Svenska valmanifest

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

De svenska partiernas valmanifest från perioden 1887-2010.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sedan kompletterats och urvale

... Visa mer..

Ämnesområde

Val, Politisk ideologi, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Identifierare

SND-ID: SND 0809

Beskrivning

De svenska partiernas valmanifest från perioden 1887-2010.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sedan kompletterats och urvale

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1887 — 2010

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Diarienummer hos finansiär: In2000-7029:1-E

Ämnesområde

Val, Politisk ideologi, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ladda ner metadata

Dataset 1

Valmanifest 1902, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valprogram 1902

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 2

Valmanifest 1902, Socialdemokraterna - Val-Manifest. Till Sverges arbetare!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 3

Valmanifest 1905, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valprogram 1905

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 4

Valmanifest 1905, Lantmannapartiet - Landtmannapartiet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 5

Valmanifest 1905, Liberala samlingspartiet - Liberala samlingspartiet och 1905 års riksdagsmannaval

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 6

Valmanifest 1905, Allmänna valmansförbundet - Till Sveriges valmän

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 7

Valmanifest 1905, Socialdemokraterna - Valupprop till Sverges arbetande folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 8

Valmanifest 1908, Frisinnade landsföreningen - Det frisinnade valprogrammet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 9

Valmanifest 1908, Lantmannapartiet - Landtmannapartiet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 10

Valmanifest 1908, Allmänna valmansförbundet - Allmänna Valmansförbundets uttalande och valprogram 1908

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 11

Valmanifest 1908, Nationella framstegspartiet - Nationella Framstegspartiets program

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 12

Valmanifest 1908, Socialdemokraterna - Valmanifest till Sverges arbetande folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 13

Valmanifest 1911 - Frisinnade landsföreningens valupprop

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 14

Valmanifest 1911 - De moderata partiernas valprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 15

Valmanifest 1911, Socialdemokraterna - Valmanifest! Till Sverges arbetande folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 16

Valmanifest 1914A, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valupprop våren 1914

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 17

Valmanifest 1914B, Frisinnade landsföreningen - Frisinnade landsföreningens valupprop till septembervalen 1914

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 18

Valmanifest 1914A - Till Sveriges folk

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 19

Valmanifest 1914A - Till Sveriges frisinnade medborgare

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 20

Valmanifest 1914B - Till Sveriges folk

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 21

Valmanifest 1914A, Socialdemokraterna - Manifest till Sveriges folk

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 22

Valmanifest 1914B, Socialdemokraterna - Till Sveriges valmän!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 23

Valmanifest 1917 - Bondeförbundets valprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 24

Valmanifest 1917 - Frisinnade landsföreningens valprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 25

Valmanifest 1917 - Till Sveriges jordbruksarbetare, torpare, småbrukare och bönder

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 26

Valmanifest 1917 - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 27

Valmanifest 1917, Socialdemokraterna - Till Sveriges arbetande folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 28

Valmanifest 1917 - Till Sverges valmän!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 29

Valmanifest 1920 - Till Sveriges jordbruksbefolkning

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 30

Valmanifest 1920 - Frisinnade landsföreningens valprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 31

Valmanifest 1920 - Valprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 32

Valmanifest 1920 - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 33

Valmanifest 1920, Socialdemokraterna - Socialdemokraternas valupprop. Till Sveriges arbetande folk

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 34

Valmanifest 1920 - Till Sverges proletariat

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 35

Valmanifest 1920 - Bondeförbundets valprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 36

FP1921V - Frisinnade landsföreningens valprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 37

M1921V - Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 38

Valmanifest 1921, Socialdemokraterna - Socialdemokraternas valupprop

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 39

SVP1921V - Till Sverges arbetande folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 40

Valmanifest 1921, Sveriges kommunistiska parti - Till Sverges arbetareklass i stad och på land!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 41

C1924V - Till landsbygdens folk

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 42

FP1924V - Frisinnade folkpartiets valprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 43

