Svenska partiprogram

Beskrivning:

De svenska partiernas partiprogram från perioden 1887-2010.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sedan kompletterats och urval

... Visa mer..

Identifierare:

SND-ID: SND 0810

Beskrivning:

De svenska partiernas partiprogram från perioden 1887-2010.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sedan kompletterats och urval

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1887 — 2010

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Dataset SND 0810-001

S1887P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-002

M1904P - 1904 års partiprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-003

S1905P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-004

S1911P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-005

C1912P - Bondeförbundets program

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-006

C1919P - Grundprogram och stadgar för Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-007

M1919P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-008

S1920P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-009

V1921P - Kommunistiska partiets program

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-010

C1933P - Bondeförbundets grundprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-011

M1934P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-012

C1944P - Handlingsprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-013

FP1944P - Folkpartiets program

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-014

S1944P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-015

C1946P - Grundprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-016

M1946P - Högern vill...

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-017

C1951P - Handlingsprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet 1951

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-018

V1953P - Sveriges väg till socialismen

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-019

M1956P - Högerpartiets principprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-020

C1959P - Centerpartiets program

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-021

S1960P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-022

V1961P - Programförklaring

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-023

FP1962P - Folkpartiets program

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-024

V1967P - Socialistiskt alternativ

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-025

M1969P - Principprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-026

C1970P - Jämlikhet och trygghet i ett decentraliserat samhälle

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-027

FP1972P - Socialliberal kurs

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-028

S1975P - Program

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-029

C1981P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-030

FP1982P - Liberalismen

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-031

M1984P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-032

V1987P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-033

MP1988P - Miljöpartiets idéprogram 1982; reviderat 1985, 1987, 1988

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-034

C1990P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-035

FP1990P - Liberal förnyelse av Sverige

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-036

S1990P - Socialdemokraternas partiprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-037

KD1993P - För gemenskap och människovärde

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-038

FP1997P - Liberalismen

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-039

FP1999P - Liberalismen

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-040

V2000P - För en solidarisk värld

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-041

C2001P - Där människor får växa

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-042

KD2001P - Principprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-043

MP2001P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur:

Text

Dataset SND 0810-044

S2001P - Partiprogram för Socialdemokraterna den 6 november 2001

Dataformat / datastruktur:

Text