Svenska partiprogram

SND-ID: SND 0810

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

De svenska partiernas partiprogram från perioden 1887-2010.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid SSD 2000-2002. Det syftade till att sammanställa de program och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", POP, av Peter Esaiasson och Nicklas Håkansson. Materialet har sedan kompletterats och urval

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1887–2010

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Ämnesområde

Val, Politisk ideologi, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset 1
S1887P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 2
M1904P - 1904 års partiprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 3
S1905P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 4
S1911P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 5
C1912P - Bondeförbundets program

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 6
C1919P - Grundprogram och stadgar för Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 7
M1919P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 8
S1920P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 9
V1921P - Kommunistiska partiets program

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 10
C1933P - Bondeförbundets grundprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 11
M1934P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 12
C1944P - Handlingsprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 13
FP1944P - Folkpartiets program

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 14
S1944P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 15
C1946P - Grundprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 16
M1946P - Högern vill...

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 17
C1951P - Handlingsprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet 1951

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 18
V1953P - Sveriges väg till socialismen

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 19
M1956P - Högerpartiets principprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 20
C1959P - Centerpartiets program

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 21
S1960P - Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 22
V1961P - Programförklaring

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 23
FP1962P - Folkpartiets program

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 24
V1967P - Socialistiskt alternativ

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 25
M1969P - Principprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 26
C1970P - Jämlikhet och trygghet i ett decentraliserat samhälle

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 27
FP1972P - Socialliberal kurs

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 28
S1975P - Program

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 29
C1981P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 30
FP1982P - Liberalismen

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 31
M1984P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 32
V1987P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 33
MP1988P - Miljöpartiets idéprogram 1982; reviderat 1985, 1987, 1988

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 34
C1990P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 35
FP1990P - Liberal förnyelse av Sverige

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 36
S1990P - Socialdemokraternas partiprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 37
KD1993P - För gemenskap och människovärde

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 38
FP1997P - Liberalismen

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 39
FP1999P - Liberalismen

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 40
V2000P - För en solidarisk värld

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 41
C2001P - Där människor får växa

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 42
KD2001P - Principprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 43
MP2001P - Partiprogram

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Dataset 44
S2001P - Partiprogram för Socialdemokraterna den 6 november 2001

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-17