K_H1924V - Till Sveriges arbetare- och bondeklass

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 44

LP1924V - Valprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 45

M1924V - Uttalanden av Högerpartiet inför valet 1924

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 46

Valmanifest 1924, Socialdemokraterna - Socialdemokratiska partiets valupprop. Till Sveriges arbetande folk

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 47

Valmanifest 1924, Sveriges kommunistiska parti - Till Sverges arbetar- och bondeklass

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 48

Valmanifest 1928, Bondeförbundet - Bondeförbundet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 49

FP1928V - Det frisinnade folkpartiet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 50

LP1928V - Valprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 51

M1928V - Till Sveriges folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 52

Valmanifest 1928, Socialdemokraterna - Valmanifest till Sverges arbetande folk i stad och på land!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 53

Valmanifest 1928, Sveriges kommunistiska parti - Till arbetets män och kvinnor i stad och på land!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 54

Valmanifest 1932, Bondeförbundet - Bondeförbundet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 55

FP1932V - Till Sverges folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 56

K_K1932V - Appell

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 57

Valmanifest 1932, Det liberala partiet - Valprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 58

M1932V - Till Sveriges folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 59

Valmanifest 1932, Socialdemokraterna - Andrakammarvalen

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 60

Valmanifest 1932, Sveriges kommunistiska parti - För arbete, bröd och frihet!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 61

Valmanifest 1936, Bondeförbundet - Till Sveriges folk, män och kvinnor, unga och gamla!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 62

Valmanifest 1936, Folkpartiet - Svenska Medborgare!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 63

M1936V - Till Sveriges folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 64

Valmanifest 1936, Socialdemokraterna - Andrakammarvalen

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 65

Valmanifest 1936, Sveriges kommunistiska parti - Mot reaktion och herremakt - för folkvälde - för ett fritt och lyckligt Sverge!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 66

Valmanifest 1940, Bondeförbundet - Till Sveriges folk, män och kvinnor, unga och gamla!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 67

Valmanifest 1940, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1940

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 68

M1940V - Maning till svenska män och kvinnor

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 69

Valmanifest 1940, Socialdemokraterna - Till Sveriges folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 70

Valmanifest 1940, Sveriges kommunistiska parti - Kommunistiska partiets valmanifest

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 71

Valmanifest 1944, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 72

Valmanifest 1944, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1944

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 73

M1944V - Till Sveriges folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 74

Valmanifest 1944, Socialdemokraterna - Till Sveriges folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 75

Valmanifest 1944, Sveriges kommunistiska parti - Rättning vänster i valet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 76

Valmanifest 1948, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Svenska män och kvinnor!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 77

Valmanifest 1948, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1948

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 78

M1948V - Högern säger ifrån

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 79

Valmanifest 1948, Socialdemokraterna - Till Sveriges folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 80

Valmanifest 1948, Sveriges kommunistiska parti - Till Sverges folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 81

Valmanifest 1952, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 82

Valmanifest 1952, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1952

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 83

Valmanifest 1952, Högerpartiet - Tid för Högern

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 84

Valmanifest 1952, Socialdemokraterna - Till Sveriges folk!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 85

Valmanifest 1952, Sveriges kommunistiska parti - Valmanifest

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 86

Valmanifest 1956, Landsbygdspartiet Bondeförbundet - Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 87

Valmanifest 1956, Folkpartiet - Folkpartiets handlingsprogram inför 1956 års val

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 88

Valmanifest 1956, Högerpartiet- Mer och mer åt fler och fler

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 89

Valmanifest 1956, Socialdemokraterna - Andrakammarvalen

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 90

Valmanifest 1956, Sveriges kommunistiska parti - För en fredsbefrämjande och demokratisk politik

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 91

Valmanifest 1958, Centerpartiet - Valprogram vid nyvalet till riksdagens andra kammare

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 92

Valmanifest 1958, Folkpartiet - Valmanifest

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 93

Valmanifest 1958, Högerpartiet- Utan att sväva på målet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 94

Valmanifest 1958, Socialdemokraterna - Rättvisa åt alla

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 95

Valmanifest 1958, Sveriges kommunistiska parti - Segern inom räckhåll

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 96

Valmanifest 1960, Centerpartiet - Centerpartiets valprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 97

