Arbetsmiljö för tidsbegränsat respektive fast anställda 1997

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Klas Gustafsson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Beskrivning:

SCB gjorde på uppdrag av Arbetslivsinstitutet en undersökning om reglerad arbetstid, betald och obetald övertid, om man jobbar i det yrke man vill jobba i och om arbetsmiljö för personer med en tidsbegränsad eller en fast anställning. Undersökningsgruppen kommer från SCB:s arbetskraftundersökningar (AKU). I de ordinarie AKU-frågorna finns uppgifter om personliga bakgrundsförhållanden, anställningsform (SSYK-kod), bransch, arbetsgivare etc. Utöver dessa frågor gjordes tillägg av frågor från andra SCB-studier (Arbetsmiljöundersökningen m fl.). Därutöver nykonstruerade frågor med speciell inriktning för tidsbegränsat anställda, t ex. önskat framtidsyrke och arbetsplats, medbestämmande och utbildning, stöd, sjuknärvaro och hälsa.

Ämnesområde:

allmän hälsa och välbefinnande, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Skapare/primärforskare:

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Klas Gustafsson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Identifierare:

SND-ID: SND 0820

Beskrivning:

SCB gjorde på uppdrag av Arbetslivsinstitutet en undersökning om reglerad arbetstid, betald och obetald övertid, om man jobbar i det yrke man vill jobba i och om arbetsmiljö för personer med en tidsbegränsad eller en fast anställning. Undersökningsgruppen kommer från SCB:s arbetskraftundersökningar (AKU). I de ordinarie AKU-frågorna finns uppgifter om personliga bakgrundsförhållanden, anställningsform (SSYK-kod), bransch, arbetsgivare etc. Utöver dessa frågor gjordes tillägg av frågor från andra SCB-studier (Arbetsmiljöundersökningen m fl.). Därutöver nykonstruerade frågor med speciell inriktning för tidsbegränsat anställda, t ex. önskat framtidsyrke och arbetsplats, medbestämmande och utbildning, stöd, sjuknärvaro och hälsa.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-08-01 — 1997-09-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-65 år

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Finansiering:

Rådet för arbetslivsforskning — dnr dnr: 97-1535

Ämnesområde:

allmän hälsa och välbefinnande, arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aronsson, G., Gustafsson K., & Dallner, M. (1999) Sjuk på jobbet. En empirisk studie av sjuknärvaro. National Institute for Working Life, 1999, 1, pp 27-43. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson, G., & Gustafsson K. (1999) Kritik eller tystnad - en studie av arbetsmarknads- och anställningsförhållandens betydelse för arbetsmiljökritik. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 1999, 3, pp 189-206. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson et al. (2002) Work environment and health in different types of temporary jobs. European Journal of Work Organizational Psychology, 2002, 11(2), 151-175.

Aronsson et al. (2000) Sick but yet at work. An empirical study of sickness presenteeism. Journal of Epidemiology Community Health, 2000, 54, 502-509.

Aronsson, G., Dallner, M., & Gustafsson K. (2000) Yrkes- och arbetsplatsinlåsning. En empirisk studie av omfattning och hälsokonsekvenser. Arbete & Hälsa, 2000:5. Stockholm: National Institute for Working Life. ISBN 91-7045-556-2.
ISBN: 91-7045-55

Aronsson, G., Gustafsson K., & Dallner, M. (2000) Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett centrum-periferiperspektiv. Arbete & Hälsa, 2000:9. Stockholm: National Institute for Working Life. ISBN 91-7045-560-0.
ISBN: 91-7045-56

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 2.0:

2015-02-09 doi:10.5878/002618

Version 1.0:

2008-11-17 doi:10.5878/002425

Arbetsmiljö för tidsbegränsat respektive fast anställda 1997

Citeringsförslag:

Gunnar Aronsson, Klas Gustafsson, Margareta Dallner. Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa (2015). Arbetsmiljö för tidsbegränsat respektive fast anställda 1997. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002618

Skapare/primärforskare:

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Klas Gustafsson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-08-01 — 1997-09-01

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

175

Antal individer/objekt:

3812

Publicerad: 2007-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06