Svenska partiprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

De svenska partiernas partiprogram från perioden 1887-2010.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sedan kompletterats och urval

... Visa mer..

Ämnesområde

Val, Politisk ideologi, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Identifierare

SND-ID: SND 0810

Beskrivning

De svenska partiernas partiprogram från perioden 1887-2010.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sedan kompletterats och urval

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1887 — 2010

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Ämnesområde

Val, Politisk ideologi, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ladda ner metadata

Dataset 1

S1887P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 2

M1904P - 1904 års partiprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 3

S1905P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 4

S1911P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 5

C1912P - Bondeförbundets program

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 6

C1919P - Grundprogram och stadgar för Bondeförbundet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 7

M1919P - Partiprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 8

S1920P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 9

V1921P - Kommunistiska partiets program

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 10

C1933P - Bondeförbundets grundprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 11

M1934P - Partiprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 12

C1944P - Handlingsprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 13

FP1944P - Folkpartiets program

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 14

S1944P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 15

C1946P - Grundprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 16

M1946P - Högern vill...

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 17

C1951P - Handlingsprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet 1951

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 18

V1953P - Sveriges väg till socialismen

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 19

M1956P - Högerpartiets principprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 20

C1959P - Centerpartiets program

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 21

S1960P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 22

V1961P - Programförklaring

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 23

FP1962P - Folkpartiets program

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 24

V1967P - Socialistiskt alternativ

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 25

M1969P - Principprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 26

C1970P - Jämlikhet och trygghet i ett decentraliserat samhälle

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 27

FP1972P - Socialliberal kurs

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 28

S1975P - Program

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 29

C1981P - Partiprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 30

FP1982P - Liberalismen

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 31

M1984P - Partiprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 32

V1987P - Partiprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 33

MP1988P - Miljöpartiets idéprogram 1982; reviderat 1985, 1987, 1988

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 34

C1990P - Partiprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 35

FP1990P - Liberal förnyelse av Sverige

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 36

S1990P - Socialdemokraternas partiprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 37

KD1993P - För gemenskap och människovärde

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 38

FP1997P - Liberalismen

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 39

FP1999P - Liberalismen

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 40

V2000P - För en solidarisk värld

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 41

C2001P - Där människor får växa

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 42

KD2001P - Principprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 43

MP2001P - Partiprogram

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Dataset 44

S2001P - Partiprogram för Socialdemokraterna den 6 november 2001

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataformat / datastruktur

Text

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17