Valmanifest 1960, Folkpartiet - Möjligheternas årtionde

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 98

Valmanifest 1960, Högerpartiet- Högeralternativet - ett alternativ att tänka på

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 99

Valmanifest 1960, Socialdemokraterna - Avgörandet inför 60-talet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 100

Valmanifest 1964, Sveriges kommunistiska parti - Valmanifest

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 101

Valmanifest 1964, Centerpartiet - Centerns valprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 102

Valmanifest 1964, Folkpartiet - Maktfullkomligheten måste bekämpas

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 103

Valmanifest 1964, Högerpartiet- Konsten att fånga en miljon

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 104

Valmanifest 1964, Socialdemokraterna - Vi vill gå vidare...

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 105

Valmanifest 1964, Sveriges kommunistiska parti - Med folket - mot storfinansen

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 106

Valmanifest 1968, Centerpartiet - Valprogrammet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 107

Valmanifest 1968, Folkpartiet - Din röst på folkpartiet ger resultat

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 108

Valmanifest 1968, Högerpartiet- För en handlingskraftig 3-partiregering. Högerpartiet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 109

Valmanifest 1968, Socialdemokraterna - Erfarenhet och förnyelse

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 110

Valmanifest 1968, Vänsterpartiet kommunisterna - Huvudlinjer för vänsterpolitik

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 111

Valmanifest 1970, Centerpartiet - Målet är jämlikhet och decentralisering

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 112

Valmanifest 1970, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1970

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 113

Valmanifest 1970, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1970. Samverkan, rättvisa, ansvar

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 114

Valmanifest 1970, Socialdemokraterna - Valmanifest

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 115

Valmanifest 1970, Vänsterpartiet kommunisterna - Valappell

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 116

Valmanifest 1973, Centerpartiet - Framtidspolitik i 40 punkter

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 117

Valmanifest 1973, Folkpartiet - Folkpartiets valmanifest 1973

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 118

Valmanifest 1985, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1973. Samverkan, rättvisa, ansvar

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 119

Valmanifest 1973, Socialdemokraterna - Uttalande inför valet 1973

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 120

Valmanifest 1973, Vänsterpartiet kommunisterna - Vpk:s valmanifest

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 121

Valmanifest 1976, Centerpartiet - Centerns valprogram 1976

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 122

Valmanifest 1976, Folkpartiet - Sociala reformer utan socialism

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 123

Valmanifest 1976, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1976

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 124

Valmanifest 1976, Socialdemokraterna - Uttalande

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 125

Valmanifest 1976, Vänsterpartiet kommunisterna - Vpk:s valmanifest

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 126

Valmanifest 1979, Centerpartiet - 70 punkter inför valet den 16 september 1979

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 127

Valmanifest 1979, Folkpartiet - Ansvar och samförstånd

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 128

Valmanifest 1979, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1979. Framtid i frihet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 129

Valmanifest 1979, Socialdemokraterna - Valmanifest

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 130

Valmanifest 1979, Vänsterpartiet kommunisterna - Program för 80-talet: Radikal arbetarpolitik - vägen till socialism

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 131

Valmanifest 1982, Centerpartiet - Gemenskap där alla behövs

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 132

Valmanifest 1982, Folkpartiet - För frihet och rättvisa

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 133

Valmanifest 1982, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1982. Framtid i frihet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 134

Valmanifest 1982, Socialdemokraterna - Valmanifest. Fred och arbete

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 135

Valmanifest 1982, Vänsterpartiet kommunisterna - Valupprop

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 136

Valmanifest 1985, Centerpartiet - Med centern för framtiden

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 137

Valmanifest 1985, Folkpartiet - Ny kurs för Sverige

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 138

Valmanifest 1985, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1985. Framtid i frihet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 139

Valmanifest 1985, Socialdemokraterna - Valmanifest. En inbjudan till alla väljare

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 140

Valmanifest 1985, Vänsterpartiet kommunisterna - Politik för socialism på svenska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 141

