Svenska partiprogram och valmanifest

SND-ID: SND 0810

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

De svenska partiernas partiprogram och valmanifest från perioden 1887-2010.

Dokumenten finns öppet tillgängliga via denna länk: http://snd.gu.se/vivill. Här går också att söka i dokumenten.

Svenska partiprogram och valmanifest bygger på projektet Vi vill....! Hundra år av partipolitiska viljeyttringar som genomfördes vid Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD) 2000-2002. Projektet syftade till att sammanställa de partiprogram och manifest som de politiska partierna producerat under 1900-talet. I dessa texter kan man spåra partiernas utveckling, både vad gäller språkbruk, politik och ideologi. De ger även en god överblick över de frågor som varit väsentliga för vårt lands utveckling.

Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus vilket medför ytterligare möjligheter för forskning på materialet.

Urvalet av valmanifest omfattade till en början endast riksdagspartier, då det baserades på Sven-Olov Håkansson studie "Svenska valprogram 1902-1952" samt forskningsprojektet "Partiernas opi

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1887 – 2010

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Svenska partiprogram och valmanifest

Beskrivning

Åtkomst till data: https://snd.gu.se/sv/vivill

Version 1

Citering

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (2021). Svenska partiprogram och valmanifest. Svensk nationell datatjänst. Version 1. https://doi.org/10.5878/hsh0-ea70

Ladda ner citering

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Publicerad: 2006-01-01
Senast uppdaterad: 2021-10-26