Svenska partiprogram och valmanifest

SND-ID: SND 0810

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk nationell datatjänst

Beskrivning

De svenska partiernas partiprogram och valmanifest från 1897 fram till idag.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: https://snd.gu.se/vivill. Här går också att söka i dokumenten.

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet "Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar" som genomfördes vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD) 2000-2002. Projektet syftade till att sammanställa de partiprogram och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen finns i .pdf och .txt format. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåv

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Svensk nationell datatjänst

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond rorId
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1897 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer
Dataset
Svenska partiprogram och valmanifest

Beskrivning

Datasetet består av:
- zip-filen "Svenska partiprogram och valmanifest" innehåller alla partidokument i .pdf och .txt format.
- Dokumentationsfilerna "Partidokument", i .xlsx och .csv -format, listar alla dokument, deras typer, källor och rubriker
- readme-fil

Partidokumenten finns också tillgängliga och sökbara via https://snd.gu.se/sv/vivill

Version 2

2022-08-30
https://doi.org/10.5878/8az5-zd46

Data tillagda : Fler partiprogram och valmanifest tillagda

... Visa mer..

Citering

Göteborgs universitet, Svensk nationell datatjänst (2022). Svenska partiprogram och valmanifest. Svensk nationell datatjänst. Version 2. https://doi.org/10.5878/8az5-zd46

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk nationell datatjänst

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2022-09-01