Valmanifest 1988, Centerpartiet - Centern. Valprogram 1989-1991

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 142

Valmanifest 1988, Folkpartiet - Det behövs både hjärta och hjärna i politiken

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 143

Valmanifest 1988, Kristdemokratiska samhällspartiet - Kristdemokraternas valmanifest 1988

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 144

Valmanifest 1988, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1988. 20 punkter för ett bättre Sverige

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 145

Valmanifest 1988, Miljöpartiet - Valmanifest

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 146

Valmanifest 1988, Socialdemokraterna - Valmanifest

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 147

Valmanifest 1988, Vänsterpartiet kommunisterna - Till Sverige 1988

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 148

Valmanifest 1991, Centerpartiet - I hela folkets intresse

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 149

Valmanifest 1991, Folkpartiet - Det nya Sverige. Ett liberalare Sverige

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 150

Valmanifest 1991, Kristdemokraterna - Gemenskap och människovärde

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 151

Valmanifest 1991, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1991. Det bästa för Sverige

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 152

Valmanifest 1991, Miljöpartiet - Valmanifest 91

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 153

Valmanifest 1991, Ny demokrati - Partiprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 154

Valmanifest 1991, Socialdemokraterna - Till väljarna i höstens val

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 155

Valmanifest 1991, Vänsterpartiet - Arbete, rättvisa, demokrati och grön miljö

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 156

Valmanifest 1994, Centerpartiet - På grön kvist

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 157

Valmanifest 1994, Folkpartiet - Liberalt valprogram 1994

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 158

Valmanifest 1994, Kristdemokraterna - Valmanifest från kristdemokraterna

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 159

Valmanifest 1994, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1994. Det bästa för Sverige

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 160

Valmanifest 1994, Miljöpartiet - Valmanifest augusti 1994

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 161

Valmanifest 1994, Socialdemokraterna - Socialdemokraternas valmanifest

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 162

Valmanifest 1994, Vänsterpartiet - Det är du som avgör

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 163

Valmanifest 1998, Centerpartiet - Nya mitten - tillsammans lyfter vi Sverige

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 164

Valmanifest 1998, Folkpartiet - Mänskligare Sverige

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 165

Valmanifest 1998, Kristdemokraterna - Valmanifest - för ett tryggare och friare Sverige

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 166

Valmanifest 1998, Moderata samlingspartiet - Valmanifest 1998

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 167

Valmanifest 1998, Miljöpartiet - Valmanifest 98

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 168

Valmanifest 1998, Socialdemokraterna - Med omtanke om framtiden

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 169

Valmanifest 1998, Vänsterpartiet - Vänsterpartiets valplattform 1998

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 170

Valmanifest 2002, Centerpartiet - På lika villkor!

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 171

Valmanifest 2002, Folkpartiet - Ett parti som vågar utmana

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 172

Valmanifest 2002, Kristdemokraterna - Tid för förändring. Tid för handling

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 173

Valmanifest 2002, Moderata samlingspartiet - Frihet för Sverige

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 174

Valmanifest 2002, Miljöpartiet - Grönt valmanifest 2002 - för en långsiktig hållbar utveckling

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 175

Valmanifest 2002, Socialdemokraterna - Tillsammans för trygghet och utveckling

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 176

Valmanifest 2002, Vänsterpartiet - Valplattform 2002

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 177

Valmanifest 2006, Alliansen - Fler i arbete - mer att dela på

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 178

Valmanifest 2006, Centern - Kontrakt för fler jobb, förnyad välfärd och god miljö

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 179

Valmanifest 2006, Folkpartiet - En socialliberal modell i globaliseringens tid

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 180

Valmanifest 2006, Kristdemokraterna - GARANTIBEVIS till Dig som väljare inför valet 2006

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 181

Valmanifest 2006, Miljöpartiet - Grönare Sverige! för ökad livskvalitet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 182

Valmanifest 2006, Socialdemokraterna - Alla ska med

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 183

Valmanifest 2006, Vänsterpartiet - Arbete Demokrati Rättvisa

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17