
Valmanifest 1968, Högerpartiet- För en handlingskraftig 3-partiregering. Högerpartiet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 109
Valmanifest 1968, Socialdemokraterna - Erfarenhet och förnyelse

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 110
Valmanifest 1968, Vänsterpartiet kommunisterna - Huvudlinjer för vänsterpolitik

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 111
Valmanifest 1970, Centerpartiet - Målet är jämlikhet och decentralisering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 112
Valmanifest 1970, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1970

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 113
Valmanifest 1970, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1970. Samverkan, rättvisa, ansvar

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 114
Valmanifest 1970, Socialdemokraterna - Valmanifest

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 115
Valmanifest 1970, Vänsterpartiet kommunisterna - Valappell

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 116
Valmanifest 1973, Centerpartiet - Framtidspolitik i 40 punkter

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 117
Valmanifest 1973, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1973

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 118
Valmanifest 1985, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1973. Samverkan, rättvisa, ansvar

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 119
Valmanifest 1973, Socialdemokraterna - Uttalande inför valet 1973

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 120
Valmanifest 1973, Vänsterpartiet kommunisterna - Vpk:s valmanifest

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 121
Valmanifest 1976, Centerpartiet - Centerns valprogram 1976

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 122
Valmanifest 1976, Folkpartiet - Sociala reformer utan socialism

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 123
Valmanifest 1976, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1976

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 124
Valmanifest 1976, Socialdemokraterna - Uttalande

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 125
Valmanifest 1976, Vänsterpartiet kommunisterna - Vpk:s valmanifest

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 126
Valmanifest 1979, Centerpartiet - 70 punkter inför valet den 16 september 1979

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 127
Valmanifest 1979, Folkpartiet - Ansvar och samförstånd

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 128
Valmanifest 1979, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1979. Framtid i frihet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 129
Valmanifest 1979, Socialdemokraterna - Valmanifest

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 130
Valmanifest 1979, Vänsterpartiet kommunisterna - Program för 80-talet: Radikal arbetarpolitik - vägen till socialism

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 131
Valmanifest 1982, Centerpartiet - Gemenskap där alla behövs

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 132
Valmanifest 1982, Folkpartiet - För frihet och rättvisa

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 133
Valmanifest 1982, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1982. Framtid i frihet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 134
Valmanifest 1982, Socialdemokraterna - Valmanifest. Fred och arbete

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 135
Valmanifest 1982, Vänsterpartiet kommunisterna - Valupprop

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 136
Valmanifest 1985, Centerpartiet - Med centern för framtiden

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 137
Valmanifest 1985, Folkpartiet - Ny kurs för Sverige

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 138
Valmanifest 1985, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1985. Framtid i frihet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 139
Valmanifest 1985, Socialdemokraterna - Valmanifest. En inbjudan till alla väljare

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 140
Valmanifest 1985, Vänsterpartiet kommunisterna - Politik för socialism på svenska

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 141
Valmanifest 1988, Centerpartiet - Centern. Valprogram 1989-1991

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 142
Valmanifest 1988, Folkpartiet - Det behövs både hjärta och hjärna i politiken

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 143
Valmanifest 1988, Kristdemokratiska samhällspartiet - Kristdemokraternas valmanifest 1988

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 144
Valmanifest 1988, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1988. 20 punkter för ett bättre Sverige

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 145
Valmanifest 1988, Miljöpartiet - Valmanifest

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 146
Valmanifest 1988, Socialdemokraterna - Valmanifest

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 147
Valmanifest 1988, Vänsterpartiet kommunisterna - Till Sverige 1988

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 148
Valmanifest 1991, Centerpartiet - I hela folkets intresse

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 149
Valmanifest 1991, Folkpartiet - Det nya Sverige. Ett liberalare Sverige

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 150
Valmanifest 1991, Kristdemokraterna - Gemenskap och människovärde

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 151
Valmanifest 1991, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1991. Det bästa för Sverige

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 152
Valmanifest 1991, Miljöpartiet - Valmanifest 91

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 153
Valmanifest 1991, Ny demokrati - Partiprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 154
Valmanifest 1991, Socialdemokraterna - Till väljarna i höstens val

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 155
Valmanifest 1991, Vänsterpartiet - Arbete, rättvisa, demokrati och grön miljö

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 156
Valmanifest 1994, Centerpartiet - På grön kvist

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 157
Valmanifest 1994, Folkpartiet - Liberalt valprogram 1994

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 158
Valmanifest 1994, Kristdemokraterna - Valmanifest från kristdemokraterna

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 159
Valmanifest 1994, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1994. Det bästa för Sverige

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 160
Valmanifest 1994, Miljöpartiet - Valmanifest augusti 1994

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 161
Valmanifest 1994, Socialdemokraterna - Socialdemokraternas valmanifest

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 162
Valmanifest 1994, Vänsterpartiet - Det är du som avgör

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 163
Valmanifest 1998, Centerpartiet - Nya mitten - tillsammans lyfter vi Sverige

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 164
Valmanifest 1998, Folkpartiet - Mänskligare Sverige

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 165
Valmanifest 1998, Kristdemokraterna - Valmanifest - för ett tryggare och friare Sverige

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 166
Valmanifest 1998, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1998

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 167
Valmanifest 1998, Miljöpartiet - Valmanifest 98

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 168
Valmanifest 1998, Socialdemokraterna - Med omtanke om framtiden

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 169
Valmanifest 1998, Vänsterpartiet - Vänsterpartiets valplattform 1998

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 170
Valmanifest 2002, Centerpartiet - På lika villkor!

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 171
Valmanifest 2002, Folkpartiet - Ett parti som vågar utmana

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 172
Valmanifest 2002, Kristdemokraterna - Tid för förändring. Tid för handling

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 173
Valmanifest 2002, Moderata samlingspartiet - Frihet för Sverige

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 174
Valmanifest 2002, Miljöpartiet - Grönt valmanifest 2002 - för en långsiktig hållbar utveckling

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 175
Valmanifest 2002, Socialdemokraterna - Tillsammans för trygghet och utveckling

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 176
Valmanifest 2002, Vänsterpartiet - Valplattform 2002

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 177
Valmanifest 2006, Alliansen - Fler i arbete - mer att dela på

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 178
Valmanifest 2006, Centern - Kontrakt för fler jobb, förnyad välfärd och god miljö

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 179
Valmanifest 2006, Folkpartiet - En socialliberal modell i globaliseringens tid

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 180
Valmanifest 2006, Kristdemokraterna - GARANTIBEVIS till Dig som väljare inför valet 2006

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 181
Valmanifest 2006, Miljöpartiet - Grönare Sverige! för ökad livskvalitet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 182
Valmanifest 2006, Socialdemokraterna - Alla ska med

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 183
Valmanifest 2006, Vänsterpartiet - Arbete Demokrati Rättvisa

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17