Äldres upplevelser 2001

SND-ID: SND 0819

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

År 1995 genomfördes en tvärsnittsstudie av den svenska befolkningen i åldrarna mellan 20 och 85. I studien studerades och mättes tre dimensioner av gerotranscendens; kosmisk transcendens, sammanhang, och behovet av att vara ensam. Det övergripande syftet med studien var att få en bättre förståelse för de gerotranscendentala mönsterna när man studerar åldrarna 65 år och äldre i detalj. Precis som vid studien som gjordes 1995 ställdes frågor och påståenden i enlighet med de olika dimensionerna. Påståenden som mätte den kosmiska transcendensen var exempelvis: "Jag känner samhörighet med hela universum" "Jag känner att jag är en del av allt levande" "Jag kan känna en stark närvaro av personer som inte är med oss längre" "Ibland känns det som att jag lever i det förflutna och i nutid simultant" "Jag känner en stark koppling till tidigare generationer". Sammanhang mättes genom den svarandes attityder till följande påståenden: "Mitt liv känns kaotiskt och splittrat" "Det liv jag har levt har sammanhang och mening". Påståenden som mätte behov av ensamhet var: "Jag tycker mer om att vara ensam än att v

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Sveriges befolkning i åldern 65 år eller äldre

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Urvalet var åldersstratifierat med 200 män och 200 kvinnor slumpmässigt valda ur respektive ålderskategori 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95+.

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-01-01 – 2001-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Allmän hälsa och välbefinnande, Äldre, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Tornstam, L. (2003) Gerotranscedences from young old age to old old age. Online publication from the Social Gereontology Group, Uppsala. http://www.soc.uu.se/publications/fulltext/gtransoldold.pdf

Tornstam, L. (2005) Åldrandets socialpsykologi, 7:e rev. edition. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. ISBN 91-7227-414-X.
Libris
ISBN: 978-91-7227-414-3

Tornstam, L. (2005) Gerotranscendence. A Development Theory of Positive Aging. New York: Springer Publishing Company.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Äldres upplevelser 2001

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Svarsfrekvensen minskade i förhållande till ålder, 76% svar i den yngsta åldersgruppen och 53% i den äldsta.

Version 1.0

Citering

Lars Tornstam. Uppsala universitet (2005). Äldres upplevelser 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002424

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Tornstam - Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-01-01–2001-01-01
  • Instrument: Strukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

70

Antal individer/objekt

1771

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

66%

Publicerad: 2005-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21