Upplevelser av kropp och åldrande 1998

SND-ID: SND 0818

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Peter Öberg - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

I denna studie har man frågat individer i åldrarna 20-85 år om åldrande, kroppsuppfattning och identitet. Respondenterna fick ange sin egen personliga inställning till en rad påståenden om kropp och åldrande. Därutöver fick man besvara frågor om åldersupplevelse: hur gammal man känner sig, hur gammal man skulle vilja vara, hur gammal man tror andra upplever att man är, och i vilken ålder man kände sig mest nöjd med sin kropp. Respondenterna fick även ange sin längd och vikt samt vilka mått man helst skulle vilja ha. Därutöver presenterades nio olika typer av kroppsfigurer och man fick där ta ställning till vilken figur som bäst beskriver nuvarande utseende, vilken figur man helst skulle vilja ha och vilken figur man borde ha enligt de normer som finns i samhället. Respondenterna fick även specificera hur nöjd eller missnöjd man är med olika kroppsdelar. Ett antal frågor handlar om skönhetsoperationer och inställning till sådana. Ett fyrtiotal frågor tar upp olika påståenden om kropp och utseende där respondenten får ange hur bra eller dåligt de stämmer överens med den egna uppfattningen. Avslu

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Sveriges befolkning i åldrarna 20-85 år

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-01-01 – 1998-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Äldre, Kost och näring (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Öberg, P. (2005) Att åldras på 2000-talet : om åldrandet, kroppen och självbilden. In Äldres livsvillkor och behov. Rapport från Socialtjänstforums konferens.

Öberg, P. (2003) Images versus experiences of the ageing body. In C. Faircloth (ed.) Aging Bodieds: Meanings and Perspectives (pp. 103-139). Walnut Creek, California: Alta Mira Press.

Öberg, P., & Tornstam, L. (2003) Attitudes Toward Embodied Old Age Among Swedes. Intl. Journal of Aging and Human Development 56(2):133-153.

Öberg, P., & Tornstam, L. (1999) Body images among men and women of different ages. Aging and Society 19:629-644.

Öberg, P. (2005) Den åldrande kroppen. Samhälleliga bilder och äldres egna erfarenheter. In E. Jeppsson Grassman & L.-C. Hydén (eds.) Kropp, livslopp och åldrande. Lund: Studentlitteratur.

Öberg, P., & Tornstam, L. (2001) Youthfulness and Fitness - Identity Ideals for All Ages? Journal of Aging and Identity 6(1):15-29.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Upplevelser av kropp och åldrande 1998

Version 1.2

2010-08-27
https://doi.org/10.5878/002423

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Lars Tornstam, Peter Öberg. Uppsala universitet (2010). Upplevelser av kropp och åldrande 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 1.2. https://doi.org/10.5878/002423

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Peter Öberg - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-01-01–1998-12-31
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

116

Antal individer/objekt

1250

Publicerad: 2005-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21