Åldrande och ålderdom 1995

SND-ID: SND 0817

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Enkätundersökning från Uppsala universitet där svenskar i åldrarna 20-85 år besvarar frågor som relateras till åldrande.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska invånare i åldrarna 20-85 år.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-01-01 – 1995-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Äldre, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

åldrande

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tornstam, L. (1997) Gerotranscendence in a Broad Cross Sectional Perspective. Journal of Aging and Identity 2:1: 17-36.

Tornstam, L. (1999) Gerotranscendence and the Functions of Reminiscence. Journal of Aging and Identity 4(3):155-166.

Tornstam, L. (2005) Gerotranscendence. A Development Theory of Positive Aging. New York: Springer Publishing Company.

Tornstam, L. (2005) Åldrandets socialpsykologi, 7:e rev. edition. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. ISBN 91-7227-414-X.
Libris
ISBN: 978-91-7227-414-3

Tornstam, L. (1997) Life Crises and Gerotranscendence. Journal of Aging and Identity Vol 2:117-131.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Åldrande och ålderdom 1995

Tillhörande dokumentation

Version 1.1

2009-09-17
https://doi.org/10.5878/002420

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Lars Tornstam. Uppsala universitet (2009). Åldrande och ålderdom 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002420

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-01-01–1995-01-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

179

Antal individer/objekt

2002

Publicerad: 2005-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21